Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 08.07.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika kč.br: 244/8 Pašnjak Kalinščica sa 800 čhv upisana u zk.ul. br. 1759 k.o. Stupnik – zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Novom Zagrebu Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CENTAR-KROVORAD d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 08.07.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika kč.br: 246/3 Pašnjak Kranjica sa 1150 čhv upisana u zk.ul. br. 1759 k.o. Stupnik – zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Novom Zagrebu Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CENTAR-KROVORAD d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 07.07.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika kč. br: 121 Oranica Gornjostupnički odvojak sa 2254 m2 upisana u zk.ul. br. 10207 k.o. Stupnik, zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Novom Zagrebu Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CENTAR-KROVORAD d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 07.07.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika kč. br: 92/7 Oranica Lopatek sa 1010 čhv upisana u zk.ul. br. 1757 k.o. Stupnik, zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Novom Zagrebu, Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CENTAR-KROVORAD d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 02.07.2020.
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: DALMACIJA RIBA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru - Stalna služba u Šibeniku
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 02.07.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: VAŠE AUTO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru - Stalna služba u Šibeniku
više >>
 • Rok za ponudu: 08.06.2020.
 • Datum dražbe: 08.06.2020.
 • Vrijednost: 626.553,00 HRK (86.304,44 EUR)
  (monitori 24'' i računala razna 127.620,00 monitori razni i razna informatička oprema 78.515,00 )
 • Stečajni dužnik: ULJANIK d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 08.06.2020.
 • Datum dražbe: 08.06.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (staklena vuna u originalnom pakiranju, sustav za transport hrane lančani, pramčani bočni porivnik, limovi i profili raznih dimenzija i debljina, profili i limovi raznih dimenzija i debljina, zavareni profili raznih oblika i dužina, boje ljepila i ostale kemikalije Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: ULJANIK d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 13.08.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 78.600,00 HRK (10.826,74 EUR)
  (Zemljište)
 • Stečajni dužnik: STEČAJNA MASA BRANA GRADITELJSTVO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 15.06.2020.
 • Datum dražbe: 19.06.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Spremišta, garažni prostor Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>