Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorMETALING d.o.o. - Božidara Adžije 2, SisakBankruptcy trusteeMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadlineAuction date17.02.2017.
New date for bidsNew auction date
Value628.320,00 HRK (86.547,84 EUR)
(Strojevi, oprema i ostala imovina ( 10 grupa imovinski stavki prema reviziji elaborata sudskoga vještaka))
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Temeljem odluke skupštine vjerovnika METALING  d.o.o. u stečaju, Sisak, Božidara Adžije 2, OIB: 76134860175 ,
St- 1572/15, od 11.01.2017. godine, stečajni upravitelj objavljuje.
 
                                                                                                 
ČETVRTI  OGLAS

za unovčenje stečajne mase (pokretnine imovine) – strojeva, opreme i ostale imovine
stečajnog dužnika METALING  d.o.o. u stečaju, i to za:
 
 
 

Opis  grupa imovine

Revizija procijenjena vrijednost (u kn)

A)      Strojevi i uređaji za obradu odvajanjem česticama ( prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red. br. 19)

77.000,00

B)      Strojevi i uređaji za obradu deformiranjem čestica ( prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red. br. 11)

90.000,00

C)      Unutarnja transportna tehnika ( prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red. br. 11)

101.000,00

D)     Ostali uređaji i oprema ( prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red. br. 13)

34.000,00

E)      Aparati za zavarivanje ( prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red. br. 7)

47.600,00

F)      Mjerni uređaji i alati razni (komplet alatnica označeno soba 1 i 2 – razna glodala; izvijači; ključevi; nareznice; i ureznici; noževi; sjekači; svrdla i drugo prema stanju skladišta)

72.320,00

G)      Materijali razni, rezervni dijelovi (ponude isključivo po pojedinim podgrupama –    
od red.br. 1 do red.br. 8)

153.400,00

H)     Oprema za izradu spojnica (alati) - komplet

25.000,00

I)        Boje (prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red.br. 6)

20.000,00

J)        Motorna vozila i priključci (prikolica KOGEL F.X.)

8.000,00

UKUPNO:

628.320,00 + PDV
 

   
 
Početna cijena za prodaju imovine stečajnoga dužnika (pokretnine) koje su predmet prodaje u ovom četvrtome  oglasu su utvrđene temeljem revizije procijenjene vrijednosti po stalnom sudskom vještaku sa nadnevkom od prosinca 2016., a odobrene na Skupštini vjerovnika dana 11.01.2017.godine .
U cijenu gore navedenih pokretnina – strojeva, opreme i ostale imovine  nije uračunat PDV.
 
UVJETI PRODAJE:  

1. Pokretnine (strojevi, oprema, materijali i drugo) su vlasništvo stečajnog dužnika Metaling d.o.o.,
2. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“ i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti, vezan na kvalitetu, ispravnost, sortiment, količinu i bilo kakav drugi prigovor,
3. Prodaja se obavlja po principu javnoga nadmetanja za pojedine  imovinsku stavku (strojevi, oprema, materijali i drugo), kako je opisano u reviziji elaborata sudskoga vještaka od prosinca 2016. prema rednim brojevima  pojedinih pozicija iz revizije sudskog vještaka od prosinca 2016. (npr. grupa A. red. broj 1 – Glodalica, oznaka GLO02 po početnoj cijeni od 3.000,00 HRK + PDV),
4. Na javnome nadmetanju kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje najkasnije, do 14.02.2017. uplate osiguranje u iznosu od 1.000,00 HRK na račun stečajnog dužnika METALING d.o.o. otvoren kod BKS Bank d.d., broj računa: HR32 2488 0011 1001 3157 0
5. Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, vratit će se uplaćeni iznos osiguranja odmah nakon prihvaćanja najpovoljnije ponude,
6. Ponuditelji da bi mogli sudjelovati na javnom nadmetanju uz dokaz o uplati osiguranja dužni su priložiti presliku osobne iskaznice ukoliko se nadmeću kao fizičke osobe a ukoliko se nadmeću kao pravne osobe presliku rješenja o upisu u sudski/obrtni registar, te presliku osobne karte odgovorne osobe,
7. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na javnom nadmetanju samo uz ovjerenu punomoć,
8. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina (strojeva, opreme i drugo)ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika,
9. Ponuditelju čija će ponuda biti prihvaćena, stečajni upravitelje pozvati za kupnju pokretnina (strojevi, oprema i drugo) temeljem zapisnika o provedenome javnome nadmetanju, koji će potvrditi i javni bilježnik svojim prisutnošću provedbe postupka javnoga nadmetanja,
10. Ostatak kupovnine po pozivu za kupnju pokretnina, kupac je dužan uplatiti u roku od 3  dana od zaprimljenoga poziva za uplatu ostatak kupovnine,
11. Po uplaćenom iznosu, stečajni dužnik će kupcu izdati R-1 račun o prodaji pokretninu u roku od 3 dana i sačiniti primopredajni zapisnike,
12. Ukoliko kupac po za zaprimljenom pozivu ne uplati ostatak kupoprodajne cijene u roku od 3 dana smatrat će se da je odustao od kupnje, a u tom slučaju prodavatelj zadržava jamčevinu, te poziva ponuditelja koji je ponudio drugu  najpovoljniju cijenu  prema veličini ponuđene cijene, da položi kupovninu.
13. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 3 dana odvesti kupljene imovinske stavke stečajne mase koje su predmet prodaje putem ovoga 4.oglasa,
14. Informacije vezano za moguće razgledavanje pokretnina koje su predmet prodaje na ovom 4. Oglasu, moguće svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenskome periodu od 09 do 12 sati, na broj telefona: 091 186 7988
15. Javno nadmetanje   obavit će se dana 17.02.2017. godine  (petak) s početkom u 10:00 sati u Sisku, Božidara Adžije 2 (u prostorima sjedišta  stečajnoga dužnika)
 
 
File
2.2._Reviz. Elaborata_Metaling_Strojevi_Uređaji - prosinac 2016..pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
113.01.2022METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
213.03.2018METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
316.01.2018METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
414.11.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
519.09.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
611.07.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
705.06.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
803.05.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
903.05.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1022.03.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1122.02.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1222.12.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1302.12.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1408.11.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1508.11.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1614.10.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1704.10.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1830.08.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1928.07.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
2031.05.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
2117.05.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
2203.05.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
23METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
24METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
25METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
 # 25 (50/25)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status