Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 24.02.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 53.972,32 HRK (7.434,41 EUR)
  (Pokretnine - automobili)
 • Stečajni dužnik: AUTO CENTAR ALEKSIĆ d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zadru
više >>
 • Rok za ponudu: 03.03.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 308.700,78 HRK (42.521,94 EUR)
  (Zemljište u Petrinji)
 • Stečajni dužnik: AGRO SELECT PETRINJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 25.02.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 39.043,75 HRK (5.378,08 EUR)
  (Sedam izmjenjivih tovarnih sanduka – kamionska nadogradnja)
 • Stečajni dužnik: Intercargo d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 17.520.000,00 HRK (2.413.289,62 EUR)
  (Nekretnina označena kao: - zk.č.br. 145/2 u naravi Kuća br.171 C i dvorište Pustodol ukupne površine 651 m2, upisana u k.o. Pustodol, Općinski sud u Zlataru, zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica )
 • Stečajni dužnik: STEČAJNA MASA IZA BRSLIN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 26.03.2019.
 • Vrijednost: 165.199,87 HRK (22.755,43 EUR)
  (Poslovni prostor Gradska tržnica Novska, objekt br. 5. Nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Kutini, zemljišnoknjižni odjel Novska u z.k.ul.br. 4721 k.o. Novska, k.č.br. 412/12 podul 8 u naravi poslovni prostor lokal 43 – Gradska tržnica poslovna građevina br. 5. Površine 26,57 m2. )
 • Stečajni dužnik: VILLICUS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.03.2019.
 • Datum dražbe: 08.03.2019.
 • Vrijednost: 259.200,00 HRK (35.703,46 EUR)
  (U naravi kuća i dvorište, livade, oranice, pašnjak, šuma i vinograd površine 15.181,00 m2 sve upisano u Općinski sud u Zlataru, zk odjel Zlatar, k.o. Veleškovec u z.k.ul. br. 250. )
 • Stečajni dužnik: METRANS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 04.03.2019.
 • Datum dražbe: 08.03.2019.
 • Vrijednost: 259.200,00 HRK (35.703,46 EUR)
  (U naravi kuća i dvorište, livade, oranice, pašnjak, šuma i vinograd površine 15.181,00 m2 sve upisano u Općinski sud u Zlataru, zk odjel Zlatar, k.o. Veleškovec u z.k.ul. br. 250. )
 • Stečajni dužnik: METRANS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 08.05.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 564.090,37 HRK (77.700,54 EUR)
  (Građevinsko zemljište - započeta gradnja – jedna etaža)
 • Stečajni dužnik: PRO GRADNJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 08.05.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 2.411.132,02 HRK (332.121,00 EUR)
  (Stambena zgrada – nedovršena gradnja)
 • Stečajni dužnik: PRO GRADNJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 08.05.2019.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 388.343,63 HRK (53.492,33 EUR)
  (Građevinsko zemljište – započeta gradnja)
 • Stečajni dužnik: PRO GRADNJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>