Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 02.02.2022.
 • Datum dražbe: 04.02.2022.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine )
 • Stečajni dužnik: ROMANOF d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 02.02.2022.
 • Datum dražbe: 04.02.2022.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine – rabljena motorna vozila – osnovna sredstva Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: ROMANOF d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 31.01.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 42.031,25 HRK (5.789,59 EUR)
  (Zaliha razne robe za foto djelatnost)
 • Stečajni dužnik: I&I d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 31.01.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 42.031,25 HRK (5.789,59 EUR)
  (Zaliha razne robe za foto djelatnost)
 • Stečajni dužnik: I&I d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 03.02.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 7.450,00 HRK (1.026,20 EUR)
  (vozilo Citroen Berlingo 1.9 D, god. proizvodnje 2005., br.šas.VF7GCWJYB94166092)
 • Stečajni dužnik: BLUE COMFORT j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 24.02.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (SKLADIŠTA Navedene pokretnine prodaju se prikupljanjem pismenih ponuda s tim da početna cijena, koja je bez PDV-a ne može biti manja od 2,00 kn po kilogramu željeza.)
 • Stečajni dužnik: ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 24.02.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 87.120,73 HRK (12.000,43 EUR)
  (SKLADIŠTA)
 • Stečajni dužnik: ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 01.02.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 292.597,00 HRK (40.303,73 EUR)
  (GARAŽNA MJESTA upisana kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, ZK odjel Zagreb, u zk. ul. 18265,k.o grad Zagreb, kč.br. 4670/40, Stambeno poslovnazgrada, Kalinovica br.5 • Suvlasnički dio: 12/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) • Suvlasnički dio: 9/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) • Suvlasnički dio: 8/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-11) • Suvlasnički dio: 8/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-12) Stečajni upravitelj nije u posjedu predmetnih nekretnina. )
 • Stečajni dužnik: MEDIJAK d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 07.02.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 10.004,00 HRK (1.378,00 EUR)
  (Vozil0)
 • Stečajni dužnik: Gordan d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 02.02.2022.
 • Datum dražbe: 04.02.2022.
 • Vrijednost: 16.368,00 HRK (2.254,61 EUR)
  (Priključno vozilo Krone ZZP18, reg.oznake ČK 870-GO)
 • Stečajni dužnik: M-AUTOSTART d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>