Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 01.07.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 700,00 EUR (5.081,86 HRK)
  (MOTORNO VOZILO)
 • Stečajni dužnik: GOROŽUP - BIN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024.
 • Datum dražbe: 12.07.2024.
 • Vrijednost: 29.524,50 EUR (214.341,97 HRK)
  (Poslovni prostor)
 • Stečajni dužnik: INDUSTROGRADNJA d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024.
 • Datum dražbe: 12.07.2024.
 • Vrijednost: 3.322,22 EUR (24.118,65 HRK)
  (Projektna dokumentacija)
 • Stečajni dužnik: Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024.
 • Datum dražbe: 11.07.2024.
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Motorno vozilo - Audi )
 • Stečajni dužnik: KRAJK HAS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 25.06.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 3.311,78 HRK (456,18 EUR)
  (Nekretnina iz zk.ul. 2305 k.o. POBJENIK k.č. 97/40 Šikara Vučača 9.941 m2, Općinski sud u Čazmi )
 • Stečajni dužnik: Megalopter j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Strojevi i oprema– sukladno tablici iz oglasa Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: VJESNIK d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 19.07.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (TERETNA VOZILA I RAZLIČITE POKRETNINE IZ NALAZA I MIŠLJENJA VJEŠTAKA Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: TIM POPOVAČA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 01.07.2024.
 • Datum dražbe: 03.07.2024.
 • Vrijednost: 2.351,50 EUR (17.071,42 HRK)
  (motorno vozilo: T3b – Četverocikl, T, marka LINHAI LH300 ATV, god. 2019., broj šasije: LL8RAP4W8K0C00550. )
 • Stečajni dužnik: IJELAK PROMET j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 02.07.2024.
 • Datum dražbe: 05.07.2024.
 • Vrijednost: 3.778,00 EUR (27.427,52 HRK)
  (FIAT, DOBLO 1.2 JTD, godina proizvodnje 2011 )
 • Stečajni dužnik: TOBOGAN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 03.07.2024.
 • Datum dražbe: 04.07.2024.
 • Vrijednost: 31.426,88 EUR (228.152,86 HRK)
  (POKRETNINE – strojevi za obradu drveta te ostala osnovna sredstva, zalihe drvnog materijala )
 • Stečajni dužnik: MASSIVE LAMELLAS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>