O trgovačkom sudovanju( Autor teksta: Mario Vukelić, dipl. iur. oec., Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH ) 


Trgovačko sudovanje


Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obnašaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, a posebno: svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog priopćavanja i uopće javnih istupanja radi utjecanja na tijek i ishod sudskih postupaka. Odluku suda smije mijenjati i ukidati samo sud u čiju nadležnost spada predmet u postupku propisanim zakonom.

Sudske odluke u pravilu se donose u obliku presude ili rješenja. Poslovi se sucima i vijećima raspodjeljuju prema rasporedu unaprijed utvrđenom za svaku godinu.

Kao posebna vrsta sudova, u Hrvatskoj je ustanovljeno 13 trgovačkih sudova, kao prvostupanjskih sudova te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske.

Sjedište i mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine br. 3/94, 104/97 i 50/01).

Na prvostupanjskim trgovačkim sudovima radi ukupno 131 sudac i 37 sudskih savjetnika, a na VTSRH rade 24 suca i 11 sudskih savjetnika. Nadležnost trgovačkih i Visokog trgovačkog suda RH u parničnim postupcima određena je Zakonom o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) i drugim zakonima.

Uopćeno govoreći, trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada , prestanka i članstva u trgovačkim društvima, takozvanim plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma te u drugim sporovima ( čl. 34.b Zakona o parničnom postupku)

Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, postupke u gospodarskih prijestupa, vode sudske registre, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom ( čl. 20. Zakona o sudovima, Narodne novine br.150/05 )


Nadležnost i odlučivanje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća tog odjela.

Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća od trojice sudaca u sastavu: tri suca VTSRH ili dva suca VTSRH i sudac porotnik.

Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijane pravomoćne presude ne prelazi 500.000,00 kuna.


Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
sudac Visokog trgovačkog suda RH


Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 02.05.2019.
 • Vrijednost: 125.000,00 HRK (17.218,11 EUR)
  (Pokretnine- kontejneri, automobil)
 • Stečajni dužnik: 3.Maj tvornica industrijske i brodske opreme d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 21.06.2019.
 • Datum dražbe: 27.06.2019.
 • Vrijednost: 6.144.000,00 HRK (846.304,31 EUR)
  (POSLOVNI PROSTORI, OPREMA VINARIJE, VINOVA LOZA, VINO.)
 • Stečajni dužnik: VRGORKA – VINARIJA d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 19.05.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 25.461,98 HRK (3.507,26 EUR)
  (Građevinsko zemljište, kč.br.2385/7 upisana u zk.ul. 2444 k.o. Radovec, ukupne površine 1252,00 m², adresa Moše pijade 13, Otok Virj)
 • Stečajni dužnik: Dužnik pojedinac Nenad Golubić, vl. Soboslikarskog obrta “Nenad Golubić”
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 03.05.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (POKRETNINE, GOTOVA ROBA -- strojevi i alati za obradu drveta, uredska oprema i namještaj - zalihe gotove robe Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: VEPIS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>
 • Rok za ponudu: 03.05.2019.
 • Datum dražbe: 06.05.2019.
 • Vrijednost: 220.000,00 HRK (30.303,87 EUR)
  (JAHTA BENETEAU OCEANIS 411 Clipper – CON IVA )
 • Stečajni dužnik: CONING D.D.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 09.05.2019.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine )
 • Stečajni dužnik: DIOKI d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 22.05.2019.
 • Vrijednost: 1.554,42 HRK (214,11 EUR)
  (Kčbr. 3214/2 - Dvorište površine 97 čhv u mjestu 53260 Stajnica Vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 19.631,25 kn.  Nekretnina će se prodavati na sedamnaestom ročištu za dražbu i to po početnoj cijeni od 1.554,42 kn. )
 • Stečajni dužnik: MADIG d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 22.05.2019.
 • Vrijednost: 57.451,63 HRK (7.913,67 EUR)
  (Kčbr. 112/1 - Zgrada br. 3 - DOM površine 88 čhv i DVORIŠTE površine 292 čhv sveukupno 380 čhv u mjestu 53260 Letinac, Brinje. Vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 715.995,89 kn.  Nekretnina će se prodavati na sedamnaestom ročištu za dražbu i to po početnoj cijeni od 57.451,63 kn. )
 • Stečajni dužnik: MADIG d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 22.05.2019.
 • Vrijednost: 31.523,99 HRK (4.342,27 EUR)
  (Kčbr. 20/2 - Prizemna poslovna zgrada, bivša pekara u centru mjesta 53260 Brinje, Frankopanska ulica 27 (cesta D23), kod raskrižja s Letinačkom ulicom, preko puta crkve. Vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 385.226,33 kn Nekretnina će se prodavati na sedamnaestom ročištu za dražbu i to po početnoj cijeni od 31.523,99 kn. )
 • Stečajni dužnik: MADIG d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 22.05.2019.
 • Vrijednost: 83.941,11 HRK (11.562,45 EUR)
  (Kčbr. 104 - Zgrada br. 28a DOM 109 čhv (katnica NGP=716,74 m2), i dvorište u površini od 402 čhv, ukupno 511 čhv, Mjesto PROKIKE, između Brinja i Žute Lokve na cesti D23 Karlovac - Senj Vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 1.046.052,46 kn  Nekretnina će se prodavati na sedamnaestom ročištu za dražbu i to po početnoj cijeni od 83.941,11 kn. )
 • Stečajni dužnik: MADIG d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>