Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 02.05.2019.
 • Vrijednost: 125.000,00 HRK (17.218,11 EUR)
  (Pokretnine- kontejneri, automobil)
 • Stečajni dužnik: 3.Maj tvornica industrijske i brodske opreme d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 21.06.2019.
 • Datum dražbe: 27.06.2019.
 • Vrijednost: 6.144.000,00 HRK (846.304,31 EUR)
  (POSLOVNI PROSTORI, OPREMA VINARIJE, VINOVA LOZA, VINO.)
 • Stečajni dužnik: VRGORKA – VINARIJA d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 19.05.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 25.461,98 HRK (3.507,26 EUR)
  (Građevinsko zemljište, kč.br.2385/7 upisana u zk.ul. 2444 k.o. Radovec, ukupne površine 1252,00 m², adresa Moše pijade 13, Otok Virj)
 • Stečajni dužnik: Dužnik pojedinac Nenad Golubić, vl. Soboslikarskog obrta “Nenad Golubić”
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 03.05.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (POKRETNINE, GOTOVA ROBA -- strojevi i alati za obradu drveta, uredska oprema i namještaj - zalihe gotove robe Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: VEPIS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>
 • Rok za ponudu: 03.05.2019.
 • Datum dražbe: 06.05.2019.
 • Vrijednost: 220.000,00 HRK (30.303,87 EUR)
  (JAHTA BENETEAU OCEANIS 411 Clipper – CON IVA )
 • Stečajni dužnik: CONING D.D.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 09.05.2019.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine )
 • Stečajni dužnik: DIOKI d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 22.05.2019.
 • Vrijednost: 1.554,42 HRK (214,11 EUR)
  (Kčbr. 3214/2 - Dvorište površine 97 čhv u mjestu 53260 Stajnica Vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 19.631,25 kn.  Nekretnina će se prodavati na sedamnaestom ročištu za dražbu i to po početnoj cijeni od 1.554,42 kn. )
 • Stečajni dužnik: MADIG d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 22.05.2019.
 • Vrijednost: 57.451,63 HRK (7.913,67 EUR)
  (Kčbr. 112/1 - Zgrada br. 3 - DOM površine 88 čhv i DVORIŠTE površine 292 čhv sveukupno 380 čhv u mjestu 53260 Letinac, Brinje. Vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 715.995,89 kn.  Nekretnina će se prodavati na sedamnaestom ročištu za dražbu i to po početnoj cijeni od 57.451,63 kn. )
 • Stečajni dužnik: MADIG d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 22.05.2019.
 • Vrijednost: 31.523,99 HRK (4.342,27 EUR)
  (Kčbr. 20/2 - Prizemna poslovna zgrada, bivša pekara u centru mjesta 53260 Brinje, Frankopanska ulica 27 (cesta D23), kod raskrižja s Letinačkom ulicom, preko puta crkve. Vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 385.226,33 kn Nekretnina će se prodavati na sedamnaestom ročištu za dražbu i to po početnoj cijeni od 31.523,99 kn. )
 • Stečajni dužnik: MADIG d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 22.05.2019.
 • Vrijednost: 83.941,11 HRK (11.562,45 EUR)
  (Kčbr. 104 - Zgrada br. 28a DOM 109 čhv (katnica NGP=716,74 m2), i dvorište u površini od 402 čhv, ukupno 511 čhv, Mjesto PROKIKE, između Brinja i Žute Lokve na cesti D23 Karlovac - Senj Vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 1.046.052,46 kn  Nekretnina će se prodavati na sedamnaestom ročištu za dražbu i to po početnoj cijeni od 83.941,11 kn. )
 • Stečajni dužnik: MADIG d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>