Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 26.09.2017.
 • Vrijednost: 7.500.000,00 HRK (1.033.086,31 EUR)
  (Nekretnina - stambeno-poslovni objekat)
 • Stečajni dužnik: HOTEL VOLTINO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.08.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 497.920,00 HRK (68.585,91 EUR)
  (Poljoprivredno zemljište oznake k.č. 2049/76 k.o. Kaštelir i k.č. 2049/67 k.o. Kaštelir upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli – Stalna služba u Poreču)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza Zlatno stablo d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 15.11.2017.
 • Vrijednost: 28.350,00 EUR (205.815,33 HRK)
  (pomoćna dvorišna zgrada, dvorište i oranica u Dolnjoj gredi, površine 3853m2)
 • Stečajni dužnik: SEGRAS-PLUS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 07.09.2017.
 • Vrijednost: 1.036.638,00 HRK (142.791,54 EUR)
  (postrojenje Separacije Ivanovec )
 • Stečajni dužnik: Međimurje beton Čakovec d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 18.08.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 32.390,49 HRK (4.461,62 EUR)
  (Sitni inventar)
 • Stečajni dužnik: Segrad d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 18.08.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 30.393,81 HRK (4.186,59 EUR)
  (Repromaterijal)
 • Stečajni dužnik: Segrad d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 18.08.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 255.219,30 HRK (35.155,14 EUR)
  (Dugotrajna imovina)
 • Stečajni dužnik: Segrad d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 18.08.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 45.559,66 HRK (6.275,61 EUR)
  (Namještaj)
 • Stečajni dužnik: Gratit d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 18.08.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 70.992,85 HRK (9.778,90 EUR)
  (Oprema klaonice nojeva)
 • Stečajni dužnik: Gratit d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 18.08.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 77.594,62 HRK (10.688,26 EUR)
  (SJEMENSKA ROBA (CVIJEĆE, TRAVE, ZAČINI I sl.) SVEUKUPNO:77.594,62 kn + PDV 25%)
 • Stečajni dužnik: FRAGUM NEKRETNINE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>