Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 29.01.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 55.000,00 HRK (7.575,97 EUR)
  (VOZILO)
 • Stečajni dužnik: TERSE SISTEMI d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 17.02.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (- Silos za piljevinu 16.000,00 kn - Tračna pila Brenta 1300, neipsravna – 11.500,00 kn - Stol, metalne noge – 25,00 kn - Stolica drvena, 4 kom – 20,00 kn/ kom - Pisaći stol – 30,00 kn - Klupa tapicirana, 2 kom - - 15,00 kn/kom - Kuhinjski elementi, gornji, 3 kom – 15,00 kn/kom - Ormar i vješalica – 25,00 kn )
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa brisanog društva EHD-TRADE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 17.02.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1.026.875,00 HRK (141.446,73 EUR)
  (Uredska i informatička oprema, te skladišnih zaliha PVC i tekstilnih podnih i zidnih obloga, u vlasništvu društva AKUSTIK d.o.o. u stečaju )
 • Stečajni dužnik: AKUSTIK d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 29.01.2020.
 • Datum dražbe: 30.01.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: AKOS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 29.01.2020.
 • Datum dražbe: 30.01.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: AKOS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 07.02.2020.
 • Datum dražbe: 10.02.2020.
 • Vrijednost: 472.500,00 HRK (65.084,44 EUR)
  (Zemljište k.o. Vrulje Bilice ZK ul.2904, k.č.1902/1 površine 1570 m2 i zemljište vezano na predhodno k.o. Vrulje Bilice ZK ul.2905, k.č. 1901 površine 1277 m2, suvlasnički dio 1/2 (građevna zona))
 • Stečajni dužnik: LEVITAS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 31.01.2020.
 • Datum dražbe: 04.02.2020.
 • Vrijednost: 27.735,04 HRK (3.820,36 EUR)
  (Tekstilna roba )
 • Stečajni dužnik: SINE MORA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 16.02.2020.
 • Datum dražbe: 20.02.2020.
 • Vrijednost: 708.588,00 HRK (97.604,34 EUR)
  (26. suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-25) poslovni prostor u razizemlju u površini od 145,30 m2 Remetinečki gaj 27a, koji dio je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, koji posebni dio se nalazi u zgradi sagrađenoj na k.č. 1054 stambena zgrada Remetinečki gaj 27a, 27b,27c površine 221 čhv 794 m2 upisanoj u z.k.ul. 50965 k.o. Blato Novo)
 • Stečajni dužnik: Ivaks d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 31.01.2020.
 • Datum dražbe: 07.02.2020.
 • Vrijednost: 2.692,94 HRK (370,94 EUR)
  (Nekretnina koja je upisana u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb i to, k.č.br. 1470/77, koja u naravi predstavlja oranicu ukupne površine 39 m2, sve upisano u zk.ul.br. 10676, k.o. Vrapče)
 • Stečajni dužnik: ŠKUGOR STUDIO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 31.01.2020.
 • Datum dražbe: 07.02.2020.
 • Vrijednost: 2.073,89 HRK (285,67 EUR)
  (Nekretnina koja je upisana u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb i to, k.č.br. 1470/6, koja u naravi predstavlja oranicu ukupne površine 30 m2, sve upisano u zk.ul.br. 5142, k.o. Vrapče)
 • Stečajni dužnik: ŠKUGOR STUDIO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>