Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 27.04.2017.
 • Vrijednost: 2.380.661,70 HRK (327.923,87 EUR)
  (Poslovno-skladišni prostor, silos,sušara,dva nova silosa,mosna vaga,cisterna goriva,mješaona stočne hrane,gradilište u selu,zgrada društvenog doma u suvlasničkom dijelu,šumsko zemljište i poljoprivredno zemljište.)
 • Stečajni dužnik: POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 27.04.2017.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa )
 • Stečajni dužnik: POLJOPRIVREDNA ZADRUGA NAŠE SELO
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 20.04.2017.
 • Vrijednost: 120.000,00 HRK (16.529,38 EUR)
  (Građevinsko zemljište)
 • Stečajni dužnik: AVANGARD d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 04.05.2017.
 • Vrijednost: 287.685,00 HRK (39.627,12 EUR)
  (Poljoprivredno zemljište Nekretnine koje su predmet prodaje prodaju se isključivo kao cjelina (sve ili ništa), s time da ukupno procijenjena početna cijena iznosi 287.685,00 kn. )
 • Stečajni dužnik: NATURA AGRO D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika sveukupne površine 7308m2 Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: ARGER d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom Brodu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 03.05.2017.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (NEKRETNINE (opisane u Zaključku Općinskog suda u Zlataru Ovr-2833/16) Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Vilinske poljane d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 03.04.2017.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: HA-LIM d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 21.04.2017.
 • Vrijednost: 163.000,00 HRK (22.452,41 EUR)
  (ekonomsko dvorište sa 2893 m2 )
 • Stečajni dužnik: BAGER-KOP d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 20.04.2017.
 • Vrijednost: 59.287,67 HRK (8.166,57 EUR)
  (Parkirališno garažno mjesto Poduložak 232. ETAŽA 5/10000 parkirno garažno mjesto oznake PGM-2.61 u podrumskoj etaži -2; neto korisne površine 6,14čm označeno u planu posebnih dijelova zgrade ljubičastom bojom )
 • Stečajni dužnik: EUROYACHTING d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 20.04.2017.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Parkirališna garažna mjesta Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: EUROYACHTING d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>