Stečajni upravitelji


STEČAJNI UPRAVITELJ je osoba koju imenuje stečajni sudac u rješenju o otvaranju stečajnog postupka ili osoba koju sukladno svojim pravima na skupštini odrede stečajni vjerovnici.

Uvjeti imenovanja za stečajnog upravitelja određeni su člankom 20. Stečajnog zakona. Stečajni upravitelj obavlja složeni postupak upravljanja tuđom imovinom u ime suda koji provodi postupak. Iz tog razloga posao stečajnog upravitelja može obavljati osoba koja je stručna, ima  završenu visoku stručnu spremu, položen stručni ispit za stečajnog upravitelja, posjeduje poslovno iskustvo potrebno za vođenje stečajnog postupka te se nalazi na listi stečajnih upravitelja. Listu stečajnih upravitelja utvrđuje ministar pravosuđa i objavljuje se u «Narodnim novinama». Utvrđena lista može se dopunjavati. Ministar pravosuđa će posebnim podzakonskim aktom propisati postupak uvrštavanja i brisanja sa liste stečajnih upravitelja.

Stečajni upravitelj zastupa dužnika, a ako stečajni dužnik nastavlja poslovati tijekom stečajnoga postupka, poslovanje vodi stečajni upravitelj. Stečajni upravitelj je u svom djelovanju dužan postupati savjesno i uredno. Rad stečajnoga upravitelja nadziru stečajni sudac, odbor vjerovnika i skupština vjerovnika, koji su ovlašteni u svako doba zatražiti obavijesti ili izvješća o stanju stvari i vođenju poslova. Ako stečajni upravitelj ne postupi po nalogu stečajnog suca za poduzimanje neke od radnji iz članka 25. Stečajnog zakona, stečajni sudac ga može novčano kazniti ili razriješiti dužnosti i imenovati novog stečajnog upravitelja. Odgovornosti i razrješenje stečajnog upravitelja opisani su u čl. 28. odnosno 27. Stečajnog zakona.

Stečajni upravitelj dužan je po završetku svoje dužnosti položiti račun vjerovnicima te ima pravo na nagradu za svoj rad te na naknadu stvarnih troškova.

Detaljnije: Stečajni zakon (NN 44/96)


Imena stečajnih upravitelja objavljena na web stranici Sudačke mreže preuzeta su sa službene liste koju je objavilo Ministarstvo pravosuđa te se sa svakom dopunom službene liste, lista Sudačke mreže ažurira. Za svakog stečajnog upravitelja kreirana je zasebna internet stranica s njihovim kontakt podacima, pregledom stečajnih postupaka koje su vodili i koje trenutno vode te europskim formatom životopisa. Na taj način, ovaj projekt doprinosi borbi protiv korupcije kroz jačanje transparentnosti u području dodjele i vođenja stečajnih postupaka. S druge strane, objavom životopisa stečajnih upravitelja u europskom formatu, Sudačka mreža pruža mogućnost da svi stečajni upravitelji i njihove kompetencije budu dostupne na internetu te na taj način omogući raznoliko imenovanje stečajnih upravitelja za svaki pojedini stečajni postupak.

You need to upgrade your Flash Player

Pretraga upravitelja

Ime i prezime upravitelja
Sud