Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikMETALING d.o.o. - Božidara Adžije 2, SisakStečajni upraviteljMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu24.08.2016.Datum dražbe30.08.2016.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost1.957.672,00 HRK (269.659,22 EUR)
(Strojevi, oprema i ostala imovina ( 9 grupa imovinski stavki prema elaboratu))
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Temeljem odluke skupštine vjerovnika METALING  d.o.o. u stečaju, Sisak, Božidara Adžije 2, OIB: 76134860175 ,
St- 1572/15, od 14.03.2016 godine, stečajni upravitelj objavljuje.
 
                                                                                                 
DRUGI OGLAS
 
za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnine imovine – strojeva, opreme i ostale imovine
stečajnog dužnika METALING  d.o.o. u stečaju, i to za:

 
 
 

Opis  grupa imovine

Revizija procijenjena vrijednost (u kn)

A)      Strojevi i uređaji za obradu odvajanjem česticama ( prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red. br. 47)

380.490,00

B)      Strojevi i uređaji za obradu deformiranjem čestica ( prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red. br. 16)

301.620,00

C)      Unutarnja transportna tehnika ( prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red. br. 15)

218.064,00

D)     Ostali uređaji i oprema ( prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red. br. 33)

36.630,00

E)      Aparati za zavarivanje ( prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red. br. 55)

136.092,00

F)      Kontejneri (prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red. br. 6)

142.560,00

G)      Mjerni uređaji i alati razni (ponude isključivo po pojedinim podgrupama – npr. od red.br. 6 do red.br. 33)

229.416,00

H)     Materijali razni, rezervni dijelovi (ponude isključivo po pojedinim podgrupama –    
npr. od red.br. 1 do red.br. 25)

448.140,00

I)        Vatrogasni uređaji ( prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do
red. br.  2)

3.960,00

J)        Alati i šabloni za izradu metalnih nogara (komplet – osam alata i tri šablona)

28.000,00

K)      Boje (prema elaboratu sudskoga vještaka od red. br. 1 do red.br. 6)

32.700,00

   
 
Pokretnine koje su predmet prodaje u ovom oglasu ne mogu biti prodane za iznos koji bi bio manji od revizije procijenjene vrijednosti po stalnom sudskom vještaku sa nadnevkom od kolovoza 2016., u cijenu gore navedenih pokretnina – strojeva, opreme i ostale imovine  nije uračunat PDV.
 
UVJETI PRODAJE:  

1. Ponuđač  koji dostavlja ponudu za pojedinu stavku iz gore objavljeni grupa imovine,  dužan je navesti iz koje grupe imovine dostavlja ponudu, te njen redni broj u toj grupi, te za  istu opis iz  revizije elaborata sudskoga vještaka  za koju daje ponudu sa cijenom koju nudi uvećano za PDV (na primjer – grupa C, redni broj 3 – mosna dizalica veda 3.2f, kom 1, na iznos od 4.620 kn plus PDV, odnosno ukupno 5.775 kn),
2. Ponuđač je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % početne cijene   iz revizije elaborata sudskoga vještaka za imovinu  za koju dostavlja ponudu, do 24.08.2016. na račun stečajnog dužnika otvoren kod BKS Bank d.d., broj računa: HR32 2488 0011 1001 3157 0
3. Rok za dostavu ponuda 24.08.2016,
4. Ponude koje nisu pristigle u roku i za koje se utvrdi da nije uplaćena jamčevina na  račun stečajnog
dužnika i ukoliko ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati.
5. Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, vratit će se uplaćeni iznos jamčevine odmah nakon
prihvaćanja najpovoljnije ponude (moli se navesti račun na koji će se povrat izvršiti u ponudi),
6. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju oglašene imovine stečajnoga dužnika ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika,
7. Ponuditelju čija će ponuda biti prihvaćena, stečajni upravitelje pozvati za kupnju imovine stečajnoga dužnika temeljem zapisnika javnog bilježnika o otvaranju prispjeli ponuda,
8. Ostatak kupovnine po pozivu za kupnju pokretnina – imovine stečajnoga dužnika, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 (sedam) dana od zaprimljenoga poziva za uplatu ostatak kupovnine,
9. Po uplaćenom iznosu, stečajni dužnik će kupcu izdati R-1 račun  u roku  od 3 dana i sačiniti primopredajni zapisnike,
10. U koliko kupac po za zaprimljenom pozivu ne uplati ostatak kupoprodajne cijene u roku od 7 dana smatrat će se da je odustao od kupnje, a u tom slučaju prodavatelj zadržava jamčevinu,
11. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 15 dana odvesti kupljene
 stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina,
12. Razgledavanje pokretnina zainteresirane osobe mogu dogovoriti svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9 do 12 sati, na tel: 091 186 7988
13. Javno otvaranje ponuda obavit će se na dan 30.08.2016. godine u 11:00 satiu uredu Javnog bilježnika Jasna Žitko na adresi u Zagrebu, Amruševa 7/II.
14. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“ i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
15. Ponude se dostavljaju stečajnom upravitelju  na adresu: MATO ČIČAK, 10412 Donja Lomnica, II odv. Deverićeve 5, sa naznakom „PONUDA METALING d.o.o. u stečaju – NA BROJ St-1572/15 “.
 
 
 
 
 
Datoteka
2.2. Revizija 1_Elaborat-Metaling_Strojevi_Uredaji - kolovoz 2016..pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
113.01.2022METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
213.03.2018METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
316.01.2018METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
414.11.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
519.09.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
611.07.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
705.06.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
803.05.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
903.05.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1022.03.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1122.02.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1217.02.2017METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1322.12.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1402.12.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1508.11.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1608.11.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1714.10.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1804.10.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1928.07.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2031.05.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2117.05.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2203.05.2016METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25METALING d.o.o., SisakMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 25 (50/25)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status