Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 07.11.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 15.350,00 HRK (2.114,38 EUR)
  (Zemljište)
 • Stečajni dužnik: MASTER d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 06.11.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 995.000,00 HRK (137.056,12 EUR)
  (Zemljišta)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza LIVE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 07.11.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 530.622,13 HRK (73.090,46 EUR)
  (- 47/100 idealnog dijela kč.br. 4581/3 i 4581/4, upisane u zk.ul. 2066, te 47/100 idealnog dijela kč.br. 4589/3, 4589/4, 4589/5, 4589/6, 4589/7, 4589/8, 4589/9, 4589/10, 4589/11, 4589/12, 4589/13 i 4589/14, 47/100 idealnog dijela kč.br.4589/1(zk.ul. 2037) 47/100 idealnog dijela kč.br.4581/1,4590/1,4590/2,4591/3,4590/4,4591/5, 4590/6 (zk,ul.2066), sve k.o. Puži. Sve nekretnine predstavljaju šumu i oranice. Ukupna površina 21.304 m2, a 47/100 idealnog dijela 10.012,88 m2. )
 • Stečajni dužnik: PRERADA PAPIRA d.o.o.,
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 11.09.2019.
 • Datum dražbe: 18.09.2019.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Grafički strojevi Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: MSM GRAFIKA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 11.09.2019.
 • Datum dražbe: 18.09.2019.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Grafički strojevi Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: MSM GRAFIKA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 21.08.2019.
 • Vrijednost: 40.000,00 HRK (5.509,79 EUR)
  (PRIKOLICA ZA PRIJEVOZ VIŠE VOZILA)
 • Stečajni dužnik: QUALITY CARS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 22.08.2019.
 • Datum dražbe: 26.08.2019.
 • Vrijednost: 67.230,00 HRK (9.260,59 EUR)
  (Vozila)
 • Stečajni dužnik: ŽUMBERČANKA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 05.09.2019.
 • Vrijednost: 791.687,16 HRK (109.050,82 EUR)
  (POKRETNINE – KALUPI ZA IZGRADNJU PLOVILA I DRUGA OPREMA KOJE SE NALAZE U OBROVCU, ZORANIĆEVA 10)
 • Stečajni dužnik: NAVALIA MARIN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 30.08.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 8.455,23 HRK (1.164,66 EUR)
  (POKRETNINE – uredski namještaj i informatička oprema)
 • Stečajni dužnik: ENEL d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 27.08.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 18.666,31 HRK (2.571,19 EUR)
  (Nekretnina – upisana kod zemljišno knjižnog odjela Crikvenica, z.k. ul.5958 z.k.č. br.1301 k.o.Crikvenica, površine 42 m2 u naravi cesta. )
 • Stečajni dužnik: DOMOKOR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>