Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorMETALING d.o.o. - Božidara Adžije 2, SisakBankruptcy trusteeMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline17.12.2016.Auction date22.12.2016.
New date for bidsNew auction date
Value45.000,00 HRK (6.198,52 EUR)
(Pokretnine (upisano založno pravo) - Strojevi i oprema (1 kom) Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Ad:

Temeljem odluke skupštine vjerovnika METALING  d.o.o. u stečaju, Sisak, Božidara Adžije 2, OIB: 76134860175 , St- 1572/15, od 14.03.2016 godine, te suglasnosti razlučnoga vjerovnika,  stečajni upravitelj objavljuje.
 
                                                                                                 
SEDMI OGLAS

za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnine imovine (osnovnih sredstava)
stečajnog dužnika METALING  d.o.o. u stečaju  s pravom odvojenog namirenja, i to za:
 
 

Red.
br.

Naziv / opis osnovnoga sredstva

God.
proizv.

Broj šasije/inventarni broj

Početna cijena za treći oglas (u kn)

 

STROJEVI I OPREMA

1.

unovčeno na prvom oglasu

 

 

0,00

2.

unovčeno na šestom oglasu

 

 

0,00

3.

HIDRAULIČNE ŠKARE – GASPARIN

1990

0001382

45.000,00

4.

unovčeno na prvome oglasu

 

 

0,00

5.

unovčeno na trećem oglasu

 

 

0,00

6.

unovčeno na prvom oglasu

 

 

0,00

7.

unovčeno na prvom oglasu

 

 

0,00

8.

unovčeno na četvrtom oglasu

 

 

0,00

9.

unovčeno na četvrtom oglasu

 

 

0,00

10.

unovčeno na prvom oglasu

 

 

0,00

11.

unovčeno na prvom oglasu

 

 

0,00

12.

unovčeno na prvom oglas

 

 

0,00

 

UKUPNO:

45.000,00+PDV

   
 
Imovina stečajnoga dužnika ne može biti prodana za iznos niži koji je istaknuta početna cijena na ovome sedmome oglasu. Na gore istaknute  cijene navedenih pokretnina –   nije uračunat PDV.
 
Na pokretninama koje su predmet prodaje upisano je razlučno pravo u korist SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split
 
UVJETI PRODAJE:  

1. Ponuđač  koji dostavlja ponudu za pojedinu stavku imovine, dužan je navesti redni broj imovine , te
opis iz prethodne tablice za koju daje ponudu sa cijenom koju nudi uvećano za PDV,
2. Ponuđač je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % početne cijene bez PDV iz prethodne tablice za pokretninu za koju dostavlja ponudu, do 17.12.2016. na račun stečajnog dužnika otvoren kod  BKS Bank d.d., broj računa IBANA-a: HR32 2488 0011 1001 3157 0
3. Rok za dostavu ponuda 17.12.2016,
4. Ponude koje nisu pristigle u roku i za koje se utvrdi da nije uplaćena jamčevina na  račun stečajnog dužnika i ukoliko ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati,
5, Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, vratit će se uplaćeni iznos jamčevine odmah nakon  prihvaćanja najpovoljnije ponude,
6. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina  ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika,
7. Ponuditelju čija će ponuda biti prihvaćena, stečajni upravitelje pozvati za kupnju pokretnina temeljem zapisnika javnog bilježnika o otvaranju prispjeli ponuda,
8. Ostatak kupovnine po pozivu za kupnju pokretnina, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 (sedam) dana od zaprimljenoga poziva za uplatu ostatak kupovnine,
9. Po uplaćenom iznosu, stečajni dužnik će kupcu izdati R-1 račun o prodaji pokretninu u roku od 3 dana i sačiniti primopredajni zapisnike,
10. U koliko kupac po  zaprimljenom pozivu ne uplati ostatak kupoprodajne cijene u roku od 7 dana ne plati, smatrat će se da je odustao od kupnje, a u tom slučaju prodavatelj (stečajni dužnik) zadržava jamčevinu,
11. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 15 dana odvesti kupljene
stvari,u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno
 uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina,
12. Razgledavanje pokretnina zainteresirane osobe mogu dogovoriti svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 9 do 12 sati, na tel: 091 186 7988
13. Javno otvaranje ponuda obavit će se na dan 22.12.2016. godine u 11:00 satiu uredu Javnog bilježnika Jasna Žitko na adresi u Zagrebu, Amruševa 7/II.
14. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“ i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
15. Ponude se dostavljaju stečajnom upravitelju  na adresu: MATO ČIČAK, 10412 Donja Lomnica, II odv. Deverićeve 5, sa naznakom „PONUDA METALING d.o.o. u stečaju – NA BROJ St-1572/15 “.
 
 
 
 
 
File
_1.2._Elaborat-Metaling_Splitska_banka_Ostalo.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
113.01.2022METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
213.03.2018METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
316.01.2018METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
414.11.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
519.09.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
611.07.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
705.06.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
803.05.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
903.05.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1022.03.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1122.02.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1217.02.2017METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1302.12.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1408.11.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1508.11.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1614.10.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1704.10.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1830.08.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
1928.07.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
2031.05.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
2117.05.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
2203.05.2016METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
23METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
24METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
25METALING d.o.o., SisakMato Čičakdetails 
 # 25 (50/25)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status