Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 06.12.2021.
 • Datum dražbe: 08.12.2021.
 • Vrijednost: 301.150,00 HRK (41.481,86 EUR)
  (NEKRETNINE - OBJEKTI I ZEMLJIŠTE )
 • Stečajni dužnik: STEČAJNA MASA IZA KRAJ BALKANA j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.11.2021.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 577.250,00 HRK (79.513,21 EUR)
  (Stambeno-poslovna zgrada i dvorište u Sv.Ivan Zelina Etaža - suvlasništvo )
 • Stečajni dužnik: ŠKRLEC I SINOVI d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 30.10.2021.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 60.000,00 HRK (8.264,69 EUR)
  (BMW serija 5, 530D, diesel, snage 160KW, 2005.g., 285.000km Procijenjena vrijednost: 60.000,00 kn Donja prodajna cijena sa uključenim PDV: 47.000,00 kn )
 • Stečajni dužnik: RACAN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 27.10.2021.
 • Datum dražbe: 29.10.2021.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: ČOPRA MODA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 22.10.2021.
 • Datum dražbe: 25.10.2021.
 • Vrijednost: 4.369,85 HRK (601,92 EUR)
  (Uredski namještaj)
 • Stečajni dužnik: UDRUGA MATICE HRVATSKIH UMIROVLJENIKA GRADA SLAV. BRODA
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 15.12.2021.
 • Datum dražbe: 15.12.2021.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: IMAL-PLAST d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 10.11.2021.
 • Vrijednost: 98.400,00 HRK (13.554,09 EUR)
  (Nekretnina upisana u zk.ul.br. 5058 k.o. Muršćak i to kč.br. 1532/31/2, suvlasnički dio 113/7698 etažno vlasništvo (E-11), u naravi poslovni prostor u prizemlju objekta „D“ robni promet graničnog prijelaza Goričan i zemljište (dvor), koji se sastoji od kancelarije i šaltera za stranke u ukupnoj površini od 26,41 m2 )
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza AZELIJA BJELOVAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 15.11.2021.
 • Datum dražbe: 15.11.2021.
 • Vrijednost: 495.540,30 HRK (68.258,12 EUR)
  (pravo - poslovni udio od 50 % u trgovačkom društvu HI – KA d.o.o., Kukuljanovo 336, Kukuljanovo, OIB: 09681906040 sukladno procjeni ovlaštenog procjenitelja u prilogu ovog oglasa.)
 • Stečajni dužnik: KALTENBERG ADRIA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 15.11.2021.
 • Datum dražbe: 15.11.2021.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: KALTENBERG ADRIA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 15.11.2021.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 61.440,00 HRK (8.463,04 EUR)
  (Zalihe novog željezarijskog asortimana sukladno popisu u prilogu. Zalihe se nalaze u Rijeci. )
 • Stečajni dužnik: LUNA – COMMERCE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>