Uvodna riječ autoraO Web "stečaju"®Objavom na internetu ove specijalizirane web stranice o stečajevima i prodaji imovine u stečajnim postupcima, omogućava se veća dostupnost podataka javnosti i strankama u postupku, a znatno se povećava i broj potencijalnih kupaca stečajne imovine.

Oglasi o prodaji imovine u stečajnim postupcima donedavno su se najčešće objavljivali u dnevnim novinama. Informacije o prodaji stoga su dijelile sudbinu dnevnog lista – trajale su jedan dan i nerijetko nisu dolazile do većeg broja potencijalnih kupaca.
Ovaj web na jednom mjestu omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj. Objavom na webu, podaci o prodaji su kontinuirano dostupni svima.
Podatke o prodaji moguće je pretraživati prema vrsti i vrijednosti imovine, prodavatelju, geografskom području gdje se predmet prodaje nalazi, kao i u odnosu na sud pred kojim se stečajni postupak vodi.
Uz tekst oglasa, na ovoj web stranici objavljuju se i prilozi uz oglase o prodaji kao što su: nacrti, fotografije, procjene vrijednosti imovine, vještački nalazi i slično. Pretraživanje prodaje linkovima je funkcionalno povezano sa gruntovnicom, katastrom i sudskim registrom, te pruža podatke o sudu i stečajnom upravitelju koji vode postupak.

Time smo stvorili prvi stečajni „ one stop web-shop “ jer kupac na jednom mjestu, u realnom vremenu, iz mjerodavnih izvora, dobiva sve relevantne podatke o prodaji:

1.    predmet prodaje (nacrti, fotografije, procjene vrijednosti, vještački nalazi i slično)
2.    cijena (i uvjeti prodaje- tekst oglasa sadrži vrijeme, mjesto, način prodaje i plaćanja..)
3.    podaci o vlasništvu i posjedu stvari (veza sa gruntovnicom i katastrom)
4.    podaci o vlasniku (tvrtka u stečaju - veza sa sudskim registrom trgovačkih društava)
5.    podaci o stečajnom upravitelju - zastupniku prodavatelja (adresa, telefon,životopis)
6.    podaci o sudu pred kojim se vodi postupak (svi važniji podaci o sudu i sucima)

Web također sadrži i opće podatke o trgovačkom sudovanju i stečajnim postupcima; tekstove Stečajnog i drugih odgovarajućih zakona, kao i stručne radove.
U izborniku sudska praksa sistematiziran je cjelovit pregled do sada objavljenje sudske prakse Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske koja se odnosi na stečajne postupke i to od 1994. godine do danas.
Započinjemo i s objavom sudske prakse u stečajnim postupcima pred prvostupanjskim trgovačkim sudovima, kao i sudske prakse objavljene na portalu Sudačke mreže.
Mogućnost da na internetu svatko dobije informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima, za javnost predstavlja stvarnu dostupnost pravosuđa, a za struku temeljnu pretpostavku ujednačavanja sudske prakse.

Objavljujemo i Listu stečajnih upravitelja sa životopisima u kojima su podaci o njihovom radnom iskustvu, izobrazbi i stručnom usavršavanju.

Svi podaci s ovog weba, kao i objava oglasa o prodaji, besplatni su a stranice weba su otvorene za suradnju. Ovim webom želimo doprinijeti kvaliteti sudovanja te u praksi ostvariti proklamirana načela javnosti, transparentnosti i ekonomičnosti sudskih postupaka.

Autor i urednik
Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH


više >>
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 03.10.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CARIN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 12.09.2018.
 • Vrijednost: 150.000,00 HRK (20.661,73 EUR)
  (43. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-43), 1. lokal oznake L5 u prizemlju površine 37,76 čm sa skladištem u podrumu oznake S5 površine 20,50 čm, V ulaz, Petrova 53/3.)
 • Stečajni dužnik: CENTAR ZA GRAĐEVINARSTVO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 20.07.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 624.800,00 HRK (86.062,98 EUR)
  (NEKRETNINE – poljoprivredno zemljište Početna prodajna cijena za predmetna zemljišta kao gospodarsku cjelinu iznosi 624,800,00 kn, a predstavlja 80% procjenjene vrijednosti)
 • Stečajni dužnik: MODUL GRADNJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 493.050,00 HRK (67.915,09 EUR)
  (građevinsko zemljište)
 • Stečajni dužnik: MONT TUBI d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 09.07.2018.
 • Datum dražbe: 12.07.2018.
 • Vrijednost: 60.345,00 HRK (8.312,21 EUR)
  (Nekretnina koja je upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Velikoj Gorici, ZK odjel Velika Gorica i to, k.č.br.104/1, pašnjak u Kosnici ukupne površine 2033 m2, sve upisano u zk.ul.br. 1487, k. o. Kosnica)
 • Stečajni dužnik: FRAN-EURO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 02.07.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 11.264,00 HRK (1.551,56 EUR)
  (Teretno vozilo, KIA K 2500 2.5 D, godina proizvodnje 2007, broj šasije KNESE06327K254175, reg. oznaka ZG3900DS)
 • Stečajni dužnik: CENTAR ZA GRAĐEVINARSTVO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 03.07.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 6.070,00 HRK (836,11 EUR)
  (Osobno vozilo marke BMW serije 3, 320D, godina 2000, broj šasije: WBAAL71060KG67209)
 • Stečajni dužnik: ARTNER d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 20.09.2018.
 • Datum dražbe: 20.09.2018.
 • Vrijednost: 16.896,00 HRK (2.327,34 EUR)
  (dimnjak-kulturno dobro)
 • Stečajni dužnik: ISTRATRANS D.D.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci - Stalna služba u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 06.07.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 88.477,00 HRK (12.187,25 EUR)
  (POSLOVNI PROSTOR)
 • Stečajni dužnik: Ab-ba j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom Brodu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 12.09.2018.
 • Vrijednost: 8.569.457,43 HRK (1.180.398,56 EUR)
  (Nekretnina upisana u zk.ul. 13028, k.o. Granešina kč.br. 2986/3045 3 (TRI) ZGRADE I DVORIŠTE, OPOROVEČKA, od 5500 m2. )
 • Stečajni dužnik: FILM DISTRIBUCIJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>