Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 15.07.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: VELES TRADE d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 12.07.2019.
 • Vrijednost: 89.000,00 HRK (12.259,29 EUR)
  (Poslovni prostor 89.000,00 Kn - prodaje se po cijeni od 5.000,00 Kn)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza Aneta d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 28.06.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 19.179,75 HRK (2.641,91 EUR)
  (Nekretnina upisana u Općinski sud u Bjelovaru, z.k. odjel Pakrac, zk.ul.1838, k.o. Badljevina, zkč.1711/3, oranica površine 11437m2 Na šestoj objavi početna cijena je za 10% umanjena u odnosu na prethodnu objavljenu cijenu te iznosi: 19.179,75 kn)
 • Stečajni dužnik: LATUS CENTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.06.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 14.041,46 HRK (1.934,14 EUR)
  (Nekretnina upisana u Općinski sud u Bjelovaru, z.k. odjel Pakrac, zk.ul.1704, zkč.1715/22, oranica Vinogradina površine 8373m2 Na šestoj objavi početna cijena je za 10% umanjena u odnosu na prethodnu objavljenu cijenu te iznosi: 14.041,46 kn)
 • Stečajni dužnik: LATUS CENTAR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 25.06.2019.
 • Datum dražbe: 27.06.2019.
 • Vrijednost: 875.598,42 HRK (120.609,17 EUR)
  (VOZILA, INVENTAR, NAMJEŠTAJ )
 • Stečajni dužnik: VIDOVIĆ PROMET za trgovinu i usluge d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom Brodu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.06.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 2.459.500,00 HRK (338.783,44 EUR)
  (Dugotrajna imovina i sitni inventar)
 • Stečajni dužnik: INKOP OBUĆA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 12.07.2019.
 • Vrijednost: 21.711,93 HRK (2.990,71 EUR)
  (Kalup za proizvodnju brodice «Faraon 23» Početna prodajna cijena (nije uključen PDV): 24.124,36 kn Obveza uplate jamčevine u iznosu od 10% od utvrđene početne prodajne cijene na račun IBAN: HR15 2390 0011 1010 2700 7 kod HPB d.d. )
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza FARAON BRODOVI d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.06.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: MEATOR d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 30.08.2019.
 • Datum dražbe: 06.09.2019.
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Adria d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru - Stalna služba u Šibeniku
više >>
 • Rok za ponudu: 30.08.2019.
 • Datum dražbe: 06.09.2019.
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Adria d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru - Stalna služba u Šibeniku
više >>