Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikMETALING d.o.o. - Božidara Adžije 2, SisakStečajni upraviteljMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe08.11.2016.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost213.333,00 HRK (29.385,52 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika a)Poslovno proizvodni kompleks u Sisku, površine 10.312,15 m2 - 17.200.000,00 HRK b)Stan u Zagrebu, površine 39,93m2 - 306.000,00 HRK c)Garaža površine 7,84 m2 - 46.900,00 HRK )
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Mislavu Kolakušiću, kao stečajnom sucu u stečajnom postupku nad dužnikom METALING d.o.o. za metaloprerađivačku djelatnost u stečaju, Sisak, Božidara Adžije 2, MBS:080307196, OIB:76134860175, 4. listopada 2016.,
 
 z a k l j u č i o  j e
 
I Određuje se prodaja u stečajnom postupku nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika METALING d.o.o. za metaloprerađivačku djelatnost u stečaju, Sisak, Božidara Adžije 2, MBS:080307196, OIB:76134860175, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to:

na prvoj javnoj dražbi:


I.1. Zgrada mješovite uporabe br. 1e; 1f; 1g; 1h i dvorište, Remetinečka cesta, površine 5445 m² , sagrađenoj na k.č.br. 1000/10 k.o. Blato Novo, upisano u z. k. ul. 50145 kod Općinskog suda u Novom Zagrebu i to:

a) 265. suvlasnički dio: 29/10000  etažno vlasništvo (E-265)
1. stan 4.6_2S-H na II. katu u ulici Lanište 1h, sadržaja: ulaz, dnevni boravak i blagovanje, soba, kuhinja, kupaonica i degažman, neto korisne površine 39,93 m², u nacrtu označeno plavom bojom.
Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 407.046,00 kn.
Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni od 306.000,00 kn.
Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.

b) 175. suvlasnički dio: 6/10000  etažno vlasništvo (E-175)
1.  parkirno garažno mjesto PGM 174 u podrumu zgrade u  ulici Lanište 1e - 1h,  neto korisne površine 7,84 m², u nacrtu označeno plavom bojom.
Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi62.406,00 kn.
Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni od 46.900,00 kn.
Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
TERETI:
Zaprimljeno 12.06.2013. broj Z-28795/13
Na temelju dodatka br.10 ugovoru o korištenju višenamjenskog okvira reg.br.SC-157/08 od 10.lipnja 2013.g. javnobilježnički solemniziranog pod OV-6837/2013, opće punomoći od 06.lipnja 2013., opće punomoći od 20. kolovoza 2012. uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A, radi osiguranja tražbine u iznosu od 1.060.000,00 (jedanmilijunišezdesettisućaeura), uvećano za kamate, naknade i troškove, s rokom dospijeća na dan 31.prosinca 2021.g. za korist:             
SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D., OIB: 69326397242, SPLIT, RUĐERA BOŠKOVIĆA  16

c.1.ŽELJEZARA površine 38.273 m²,  sagrađene na k.č.br. 1946/1, k.o. Novi Sisak,  upisanih u z.k.ul. 4657 kod Općinskoga suda u Sisku, i to:

1946/1             ŽELJEZARA   UKUPNO                                       38273 m² 
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            15 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            28 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            22 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            15 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            13 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            14 m²  
                        DVORIŠTE                                                38084 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                              8 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            10 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            15 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                              5 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            16 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            18 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            10 m²
1947/2             ŽELJEZARA                                                          1332 m²
                        PUT                                                                         1332 m²
UKUPNO:                                                                                     39605 m²
 
TERETI:

1.1  Primljeno: 17. travnja 1989. Z-1220/89
Na temelju Rješenja od 29. ožujka 1989. godine, uknjižuje se teret služnosti polaganja električnog podzemnog kabela na čest.br. 1947/2 u A, od TS-12 postrojenja KP-6 u Rafineriji Sisak do nove trafostanice TS 12, za korist: INA RAFINERIJA NAFTE, SISAK                                    

3.1 Primljeno: 12. rujna 1997. Z-3117/97
Na temelju Ugovora od 9. lipnja 1997. godine uknjižuje se pravo služnosti pristupa vodovima i uređajima radi omogućavanja nesmetanog pristupa cjevovodima za tehničke plinove, rashladnu vodu, paru, komprimirani zrak i električnim kablovima koji se nalaze na nekretninama u A.               

4.1  Primljeno: 18. prosinca 2008. Z-7767/08
GLAVNA HIPOTEKA
Na temelju Ugovora o korištenju višenamjenskog okvira od 17. prosinca 2008. godine, ovjerenog kao ovršni javnobilježnički akt i Izvatka iz sudskog registra od 22. studenog 2007. godine u Z-6986/07, uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A, za iznos od 2.500.000,00 EUR, a što na dan potpisa ugovora 17. prosinca 2008. godine po prodajnom tečaju Societe Generale - Splitske banke d.d., Split iznosi 18.132.500,00 (osamnaestmilijunastotridesetdvijetisućepetsto) kn, uvećano za kamate, naknade i troškove, s rokom dospijeća na dan 10. studenog 2009. godine, za korist: SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D., OIB: 69326397242, SPLIT, RUĐERA BOŠKOVIĆA 16                

5.3 Primljeno: 18. prosinca 2008. Z-7767/08
Na temelju Ugovora o korištenju višenamjenskog okvira od 17. prosinca 2008. godine, ovjerenog kao ovršni javnobilježnički akt i Izvatka iz sudskog registra od 22. studenog 2007. godine u Z-6986/07, zabilježuje se da je zalog upisan i u zk.ul. 4658, 3037 i 2926 k.o. iste kao sporedna hipoteka.

9.1 Zaprimljeno 02.02.2015. broj Z-510/15
Na temelju Sporazuma o osiguranju od 10. siječnja 2015. godine, potvrđenog kao ovršni javnobilježnički akt, uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A, u u iznosu od 2.000.000,00 kn (dvamilijunakuna), sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima u skladu s Ugovorom, za korist: GRAD SISAK, OIB: 08686015790, SISAK, RIMSKA 26

c.2. ŽELJEZARA površine 687 m²,  sagrađene na k.č.br. 1946/5, k.o. Novi Sisak,  upisanih u z.k.ul. 4658 kod Općinskoga suda u Sisku, i to:

1946/5             ŽELJEZARA   UKUPNO                                           687 m²
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            19 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            11 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            14 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            14 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            14 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA                            14 m²  
                        DVORIŠTE                                                   601 m²
UKUPNO:                                                                          687 m ²

TERETI:

1.1 temeljem zapisnika broj Z-2024/2008/4658 prenosi se slijedeći upis: Primljeno: 18. prosinca 2008. Z-7767/08
SPOREDNA HIPOTEKA
Na temelju Ugovora o korištenju višenamjenskog okvira od 17. prosinca 2008. godine, ovjerenog kao ovršni javnobilježnički akt i Izvatka iz sudskog registra od 22. studenog 2007. godine u Z-6986/07, uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A, za iznos od 2.500.000,00 EUR, a što na dan potpisa ugovora 17. prosinca 2008. godine po prodajnom tečaju Societe Generale - Splitske banke d.d., Split iznosi 18.132.500,00 (osamnaestmilijunastotridesetdvijetisućepetsto) kn, uvećano za kamate, naknade i troškove, s rokom dospijeća na dan 10. studenog 2009. godine, za korist:
SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT, RUĐERA BOŠKOVIĆA 16      

2.1 Temeljem zapisnika broj Z-2024/2008/4658 prenosi se slijedeći upis: Primljeno: 18. prosinca 2008. Z-7767/08
Na temelju Ugovora o korištenju višenamjenskog okvira od 17. prosinca 2008. godine, ovjerenog kao ovršni javnobilježnički akt i Izvatka iz sudskog registra od 22. studenog 2007. godine u Z-6986/07, zabilježuje se da je zalog upisan i u zk.ul. 4657 k.o. iste kao glavna hipoteka.

c.3. ŽELJEZARA površine 7792 m²,  sagrađene na k.č.br. 1946/7, 1946/8, 1946/9, 1946/10,1946/11, 1946/12,
1946/14, , k.o. Novi Sisak,  upisanih u z.k.ul. 3037 kod Općinskoga suda u Sisku, i to:

1946/7             ŽELJEZARA   POSLOVNA ZGRADA           271 m²
1946/8             ŽELJEZARA   GOSPODARSKA ZGRADA 1013 m²
1946/9             ŽELJEZARA   GOSPODARSKA ZGRADA  877 m² 
1946/10           ŽELJEZARA   TRAFOSTANICA           125 m²         
1946/11           ŽELJEZARA   UKUPNO        4081 m²          
                        DVORIŠTE                                       120 m²   
                        GOSPODARSKA ZGRADA                  620 m²          
                        GOSPODARSKA ZGRADA                   160 m²         
                        GOSPODARSKA ZGRADA                     80 m²         
                        GOSPODARSKA ZGRADA                    130 m²
                         POSLOVNA ZGRADA                          111 m²        
                         GOSPODARSKA ZGRADA                   772 m²        
                         GOSPODARSKA ZGRADA                   146 m²        
                         GOSPODARSKA ZGRADA                     55 m²
                         GOSPODARSKA ZGRADA                     84 m²        
                         GOSPODARSKA ZGRADA                     94 m²                                              GOSPODARSKA ZGRADA                       1709 m²
1946/12           ŽELJEZARA   GOSPODARSKA ZGRADA 1097 m²
1946/14           ŽELJEZARA   POSLOVNA ZGRADA          328 m²
UKUPNO:                                                                         7792 m²
 
TERETI:

1.1 Primljeno: 18. prosinca 2008. Z-7767/08
SPOREDNA HIPOTEKA
Na temelju Ugovora o korištenju višenamjenskog okvira od 17. prosinca 2008. godine, ovjerenog kao ovršni javnobilježnički akt i Izvatka iz sudskog registra od 22. studenog 2007. godine u Z-6986/07, uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A, za iznos od 2.500.000,00 EUR, a što na dan potpisa ugovora 17. prosinca 2008. godine po prodajnom tečaju Societe Generale - Splitske banke d.d., Split iznosi 18.132.500,00 (osamnaestmilijunastotridesetdvijetisućepetsto) kn, uvećano za kamate, naknade i troškove, s rokom dospijeća na dan 10. studenog 2009. godine, za korist:
SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D., OIB: 69326397242, SPLIT, RUĐERA BOŠKOVIĆA 16          
2.1 Primljeno: 18. prosinca 2008. Z-7767/08
Na temelju Ugovora o korištenju višenamjenskog okvira od 17. prosinca 2008. godine, ovjerenog kao ovršni javnobilježnički akt i Izvatka iz sudskog registra od 22. studenog 2007. godine u Z-6986/07, zabilježuje se da je zalog upisan i u zk.ul. 4567 k.o. iste kao glavna hipoteka.

c.4. ŽELJEZARA površine 760 m²,  sagrađene na k.č.br. 1946/13, k.o. Novi Sisak,  upisanih u z.k.ul. 1800 kod Općinskoga suda u Sisku, i to:

1946/13           ŽELJEZARA   760 m²
GOSPODARSKA ZGRADA 116 m²  
                        GOSPODARSKA ZGRADA 644 m²
UKUPNO:                                                       760 m²
 
TERET:
1.1  Primljeno: 18. prosinca 2008. Z-7767/08
SPOREDNA HIPOTEKA
Na temelju Ugovora o korištenju višenamjenskog okvira od 17. prosinca 2008. godine, ovjerenog kao ovršni javnobilježnički akt i Izvatka iz sudskog registra od 22. studenog 2007. godine u Z-6986/07, uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A, za iznos od 2.500.000,00 EUR, a što na dan potpisa ugovora 17. prosinca 2008. godine po prodajnom tečaju Societe Generale - Splitske banke d.d., Split iznosi 18.132.500,00 (osamnaestmilijunastotridesetdvijetisućepetsto) kn, uvećano za kamate, naknade i troškove, s rokom dospijeća na dan 10. studenog 2009. godine, za korist:
SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D., OIB: 69326397242, SPLIT, RUĐERA BOŠKOVIĆA 16                                  
2.1 Primljeno: 18. prosinca 2008. Z-7767/08
Na temelju Ugovora o korištenju višenamjenskog okvira od 17. prosinca 2008. godine, ovjerenog kao ovršni javnobilježnički akt i Izvatka iz sudskog registra od 22. studenog 2007. godine u Z-6986/07, zabilježuje se da je zalog upisan i u zk.ul. 4567 k.o. iste kao glavna hipoteka.                          

c.5.BOŽIDARA ADŽIJE površine 263 m²,  k.č.br. 2573/10, k.o. Novi Sisak,  upisanih u z.k.ul. 2926 kod Općinskoga suda u Sisku, i to:

2573/10  BOŽIDARA ADŽIJE   263 m²,  DVORIŠTE 263 m²,  UKUPNO:                     263 m²    

TERETI:

1.1 Temeljem zapisnika broj Z-2024/2008/2926 prenosi se slijedeći upis: Primljeno: 10. siječnja 2006. Z-108/06
Na temelju pravomoćnog Rješenja Ureda državne uprave u Sisačko moslavačkoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove od 26. listopada 2005. godine broj Kl. UP/I-944-17/05-01/29, Ur.br. 2176-04-03/2-05-04, uknjižuje se pravo služnosti na čest.br. 2573/10 u A, radi izgradnje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Adžijina-Školska, za korist:                          SISAČKI VODOVOD D.O.O. SISAK, SISAK, OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10

2.1 Temeljem zapisnika broj Z-2024/2008/2926 prenosi se slijedeći upis:
Primljeno: 18. prosinca 2008. Z-7767/08
SPOREDNA HIPOTEKA
Na temelju Ugovora o korištenju višenamjenskog okvira od 17. prosinca 2008. godine, ovjerenog kao ovršni javnobilježnički akt i Izvatka iz sudskog registra od 22. studenog 2007. godine u Z-6986/07, uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A, za iznos od 2.500.000,00 EUR, a što na dan potpisa ugovora 17. prosinca 2008. godine po prodajnom tečaju Societe Generale - Splitske banke d.d., Split iznosi 18.132.500,00 (osamnaestmilijunastotridesetdvijetisućepetsto) kn, uvećano za kamate, naknade i troškove, s rokom dospijeća na dan 10. studenog 2009. godine, za korist:
SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT, RUĐERA BOŠKOVIĆA 16      

3.1 Temeljem zapisnika broj Z-2024/2008/2926 prenosi se slijedeći upis:
Primljeno: 18. prosinca 2008. Z-7767/08
SPOREDNA HIPOTEKA
Na temelju Ugovora o korištenju višenamjenskog okvira od 17. prosinca 2008. godine, ovjerenog kao ovršni javnobilježnički akt i Izvatka iz sudskog registra od 22. studenog 2007. godine u Z-6986/07, zabilježuje se da je zalog upisan i u zk.ul. 4657 k.o. iste, kao glavna hipoteka.
U naravi čini kompleks proizvodnih i poslovnih objekta u Sisku, Božidara Adžije 2 (upravna zgrada, proizvodna hala K1, skladište s uredima,hala livnice, proizvodna hala K2, ličionica, radionica montaže, elektro radionica,kompresorska stanica, plava hala, trafostanica)  neto površine 10.312,15 m², odnosno bruto volumena 119.105,92 m³, sve smješteno na zemljištu površine 49.107,00 m²
Na prethodno opisanim nekretninama prijavljeno je u stečajnom postupku razlučno pravo za korist razlučnoga vjerovnika   SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D., OIB: 69326397242, SPLIT, RUĐERA BOŠKOVIĆA  16
za iznos tražbine od 4.922.937,34  kn, te razlučno pravo GRAD SISAK, OIB: 08686015790, SISAK, RIMSKA 26, na imovini opisanoj pod točkom a) ŽELJEZARA površine 38.273 m²,  sagrađene na k.č.br. 1946/1, k.o. Novi Sisak,  upisanih u z.k.ul. 4657 kod Općinskoga suda u Sisku, za iznos tražbine od 1.314.748,43 kn.
 
Utvrđena vrijednost nekretnine kao jedinstvene cjeline iznosi 22.919.049,38 kn.
Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni od 17.200.000,00 kn.
 
II NAČIN PRODAJE:
Nekretnine iz točke I ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom.

Ročište za prodaju usmenom javnom dražbom održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu, soba br. 88/II, dana
8. studenog 2016. u 10,00 sati

Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

IV Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranicama Trgovačkog suda u Zagrebu, te očevidniku Hrvatske gospodarske komore.

V Rok od objave zaključka o prodaji nekretnina na oglasnoj ploči Suda do dana prodaje iznosi najmanje petnaest dana.

VI UVJETI PRODAJE:

1. Nekretnine iz točke I ovog zaključka vlasništvo su stečajnog dužnika.
2. Prodaja se obavlja prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca.
3. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina snosi kupac.
4. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije do 7. studenog 2016. uplatile jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednostinekretnine  na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu pri Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb, IBAN HR 92 23900011300000460, model 05, poziv na broj 157215 uz opis plaćanja: jamčevina za nekretninu iz točke I ovog zaključka i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe.
Jamčevina koja  zaključno s datumom dražbe ne prispije na označeni računTrgovačkog suda kao i jamčevina uplaćena u nižem iznosu od zatraženog, smatrat će se da nije plaćena.
5. Kupac je dužan uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od trideset dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu.
Ako kupac u navedenom roku ne položi kupovinu, Sud će posebnim rješenjem prodaju proglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će troškove nove prodaje i nadoknaditi razliku između kupovine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
6. Nekretnina će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
7. U rješenju o dosudi nekretnine, sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti tog rješenja i nakon što kupac položi kupovinu, u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenoj nekretnini, te da se brišu prava i tereti na nekretnini koji prestaju njihovom prodajom.
8. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovinu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
9. Nalaže se stečajnom upravitelju oglas za prodaju nekretnina uz navedene uvjete prodaje dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori radi upisa u očevidnik nekretnina.
10.Imovina stečajnog dužnika navedena u točki I. ovog zaključka, a koje je predmet prodaje može se razgledati uz prethodni dogovor na telefon br. 099 229 44 88.
 

Obrazloženje
 
           
Rješenjem ovog suda broj St-1572/15 od 9. prosinca 2015. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom, a stečajnu masu čine i nekretnina koje je predmet ove prodaje.
           
Stečajni je upravitelj podnio prijedlog da se nekretnine opisane u točci I ovog rješenja, a na kojima postoji razlučno pravo, prodaju u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, sukladno čl. 247. Stečajnog zakona (NN 71/15 - dalje SZ).
Stoga je temeljem odredbe čl. 247. SZ-a Sud donio rješenje o prodaji rečenih nekretnina St-1572/15 od 3. listopada 2016.
           
Stečajni upravitelj je temeljem procjene vrijednosti -   Elaborat procjene  tržišne vrijednosti nekretnine - stan u stambenoj zgradi mješovite uporabe Zagreb, Lanište 1h,  izrađen po stalnom sudskom vještaku  za graditljstvo i procijenu nekretnina Tihomir Begić, dipl.ing.. iz Zagreba, Remete 62A s nadnevkom od veljače 2016.godine i elaborata procjene o procijeni vrijednosti nekretnine (revizija) – poslovni kompleks  lokacija Sisak, Božidara Adžije 2,  izrađen po trgovačkom društvu sb-nekretnine d.o.o.. 21000 Split, Tolstojeva 32, OIB:54670820768, s nadnevkom studeni 2014. predložio određivanje utvrđenih vrijednosti nekretnina u točci I izreke ovog zaključka.
           
O uvjetima i načinu prodaje odlučeno je na temelju odredbi članka 247. Stečajnog zakona (NN 71/15) rukovodeći se načelom ekonomičnosti i efikasnosti ovog postupka.
Datoteka
proc.sud.vješ. -proiz.kompleks sisak.pdf
procije.sud.vješ. -garaža.pdf
procije.sud.vješ. -stan.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
113.01.2022METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
213.03.2018METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
316.01.2018METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
414.11.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
519.09.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
611.07.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
705.06.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
803.05.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
903.05.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1022.03.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1122.02.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1217.02.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1322.12.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1402.12.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1508.11.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1614.10.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1704.10.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1830.08.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1928.07.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2031.05.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2117.05.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2203.05.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 25 (50/25)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status