Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 06.08.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1.703,93 HRK (234,71 EUR)
  (Uredski inventar:)
 • Stečajni dužnik: VON RIPP D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 16.08.2022.
 • Datum dražbe: 06.09.2022.
 • Vrijednost: 367.328,78 HRK (50.597,64 EUR)
  (Neizgrađeno građevinsko zemljište )
 • Stečajni dužnik: Likvidacijska masa SREBRNI OTOK d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 24.07.2022.
 • Datum dražbe: 28.07.2022.
 • Vrijednost: 25.152,19 HRK (3.464,58 EUR)
  (1/5 dijela šumskog zemljišta )
 • Stečajni dužnik: AM-GRAD d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 11.07.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 21.421,59 HRK (2.950,71 EUR)
  (Gotovi hrastov i bukov LAM PARKET (bez pera i utora) sveukupno 924,54 m2 po cijeni 23,17 kn/m2 prema oglasu o prodaji u prilogu)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza ACENTRIO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 19.07.2022.
 • Datum dražbe: 22.07.2022.
 • Vrijednost: 5.000,00 HRK (688,72 EUR)
  (Elektronička oprema)
 • Stečajni dužnik: REGNUM REA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu - Stalna služba u Dubrovniku
više >>
 • Rok za ponudu: 19.07.2022.
 • Datum dražbe: 25.07.2022.
 • Vrijednost: 87.175,00 HRK (12.007,91 EUR)
  (Automatska tunelska praonica)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza AUTO LUKA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 26.08.2022.
 • Datum dražbe: 01.09.2022.
 • Vrijednost: 79.394,08 HRK (10.936,12 EUR)
  (Pašnjak)
 • Stečajni dužnik: METRANS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 26.08.2022.
 • Datum dražbe: 01.09.2022.
 • Vrijednost: 10.366,21 HRK (1.427,89 EUR)
  (Knjige)
 • Stečajni dužnik: MASMEDIA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 26.08.2022.
 • Datum dražbe: 01.09.2022.
 • Vrijednost: 11.846,57 HRK (1.631,80 EUR)
  (Put)
 • Stečajni dužnik: DISPLAY ECHO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 26.08.2022.
 • Datum dražbe: 01.09.2022.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Umjetničke slike OD 168,94 kn DO 3.378,81 kn)
 • Stečajni dužnik: HTP Matija Gubec d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu - Stalna služba u Dubrovniku
više >>