O trgovačkom sudovanju( Autor teksta: Mario Vukelić, dipl. iur. oec., Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH ) 


Trgovačko sudovanje


Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obnašaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, a posebno: svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog priopćavanja i uopće javnih istupanja radi utjecanja na tijek i ishod sudskih postupaka. Odluku suda smije mijenjati i ukidati samo sud u čiju nadležnost spada predmet u postupku propisanim zakonom.

Sudske odluke u pravilu se donose u obliku presude ili rješenja. Poslovi se sucima i vijećima raspodjeljuju prema rasporedu unaprijed utvrđenom za svaku godinu.

Kao posebna vrsta sudova, u Hrvatskoj je ustanovljeno 13 trgovačkih sudova, kao prvostupanjskih sudova te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske.

Sjedište i mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine br. 3/94, 104/97 i 50/01).

Na prvostupanjskim trgovačkim sudovima radi ukupno 131 sudac i 37 sudskih savjetnika, a na VTSRH rade 24 suca i 11 sudskih savjetnika. Nadležnost trgovačkih i Visokog trgovačkog suda RH u parničnim postupcima određena je Zakonom o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) i drugim zakonima.

Uopćeno govoreći, trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada , prestanka i članstva u trgovačkim društvima, takozvanim plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma te u drugim sporovima ( čl. 34.b Zakona o parničnom postupku)

Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, postupke u gospodarskih prijestupa, vode sudske registre, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom ( čl. 20. Zakona o sudovima, Narodne novine br.150/05 )


Nadležnost i odlučivanje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća tog odjela.

Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća od trojice sudaca u sastavu: tri suca VTSRH ili dva suca VTSRH i sudac porotnik.

Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijane pravomoćne presude ne prelazi 500.000,00 kuna.


Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
sudac Visokog trgovačkog suda RH


Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 24.04.2020.
 • Datum dražbe: 27.04.2020.
 • Vrijednost: 92.089,92 HRK (12.684,91 EUR)
  (SCANIA R420 LB6X2MNA C-211265, hladnjača s agregatom i rampom, god. proizvodnje 2007., diesel, registriran, na vozilu je zabilježena zabrana otuđenja koja će biti skinuta. 92.089,92 KN, procjenjena vrijednost 46.044,96 KN, najniža cijena ispod koje se vozilo ne može prodati )
 • Stečajni dužnik: Prepoz d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 24.04.2020.
 • Datum dražbe: 27.04.2020.
 • Vrijednost: 49.554,70 HRK (6.825,90 EUR)
  (IVECO EUROCARGO 120 E25 C-217659, zatvoren s rampom, god. proizvodnje 2007., diesel, registracija istekla u 01/2020, na vozilu je zabilježena zabrana otuđenja koja će biti skinuta. 49.554,70 KN, procjenjena vrijednost 24.777,35 KN, najniža cijena ispod koje se vozilo ne može prodati )
 • Stečajni dužnik: Prepoz d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 24.04.2020.
 • Datum dražbe: 27.04.2020.
 • Vrijednost: 20.574,64 HRK (2.834,05 EUR)
  (FORD FOCUS 1,6, god. proizvodnje 2008., benzin, registriran ZG 8192 DZ, na vozilu je zabilježena zabrana otuđenja koja će biti skinuta. 20.574,64 KN, procjenjena vrijednost 10.287,32 KN, najniža cijena ispod koje se vozilo ne može prodati )
 • Stečajni dužnik: Prepoz d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 24.04.2020.
 • Datum dražbe: 27.04.2020.
 • Vrijednost: 20.574,64 HRK (2.834,05 EUR)
  (FORD FOCUS 1,6, god. proizvodnje 2008., benzin, registriran ZG 8191 DZ, na vozilu je zabilježena zabrana otuđenja koja će biti skinuta. 20.574,64 KN, procjenjena vrijednost 10.287,32 KN, najniža cijena ispod koje se vozilo ne može prodati )
 • Stečajni dužnik: Prepoz d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 24.04.2020.
 • Datum dražbe: 27.04.2020.
 • Vrijednost: 33.338,40 HRK (4.592,19 EUR)
  (IVECO EUROCARGO 75 E17, zatvoren s rampom, god. proizvodnje 2005., diesel, registriran ZG 3603 DM, na vozilu je zabilježena zabrana otuđenja koja će biti skinuta. 33.338,40 KN, procjenjena vrijednost 16.669,20 KN, najniža cijena ispod koje se vozilo ne može prodati )
 • Stečajni dužnik: Prepoz d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 24.04.2020.
 • Datum dražbe: 27.04.2020.
 • Vrijednost: 33.004,20 HRK (4.546,16 EUR)
  (IVECO DAILY 35C15 C-268106, hladnjača s agregatom, god. proizvodnje 2008., diesel, registracija isatekla u 12/2019, na vozilu je zabilježena zabrana otuđenja koja će biti skinuta. 33.004,20 KN, procjenjena vrijednost 16.502,10 KN, najniža cijena ispod koje se vozilo ne može prodati )
 • Stečajni dužnik: Prepoz d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 24.04.2020.
 • Datum dražbe: 27.04.2020.
 • Vrijednost: 38.616,98 HRK (5.319,29 EUR)
  (IVECO EUROCARGO 75 E17, zatvoren s rampom, god. proizvodnje 2006., diesel, registriracija istekla u 08/2019, na vozilu je zabilježena zabrana otuđenja koja će biti skinuta. 38.616,98 KN, procjenjena vrijednost 19.308,49 KN, najniža cijena ispod koje se vozilo ne može prodati )
 • Stečajni dužnik: Prepoz d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 19.04.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 10.000,00 HRK (1.377,45 EUR)
  (VOZILO)
 • Stečajni dužnik: TERSE SISTEMI d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 21.04.2020.
 • Datum dražbe: 21.04.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (kablovi raznih profila, staklena vuna u originalnom pakiranju, sustav za transport hrane lančani, pramčani bočni porivnik, čelik raznih oblika, limovi i profili raznih dimenzija i debljina, profili i limovi raznih dimenzija i debljina, zavareni profili raznih oblika i dužina)
 • Stečajni dužnik: ULJANIK d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 24.04.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 5.000,00 HRK (688,72 EUR)
  (Teretno vozilo KIA VŽ 419-LG, kojem je istekla registracija.)
 • Stečajni dužnik: SMB d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>