Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 30.06.2021.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 2.945.438,43 HRK (405.718,95 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika)
 • Stečajni dužnik: G.P.DOMOINVEST d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 25.04.2021.
 • Datum dražbe: 25.04.2021.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (- različiti namještaj čiji popis se nalazi u prilogu ovog oglasa )
 • Stečajni dužnik: Art forma d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 20.04.2021.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 324.069,21 HRK (44.638,86 EUR)
  (Stan)
 • Stečajni dužnik: Lakerko harmonija oblika d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>
 • Rok za ponudu: 20.04.2021.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza PRSKALO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 29.04.2021.
 • Datum dražbe: 29.04.2021.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Strojevi i oprema pilane Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza DRVO-FINAL d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 29.04.2021.
 • Datum dražbe: 29.04.2021.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (strojevi, oprema, vozila Vrijednost navedena u tesktu oglasa)
 • Stečajni dužnik: GEOKOP TRADE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 29.04.2021.
 • Datum dražbe: 29.04.2021.
 • Vrijednost: 505.675,96 HRK (69.654,25 EUR)
  (brodica - polupodmornica M-SPORT SEMISUBMAR , oznake 152 PO, dužine 9,95 m, luka pripadnosti Poreč, ugrađeni motor LAMBORDINI LDW 2204M od 44,10 kW, br.motora: 4406301842, godina proizvodnje 2014)
 • Stečajni dužnik: RIBON d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 29.04.2021.
 • Datum dražbe: 29.04.2021.
 • Vrijednost: 77.372,85 HRK (10.657,71 EUR)
  (Građevinsko zemljište uz more na otoku Škarda, upisano u zemljišnu knjigu Opć.suda u Zadru, u zk.ul.5435, k.č.6584 (Šuma Škarda) suvlasnički dio 45/330 od ukupno 2806m2, ko Premuda.)
 • Stečajni dužnik: GRIPARICA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 21.04.2021.
 • Datum dražbe: 21.04.2021.
 • Vrijednost: 244.095,47 HRK (33.622,89 EUR)
  (cjelina 37 – dijelovi sidrenog vitla gradnja 515 Rijeka)
 • Stečajni dužnik: ULJANIK d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 21.04.2021.
 • Datum dražbe: 21.04.2021.
 • Vrijednost: 517.926,92 HRK (71.341,76 EUR)
  (cjelina 23 – cijevi i cijevni elementi (H 42) Pula)
 • Stečajni dužnik: ULJANIK d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>