Državna odvjetništva


Projekt "Web stranice državnih odvjetništava" omogućava pregled informacija o svim županijskim i općinskim državnim odvjetništvima kao i o Državnom odvjetništvu RH. Projekt je osigurao zasebne web stranice za svako državno odvjetništvo, a one se sastoje od korisnih podataka kao što su kontakt podaci odvjetništva i odjela unutar njega, vrijeme primanja stranaka, lista državnih odvjetnika, informacije o neposredno nadležnom žalbenom odvjetništvu, fotografije te tlocrt zgrade odvjetništva.

Pretraga državnih odvjetništava vrši se uz pomoć pregledne interaktivne karte ili upisom traženog mjesta putem koje se jednostavno pronalazi odvjetništvo koji je predmet korisnikova interesa. S obzirom da su podaci objavljeni na web stranici svakog odvjetništva promjenjivog karaktera, direktnim kontaktiranjem se periodično vrši ažuriranje podataka.

Projekt je osigurao veću transparentnost podataka. Kroz ovaj projekt uspostavili smo potreban preduvjet za jedinstveni unos podataka i prikaza web stranica na nacionalnoj razini, u skladu sa najboljim praksama u EU.

Pretraga državnih odvjetništava

Naziv/adresa državnog odvjetništva
Vrsta odvjetništva