Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 14.01.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 58.140,16 HRK (8.008,51 EUR)
  (nautička i vijčana roba )
 • Stečajni dužnik: Dia mar d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 29.12.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza MB-KORMAX GRAĐENJE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 30.12.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 905.842,99 HRK (124.775,20 EUR)
  (Sirovine i repromaterijal)
 • Stečajni dužnik: INKOP OBUĆA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 30.12.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 7.190,00 HRK (990,39 EUR)
  (Umjetnine )
 • Stečajni dužnik: Centar za reprodukciji u stočarstvu Hrvatske d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 30.12.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 37.230,16 HRK (5.128,26 EUR)
  (Oprema i strojevi)
 • Stečajni dužnik: TEAM d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.12.2019.
 • Datum dražbe: 02.01.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Ugostiteljski pribor, police, stolovi i stolice te elektronička oprema prema priloženom popisu Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: INTERUGOS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>
 • Rok za ponudu: 30.12.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 107.633,56 HRK (14.825,97 EUR)
  (Strojevi i oprema)
 • Stečajni dužnik: Inkop d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 13.01.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 16.705,06 HRK (2.301,04 EUR)
  (Građevinsko zemljište, kč.br.2385/7 upisana u zk.ul. 2444 k.o. Radovec, ukupne površine 1252,00 m², adresa Moše pijade 13, Otok Virje)
 • Stečajni dužnik: Dužnik pojedinac Nenad Golubić, vl. Soboslikarskog obrta “Nenad Golubić”
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 24.01.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CENTAR-KROVORAD d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 20.12.2019.
 • Datum dražbe: 23.12.2019.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CENTAR SERVIS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>