Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 14.05.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Dužnik pojedinac Nenad Golubić, vl. Soboslikarskog obrta “Nenad Golubić”
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 14.05.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 3.740,00 HRK (515,17 EUR)
  (POKRETNA IMOVINA –NADSTREŠNICA nadstrešnica montažna, čelična, dvostrešno krovište sa pokrovom od limenih ploča, pocinčane limarije, prodajna cijena:3740,00 kn (20% procijenjene vrijednosti) Čelična nadstrešnica 3.366,00 kn)
 • Stečajni dužnik: Dužnik pojedinac Nenad Golubić, vl. Soboslikarskog obrta “Nenad Golubić”
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 18.05.2017.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: STONČICA D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 09.05.2017.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 10.000,00 HRK (1.377,45 EUR)
  (Kancelarijski namještaj i oprema)
 • Stečajni dužnik: VEGRAD - ZAGREB d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 30.05.2017.
 • Vrijednost: 2.286.474,20 HRK (314.950,03 EUR)
  (Poslovno - stambena zgrada)
 • Stečajni dužnik: BRACO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 21.06.2017.
 • Vrijednost: 653.400,00 HRK (90.002,48 EUR)
  (Poslovni prostor površine 119,33 m2)
 • Stečajni dužnik: AQUATOR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 11.05.2017.
 • Datum dražbe: 15.05.2017.
 • Vrijednost: 57.658,12 HRK (7.942,11 EUR)
  (Osobni automobil BMW 330 I)
 • Stečajni dužnik: AUDIO DOC d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 24.05.2017.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Ukupno 26 nekretnina pobliže označenih pod t.1. 1-40 cjelovitog teksta oglasa, a koji se u prilogu dostavlja, pokretnine: bankarska i uredska oprema, umjetničke slike i automobil, također pobliže označene u potpunom tekstu oglasa koji se u prilogu dostavlja)
 • Stečajni dužnik: CREDO BANKA D.D.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 10.05.2017.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (oranice u Ulici Ante Starčevića a)zk. ul. 1032 k.o. Cerić, kčbr. 666/2 b)zk.ul. 655 k.o. Cerić, kčbr. 665 c)zk.ul. 496 k.o. Cerić, kčbr. 664 Vrijednost navedena u tekstu oglasa )
 • Stečajni dužnik: JEZGRA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 10.05.2017.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (oranice u Ulici Ante Starčevića a)zk. ul. 1032 k.o. Cerić, kčbr. 666/2 b)zk.ul. 655 k.o. Cerić, kčbr. 665 c)zk.ul. 496 k.o. Cerić, kčbr. 664 Vrijednost navedena u tekstu oglasa )
 • Stečajni dužnik: JEZGRA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>