Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 27.10.2018.
 • Datum dražbe: 31.10.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine - zalihe naftnih derivata na benzinskoj postaji u Tomašancima, Stjepana Radića 100 i na benzinskoj postaji u Sigetec, Ivana Berute 57a Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza L&I PETROL d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 27.10.2018.
 • Datum dražbe: 31.10.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine - zalihe naftnih derivata na benzinskoj postaji u Tomašancima, Stjepana Radića 100 i na benzinskoj postaji u Sigetec, Ivana Berute 57a Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza L&I PETROL d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 29.10.2018.
 • Datum dražbe: 31.10.2018.
 • Vrijednost: 70.000,00 HRK (9.642,14 EUR)
  (ZK 4275, k.o.Trnje, kat.čestica 686/8, suvlasnički dio: 0,28/100 – etažno vlasništvo E-128. Nekretnina je kiosk na adresi Koranska 1b, Zagreb. Površina nekretnine je 8 m2. )
 • Stečajni dužnik: Sobočan d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 07.11.2018.
 • Datum dražbe: 07.11.2018.
 • Vrijednost: 102.612,51 HRK (14.134,34 EUR)
  (Prodaja suvlasničkog dijela nekretnine neposrednom pogodbom - Nekretnina upisana u z.k.ul. 1106 k.o. Jankomir, kat.čestica 32/37, kuća br. 52, Jankomir sa 40 m², 2 zgrade sa 13 m² i dvorište sa 4759 m², suvlasnički dio: 91/4812)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza Benzinske postaje DELTA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 02.11.2018.
 • Datum dražbe: 02.11.2018.
 • Vrijednost: 21.600,00 HRK (2.975,29 EUR)
  (motorno vozilo Ford New Transit 2,4 D, broj šasije WF0CXXGBFC3D05699, god. proizvodnje 2003)
 • Stečajni dužnik: VITEZ GRADNJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 15.11.2018.
 • Datum dražbe: 19.11.2018.
 • Vrijednost: 22.343,50 HRK (3.077,70 EUR)
  (Pokretnine razne)
 • Stečajni dužnik: FENDI d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 21.11.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: SLAVONIJA modna konfekcija dioničko društvo
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 02.11.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 65.625,00 HRK (9.039,51 EUR)
  (Skup pokretnina)
 • Stečajni dužnik: BRIMI d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 11.11.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: MESTRA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.11.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 25.000,00 HRK (3.443,62 EUR)
  (N1, marka FIAT 2.8, godina proizvodnje 2006., broj šasije ZFA24400007737073, reg. oznaka ZG3298EC; Procijenjena vrijednost pokretnine FIAT 2.8, utvrđena je u iznosu od 25.000,00 kn;)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza K i K elektronika d.o.o
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>