Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 18.05.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 2.200,00 HRK (303,04 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika)
 • Stečajni dužnik: BRUNO-HAL d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 01.03.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (namještaj čiji popis se nalazi u prilogu ovog oglasa po cijenama 92 % nižim od MPC cijena iz priloga)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza M.B.M. d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 14.03.2020.
 • Datum dražbe: 22.03.2020.
 • Vrijednost: 45.866,80 HRK (6.317,92 EUR)
  (1. Roba prema popisu u privitku ( INVENTURNA LISTA)- poljoprivredna, sjemenska i druga roba 2. Veterinarski lijekovi, oprema i drugo prema Inventurnoj listi u privitku poziva )
 • Stečajni dužnik: RR & BS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 24.03.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 11.000,00 HRK (1.515,19 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika dječija odjeća i obuća)
 • Stečajni dužnik: VIRTUS GRUPA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 16.03.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 35.000,00 HRK (4.821,07 EUR)
  (Postrojenja i oprema za proizvodnju predmeta od plastike – komplet: Stroj za brizganje plastike 44, Stroj za brizganje plastike, Stroj za brizganje plastike, Brizgalica Belišće, Mlin za plastiku MG-200, Stroj za brizganje plastike, Elektro motor sa hidrauličkom pumpom, Hidromotor. 35.000,00 kuna uvećano za važeću stopu PDV-a (vrijednost s Pdv-om 43.750,00 kuna). )
 • Stečajni dužnik: PLASTIKA j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru
više >>
 • Rok za ponudu: 16.03.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (1. DODGE KARAVAN 38.206,25 kuna (iznos s Pdv-om), 2. OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 72.013,00 kuna (iznos s Pdv-om). )
 • Stečajni dužnik: PLASTIKA j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 26.03.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: LEUTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 26.03.2020.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: LEUTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 13.03.2020.
 • Datum dražbe: 17.03.2020.
 • Vrijednost: 342.835,00 HRK (47.223,75 EUR)
  (k.č.br. 2784/187, koja u naravi predstavlja ORANICU Retkovčina i gaj u Krčevini, površine 839 čhv, sve upisano u zk.ul.br. 1675, k.o. Resnik, u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu.)
 • Stečajni dužnik: F.A.V.A.L. d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 24.03.2020.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 44.052,54 HRK (6.068,01 EUR)
  (oprema za ugostiteljstvo i sitni kuhinjski inventar)
 • Stečajni dužnik: ITAL – INVEST d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>