Ostali propisi
ZPP - Zakon o parničnom postupku 118/03

Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku "NN 26/91, 34/91, 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 118/03"
ZPP 118-03.pdf

ZTD - Zakon o trgovačkim društvima
Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima "NN 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03"
ZTD_2003.pdf

ZOO - Zakon o obveznim odnosima (2005)
"NN 35/05"
ZOO_2005.pdf

ZOO - Zakon o obveznim odnosima (1999)
Redakcijski pročišćeni tekst "NN 53/91"
ZOO_1999.pdf

Pravilnik o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja (2007)
"NN 64/07"
Pravilnik o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja_2007.pdf
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 24.02.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 53.972,32 HRK (7.434,41 EUR)
  (Pokretnine - automobili)
 • Stečajni dužnik: AUTO CENTAR ALEKSIĆ d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru
više >>
 • Rok za ponudu: 03.03.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 308.700,78 HRK (42.521,94 EUR)
  (Zemljište u Petrinji)
 • Stečajni dužnik: AGRO SELECT PETRINJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 25.02.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 39.043,75 HRK (5.378,08 EUR)
  (Sedam izmjenjivih tovarnih sanduka – kamionska nadogradnja)
 • Stečajni dužnik: Intercargo d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 17.520.000,00 HRK (2.413.289,62 EUR)
  (Nekretnina označena kao: - zk.č.br. 145/2 u naravi Kuća br.171 C i dvorište Pustodol ukupne površine 651 m2, upisana u k.o. Pustodol, Općinski sud u Zlataru, zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica )
 • Stečajni dužnik: STEČAJNA MASA IZA BRSLIN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 26.03.2019.
 • Vrijednost: 165.199,87 HRK (22.755,43 EUR)
  (Poslovni prostor Gradska tržnica Novska, objekt br. 5. Nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Kutini, zemljišnoknjižni odjel Novska u z.k.ul.br. 4721 k.o. Novska, k.č.br. 412/12 podul 8 u naravi poslovni prostor lokal 43 – Gradska tržnica poslovna građevina br. 5. Površine 26,57 m2. )
 • Stečajni dužnik: VILLICUS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.03.2019.
 • Datum dražbe: 08.03.2019.
 • Vrijednost: 259.200,00 HRK (35.703,46 EUR)
  (U naravi kuća i dvorište, livade, oranice, pašnjak, šuma i vinograd površine 15.181,00 m2 sve upisano u Općinski sud u Zlataru, zk odjel Zlatar, k.o. Veleškovec u z.k.ul. br. 250. )
 • Stečajni dužnik: METRANS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.03.2019.
 • Datum dražbe: 08.03.2019.
 • Vrijednost: 259.200,00 HRK (35.703,46 EUR)
  (U naravi kuća i dvorište, livade, oranice, pašnjak, šuma i vinograd površine 15.181,00 m2 sve upisano u Općinski sud u Zlataru, zk odjel Zlatar, k.o. Veleškovec u z.k.ul. br. 250. )
 • Stečajni dužnik: METRANS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 08.05.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 564.090,37 HRK (77.700,54 EUR)
  (Građevinsko zemljište - započeta gradnja – jedna etaža)
 • Stečajni dužnik: PRO GRADNJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 08.05.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 2.411.132,02 HRK (332.121,00 EUR)
  (Stambena zgrada – nedovršena gradnja)
 • Stečajni dužnik: PRO GRADNJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 08.05.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 388.343,63 HRK (53.492,33 EUR)
  (Građevinsko zemljište – započeta gradnja)
 • Stečajni dužnik: PRO GRADNJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>