Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of VaraždinProcedure Number
Bankruptcy debtorM-AUTOSTART d.o.o. - Braće Radića 69, Mala SuboticaBankruptcy trustee - ,
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline14.04.2021.Auction date16.04.2021.
New date for bidsNew auction date
Value36.179,36 HRK (4.983,52 EUR)
(Oprema i uređaji za radionicu)
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

U stečajnom postupku nad dužnikom M-AUTOSTART d.o.o., Braće Radića 69, Mala Subotica, OIB: 25841265191, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu, posl. Br. 4 St-15/2020-6, stečajni upravitelj objavljuje
 
 
9.   O G L A S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I. PREDMET PRODAJE
 
 
Pokretnine odnosno oprema i uređaji prema knjigovodstvenoj vrijednosti na dan 19.11.2020.godine, (umanjenoj za 80%)  u iznosu od 7.235,87  kuna, uvećano za pripadajući iznos PDV-a.
 

INV BROJ

OPIS

DATUM UNOSA U DMI

Nabavna vrijednost

Knjigovodstvena vrijednost 19.11.2020.

2

RAČUNALO DELL INSPIRION 3542 2015.G

21.4.2015

3.061,60

0,00

3

KAVEZ ZA PRIJEVOZ PLINSKIH BOCA

16.7.2015

2.270,94

1.267,94

5

DIJAGNOSTIČKI UREĐAJ - START

5.10.2015

10.000,00

933,33

19

BAZA ZA MJEŠALICU - START

5.10.2015

3.100,00

289,33

22

VARMING AP.ZA VARENJE - START

5.10.2015

1.200,00

112,00

23

UREĐAJ ZA PRANJE - START

5.10.2015

11.800,00

1.101,33

25

AUTOMATIKA MOTORA - START

5.10.2015

1.280,00

119,47

26

UREĐAJ ZA PUNJENJE KLIMA - START

5.10.2015

2.700,00

252,00

27

STROJ OPTIMA - START

5.10.2015

2.700,00

252,00

28

KONVERTOR TUNELA - PRAONA - START

5.10.2015

540,00

50,40

35

SKLADIŠNI PROGRAMI

5.10.2015

6.200,00

3.616,67

36

POKRETNA TRAKA - START

5.10.2015

1.060,00

98,93

38

VC II MMDS - START

5.10.2015

1.900,00

177,33

39

UNIVERZALNI ALAT - START

5.10.2015

3.400,00

317,33

41

DIMOMETAR - START

5.10.2015

3.500,00

326,67

42

ALATI CROM - START

5.10.2015

1.200,00

112,00

43

DOPPLER SIMULATOR KOMPLET - START

5.10.2015

1.200,00

112,00

45

UREĐAJ ZA ISPITIVANJE PLINSKIH BOCA

11.11.2015

34.200,00

3.477,00

46

PLATFORMSKA VAGA IVA KW 9107133024

29.12.2015

1.950,00

214,50

49

KORITO ZA ISPITIVANJE

31.3.2016

3.185,00

748,47

50

ELEKTRIČNA PUMPA

4.4.2016

3.630,75

1.004,51

52

SERVER Dell PowerEdge T20 E3-1225v3/8GB

21.9.2016

8.823,00

0,00

55

POKRETNA TRAKA ZA PLINSKE BOCE

31.10.2016

11.487,68

6.050,18

58

OPREMA ZA ŠPRICANJE BOCA

24.11.2016

15.644,54

8.891,31

66

INSTRUMENT ZA MJERENJE OTPORA

23.2.2017

10.100,00

6.278,83

70

ACER VERITON SFFX4610G rabljeni

28.11.2017

1.640,00

375,83

 

UKUPNO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST OPREME

 

36.179,36

 
 
 
II. UVJETI PRODAJE
 
1. Oprema i uređaji prodaju se kao cjelina, a sukladno inventurnoj listi.
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se zalihe ne mogu prodati. U cijenu nije uračunat PDV.
 
3. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće fizičke i pravne osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Dragan Čemerin, Vukovarska 3, 40000 Čakovec, s naznakom „Ponuda za pokretnine St-15/2020-ne otvaraj (oprema i uređaji)“. Ponuda se mora dostaviti na navedenu adresu stečajnog upravitelja, zaključno do 14. travnja  2021. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir. Otvaranje ponuda je 16. travnja 2021. godine u prostorijama stečajnog dužnika M-Autostart d.o.o. u stečaju, ul.Zelena 1, Čakovec u 12 sati.
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju, naziv/ime, OIB i adresu, presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini od 10% procjenjene vrijednosti, te uplatni račun na koji se može izvršiti povrat jamčevine. Ponude u kojima je iznos kupovnine manji od istaknute početne vrijednosti neće se razmatrati.
 
5. Jamčevina iznosi 10% početne cijene za pokretninu na koju se dostavlja ponuda i uplaćuje se u korist računa stečajnog dužnika IBAN HR7723900011101115616 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., uz opis plaćanja „Jamčevina St-15/2020, M-AUTOSTART  d.o.o. u stečaju“ te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Posljednji dan uplate jamčevine je 14. travnja 2021. godine. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponude, bez kamata.
 
6. O rezultatu će ponuđači biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
7. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude u roku od 8 dana od ispostave predračuna. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te će se predračun ispostaviti slijedećem ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz oglasa. Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati R1 račun o prodaji pokretnina te predati sve dokumente.
 
8. Ponuditelj koji ponudu povuče prije otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
9. Sve dodatne informacije u vezane uz imovinu mogu se dobiti radnim danom od 10-15 sati na telefon 099/2948655 ili putem maila stecajni.cemerin@gmail.com.
 
10.  Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ te prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
117.03.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
204.03.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
318.02.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
404.02.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
519.01.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
629.12.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
710.12.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
812.08.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
915.07.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1015.07.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1123.06.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1223.06.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1303.06.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1428.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1528.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1628.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1727.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1820.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1905.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2021.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2116.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2216.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2316.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2402.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2531.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2631.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2731.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2831.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2910.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3010.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3110.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3210.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3326.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3426.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3526.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3626.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3711.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3811.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3911.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4011.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4128.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4228.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4328.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4428.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4514.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4614.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4714.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4814.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4923.12.2020M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
5023.12.2020M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
 # 50 (50/60)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status