Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikMETALING d.o.o. - Božidara Adžije 2, SisakStečajni upraviteljMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu10.01.2022.Datum dražbe13.01.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost123.750,00 HRK (17.045,92 EUR)
(Zatvoreni brodski kontejneri (11 komada))
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Temeljem odluke skupštine vjerovnika METALING  d.o.o. u stečaju,  (sad Stečajna masa iza METALING d.o.o. u stečaju, Donja Lomnica, II odv. Deverićeve 5, OIB:03539824860), St-1572/15, od 14.03.2016.g., te presude Trgovačkoga suda u Zagrebu broj P-471/2018 od 16.11.2021.g., stečajni upravitelj objavljuje.
 
                                                                                                
PRVI OGLAS
 
za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnine imovine Stečajne mase iza METALING  d.o.o. u stečaju, i to za:
 
 

Opis  imovine

Procijenjena vrijednost (u kn)

 
A)      Zatvoreni brodski kontejneri  - 11 komada

 
123.750,00
     
Pokretnine koje su predmet prodaje u ovom oglasu ne mogu biti prodane za iznos koji bi bio
manji od procijenjene vrijednosti po stalnom sudskom vještaku, odnosno za iznos od 123.750,00 kn,
u cijenu gore navedenih pokretnina – zatvoreni brodski kontejneri  uračunat  je poreze na dodanu vrijednost (PDV).
 
UVJETI PRODAJE:  

1. Pokretna imovina (zatvoreni brodski kontejneri) iz točke A. ovoga oglasa, se prodaju kao cjelina po utvrđenoj cijeni od 123.750,00 kn,
2. Ponuđač je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % početne  vrijednosti to jest iznos od 12.375,00 kn, do 10.01.2022. na račun Stečajne mase iza METALING d.o.o. u stečaju, otvoren kod BKS Bank d.d., broj računa (IBAN): HR18 2488 0011 1001 4152 2
3.
Rok za dostavu ponuda 10.01.2022,
4. Ponude koje nisu pristigle u roku i za koje se utvrdi da nije uplaćena jamčevina na  račun stečajne mase i ukoliko ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati.
5. Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, vratit će se uplaćeni iznos jamčevine odmah nakon
prihvaćanja najpovoljnije ponude (moli se navesti račun na koji će se povrat jamčevine izvršiti iz ponude),
6. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju oglašene imovine stečajne mase ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog postupka,
7. Ponuditelju čija će ponuda biti prihvaćena, stečajni upravitelje pozvati za kupnju imovine stečajne mase temeljem zapisnika javnog bilježnika o otvaranju prispjeli ponuda,
8. Ostatak kupovnine po pozivu za kupnju pokretnina – imovine, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 (sedam) dana od zaprimljenoga poziva za uplatu ostatak kupovnine,
9. Po uplaćenom iznosu, stečajni dužnik odnosno stečajna masa će kupcu izdati R-1 račun  u roku  od 3 dana i sačiniti primopredajni zapisnike,
10. U koliko kupac po  zaprimljenom pozivu, ne uplati ostatak kupoprodajne cijene u roku od 7 dana
smatrat će se da je odustao od kupnje, a u tom slučaju prodavatelj zadržava jamčevinu,
11. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 15 dana odvesti kupljene
stvari (kontejnere), u protivnom smatrat će se, da je isti odustao od kupnje predmetne imovine,
12. Razgledavanje pokretnina (imovine) zainteresirane osobe mogu dogovoriti svakim radnim danom,
od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9 do 12 sati, na tel: 099 229 4488,
13. Javno otvaranje ponuda obavit će se na dan 13.01.2022. godine u 11:00 satiu  uredu Javnog bilježnika Jasna Žitko na adresi u Zagrebu, Amruševa 7/II,
14. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno - kupljeno“ i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti,
15. Ponude se dostavljaju stečajnom upravitelju  na adresu: MATO ČIČAK, 10412 Donja Lomnica,
II odv. Deverićeve 5, sa naznakom „Ponuda Stečajna masa iza METALING d.o.o. u stečaju – na bro St-1572/15 “,
16. Imovina koja je predmet prodaje u ovome oglasu (11 komada zatvorenih brodski kontejnera) smještena je  na adresi Sisak, Božidara Adžije 2.
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
113.03.2018METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
216.01.2018METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
314.11.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
419.09.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
511.07.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
605.06.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
703.05.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
803.05.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
922.03.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1022.02.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1117.02.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1222.12.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1302.12.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1408.11.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1508.11.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1614.10.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1704.10.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1830.08.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1928.07.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2031.05.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2117.05.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2203.05.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 25 (50/25)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status