O trgovačkom sudovanju( Autor teksta: Mario Vukelić, dipl. iur. oec., Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH ) 


Trgovačko sudovanje


Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obnašaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, a posebno: svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog priopćavanja i uopće javnih istupanja radi utjecanja na tijek i ishod sudskih postupaka. Odluku suda smije mijenjati i ukidati samo sud u čiju nadležnost spada predmet u postupku propisanim zakonom.

Sudske odluke u pravilu se donose u obliku presude ili rješenja. Poslovi se sucima i vijećima raspodjeljuju prema rasporedu unaprijed utvrđenom za svaku godinu.

Kao posebna vrsta sudova, u Hrvatskoj je ustanovljeno 13 trgovačkih sudova, kao prvostupanjskih sudova te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske.

Sjedište i mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine br. 3/94, 104/97 i 50/01).

Na prvostupanjskim trgovačkim sudovima radi ukupno 131 sudac i 37 sudskih savjetnika, a na VTSRH rade 24 suca i 11 sudskih savjetnika. Nadležnost trgovačkih i Visokog trgovačkog suda RH u parničnim postupcima određena je Zakonom o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) i drugim zakonima.

Uopćeno govoreći, trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada , prestanka i članstva u trgovačkim društvima, takozvanim plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma te u drugim sporovima ( čl. 34.b Zakona o parničnom postupku)

Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, postupke u gospodarskih prijestupa, vode sudske registre, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom ( čl. 20. Zakona o sudovima, Narodne novine br.150/05 )


Nadležnost i odlučivanje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća tog odjela.

Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća od trojice sudaca u sastavu: tri suca VTSRH ili dva suca VTSRH i sudac porotnik.

Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijane pravomoćne presude ne prelazi 500.000,00 kuna.


Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
sudac Visokog trgovačkog suda RH


Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 31.12.2018.
 • Datum dražbe: 07.01.2019.
 • Vrijednost: 1.369.456,64 HRK (188.635,59 EUR)
  (poslovni udio od 57,25 % kojeg stečajni dužnik ima u trgovačkom društvu Blu K d.o.o., Rijeka, A. B. Šimića 18/4, OIB: 33340089998 procijenjene vrijednosti 2.139.776,00 kn.)
 • Stečajni dužnik: THEMA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 28.12.2018.
 • Datum dražbe: 07.01.2019.
 • Vrijednost: 680.000,00 HRK (93.666,49 EUR)
  (Kuća I dvorište (1/2 dijela))
 • Stečajni dužnik: ŠKZ ZLATNIK-PULA
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 10.01.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 114.485,54 HRK (15.769,79 EUR)
  (Vozilo Ml, marke AUDI A6 3.0 TDI QUATRO, godina proizvodnje 2007, broj šasije:WAUZZZ4F88N032562, reg. oznaka;ZG2155GK. Za vozilo je evidentirana zabrana otuđenj)
 • Stečajni dužnik: Arhitektura tri d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 11.01.2019.
 • Datum dražbe: 15.01.2019.
 • Vrijednost: 252.418,90 HRK (34.769,40 EUR)
  (OPREMA I INVENTAR HOTELA)
 • Stečajni dužnik: ZRMANJA VELEBIT D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru
više >>
 • Rok za ponudu: 27.02.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 26.047,77 HRK (3.587,95 EUR)
  (Nekretnina upisana u zk.ul. 1833, k.o. Badljevina, k.č.br. 1711/5, u naravi oranica Vinogradina, površine 12229m2, u vlasništvu dužnika u 1/1 dijela Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 34.730,36 kn. Početna cijena za nadmetanje iznosi 26.047,77 kn)
 • Stečajni dužnik: LATUS CENTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 27.02.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 17.926,08 HRK (2.469,23 EUR)
  (Nekretnina upisana u zk.ul. 1365, k.o. Badljevina, k.č.br. 1715/91, u naravi oranica u Rastju, površine 8416m2, u vlasništvu dužnika u 1/1 dijela Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 23.901,44 kn. Početna cijena za nadmetanje iznosi 17.926,08 kn)
 • Stečajni dužnik: LATUS CENTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 27.02.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 12.258,15 HRK (1.688,50 EUR)
  (Nekretnina upisana u zk.ul. 1639, k.o. Badljevina, k.č.br. 1715/95, u naravi oranica u Vinogradini, površine 5755 m2, u vlasništvu dužnika u 1/1 dijela Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 16.344,20 kn. Početna cijena za nadmetanje iznosi 12.258,15 kn)
 • Stečajni dužnik: LATUS CENTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 27.02.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 34.396,36 HRK (4.737,92 EUR)
  (oranica Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 45.861,81 kn. Početna cijena za nadmetanje iznosi 34.396,36 kn)
 • Stečajni dužnik: LATUS CENTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.12.2018.
 • Datum dražbe: 28.12.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Poslovni udjeli Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Plan B Projekte d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 08.01.2019.
 • Datum dražbe: 08.01.2019.
 • Vrijednost: 15.000,00 HRK (2.066,17 EUR)
  (osobno motorno vozilo RENAULT LAGUNA 2.2 DCI Grandtour, broj šasije: WF1KG19B635234611, godina, proizvodnje 2006., 278093 prijeđenih kilometara neregistrirano 18.750,00 kn početna cijena 15.000,00 kn )
 • Stečajni dužnik: MO-DECOR j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>