Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikMETALING d.o.o. - Božidara Adžije 2, SisakStečajni upraviteljMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu07.10.2016.Datum dražbe14.10.2016.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost213.333,00 HRK (29.385,52 EUR)
(Strojevi i oprema (4 kom))
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Temeljem odluke skupštine vjerovnika METALING  d.o.o. u stečaju, Sisak, Božidara Adžije 2, OIB: 76134860175 , St- 1572/15, od 14.03.2016 godine, stečajni upravitelj objavljuje.
 
                                                                                                 
ČETVRTI OGLAS

za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnine imovine (osnovnih sredstava)
stečajnog dužnika METALING  d.o.o. u stečaju  s pravom odvojenog namirenja, i to za:

 
 

Red.
br.

Naziv / opis osnovnoga sredstva

God.
proizv.

Broj šasije/inventarni broj

Početna cijena za treći oglas (u kn)

 

STROJEVI I OPREMA

1.

unovčeno na prvom oglasu

 

 

0,00

2.

HIDRAULIČNE  ŠKARE  JELŠINGRAD HMG31/16-20 BR.215

1975

0000033

33.333,00

3.

HIDRAULIČNE ŠKARE – GASPARIN

1990

0001382

100.000,00

4.

unovčeno na prvome oglasu

 

 

0,00

5.

unovčeno na trećem oglasu

 

 

0,00

6.

unovčeno na prvom oglasu

 

 

0,00

7.

unovčeno na prvom oglasu

 

 

0,00

8.

REZAČ MARKE VARCUT S/1400-3.1X6.0/1G+1PL (VARSTROJ)

-

0001398

50.000,00

9.

ROBOTSKA STANICA IRB 2000 S3

2006

0001451

30.000,00

10.

unovčeno na prvom oglasu

 

 

0,00

11.

unovčeno na prvom oglasu

 

 

0,00

12.

unovčeno na prvom oglas

 

 

0,00

 

UKUPNO:

213.333,00+PDV

   
 
Imovina stečajnoga dužnika ne može biti prodana za iznos niži koji je istaknuta početna cijena na ovome četvrtom oglasu. Na gore istaknute  cijene navedenih pokretnina –   nije uračunat PDV.
 
Na pokretninama koje su predmet prodaje upisano je razlučno pravo u korist SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split
 
UVJETI PRODAJE:  

1. Ponuđač  koji dostavlja ponudu za pojedinu stavku imovine, dužan je navesti redni broj imovine i grupu , te
opis iz prethodne tablice za koju daje ponudu sa cijenom koju nudi uvećano za PDV,
2. Ponuđač je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % početne cijene  iz prethodne tablice za pokretninu za koju dostavlja ponudu, do 07.10.2016. na račun stečajnog dužnika otvoren kod  BKS Bank d.d., broj računa: HHR32 2488 0011 1001 3157 0
3. Rok za dostavu ponuda 07.10.2016,
4. Ponude koje nisu pristigle u roku i za koje se utvrdi da nije uplaćena jamčevina na  račun stečajnog dužnika i ukoliko ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati.
5. Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, vratit će se uplaćeni iznos jamčevine odmah nakon prihvaćanja najpovoljnije ponude,
6. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina  ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika,
7. Ponuditelju čija će ponuda biti prihvaćena, stečajni upravitelje pozvati za kupnju pokretnina temeljem zapisnika javnog bilježnika o otvaranju prispjeli ponuda,
8. Ostatak kupovnine po pozivu za kupnju pokretnina, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 (sedam) dana od zaprimljenoga poziva za uplatu ostatak kupovnine,
9. Po uplaćenom iznosu, stečajni dužnik će kupcu izdati R-1 račun o prodaji pokretninu u roku od 3 dana i sačiniti primopredajni zapisnike,
10. U koliko kupac po  zaprimljenom pozivu ne uplati ostatak kupoprodajne cijene u roku od 7 dana ne plati, smatrat će se da je odustao od kupnje, a u tom slučaju prodavatelj (stečajni dužnik) zadržava jamčevinu,
11. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 15 dana odvesti kupljene
 stvari,u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina,
12. Razgledavanje pokretnina zainteresirane osobe mogu dogovoriti svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9 do 12 sati, na tel: 091 186 7988
13. Javno otvaranje ponuda obavit će se na dan 14.10.2016. godine u 11:00 satiu uredu Javnog bilježnika Jasna Žitko na adresi u Zagrebu, Amruševa 7/II.
14. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“ i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
15. Ponude se dostavljaju stečajnom upravitelju  na adresu: MATO ČIČAK, 10412 Donja Lomnica, II odv. Deverićeve 5, sa naznakom „PONUDA METALING d.o.o. u stečaju – NA BROJ St-1572/15 “.
 
 
 
 
 
Datoteka
1.2._Elaborat-Metaling_Splitska_banka_Ostalo.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
113.01.2022METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
213.03.2018METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
316.01.2018METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
414.11.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
519.09.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
611.07.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
705.06.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
803.05.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
903.05.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1022.03.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1122.02.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1217.02.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1322.12.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1402.12.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1508.11.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1608.11.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1704.10.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1830.08.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1928.07.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2031.05.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2117.05.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2203.05.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 25 (50/25)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status