Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 24.01.2018.
 • Vrijednost: 481.725,42 HRK (66.355,19 EUR)
  (Nekretnine - upisanih u zk.ul. 1007 k.o. Vera i to: - kč.br. 964 u naravi gospodarska zgrada Stepe Stepanovića, gospodarsko dvorište i oranica, ukupne površine 6037 m2. kod Općinskog suda u Vukovaru )
 • Stečajni dužnik: BRANKO KOSTIĆ, vl. poljoprivrednog obrta AGROŽIV
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 26.12.2017.
 • Datum dražbe: 02.01.2018.
 • Vrijednost: 10.875,00 HRK (1.497,98 EUR)
  (Rezervni dijelovi, alati, oprema za servisiranje trimera i kosilica prema inventurnom popisu )
 • Stečajni dužnik: LUKAČEVIĆ d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom Brodu
više >>
 • Rok za ponudu: 07.02.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 8.120.695,75 HRK (1.118.583,95 EUR)
  (Nekretnina – kuća i zemljište)
 • Stečajni dužnik: POLJANE NEKRETNINE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 08.02.2018.
 • Vrijednost: 2.776.598,08 HRK (382.462,06 EUR)
  (Nekretnina stečajnog dužnika -kč. br. 9709, u naravi 3 zgrade i dvor, površine 1351 m2, -kč. br. 9710/1 u naravi gradilište Ulica Čepinska cesta površine 8100 m2, -kč. br. 9710/2 u naravi gradilište Čepinska cesta, površine 9714 m2, )
 • Stečajni dužnik: INVADO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 05.01.2018.
 • Datum dražbe: 10.01.2018.
 • Vrijednost: 455.352,20 HRK (62.722,42 EUR)
  (Strojevi za razvrstavanje, preradu, pakiranje i vaganje povrća i voća, palete, ventili za navodnjavanje, elektro viličar, usipni koš, box palete)
 • Stečajni dužnik: Agrico trade d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.01.2018.
 • Datum dražbe: 10.01.2018.
 • Vrijednost: 65.707,00 HRK (9.050,80 EUR)
  (Pokretnine: Inventarska oprema i uređaji Repromaterijal, zalihe, potrošni materjal i sitni inventar - tekstil, koža, gotovi proizvodi od tekstila i kože – cipele, dijelovi razni )
 • Stečajni dužnik: Mr.Joseph d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.01.2018.
 • Datum dražbe: 10.01.2018.
 • Vrijednost: 65.820,60 HRK (9.066,45 EUR)
  (Pekarska oprema i strojevi, rashladne vitrine)
 • Stečajni dužnik: DRITA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 09.01.2018.
 • Vrijednost: 2.879.999,99 HRK (396.705,14 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika - Građevinsko zemljište koje čini jedinstvenu cjelinu od 6564 m2 s mogućnošću izgradnje šest stambenih objekata individualne stambene izgradnje sa po tri stambene jedinice. Pogled na more.)
 • Stečajni dužnik: GP KVARNER dd
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 15.02.2018.
 • Vrijednost: 2.524.140,63 HRK (347.687,35 EUR)
  (GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE)
 • Stečajni dužnik: DOLINA PROJEKT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 15.02.2018.
 • Vrijednost: 2.524.140,63 HRK (347.687,35 EUR)
  (GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE)
 • Stečajni dužnik: DOLINA PROJEKT d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>