Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikM-AUTOSTART d.o.o. - Braće Radića 69, Mala SuboticaStečajni upraviteljDragan Čemerin - Vukovarska 3, Čakovec
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu29.03.2021.Datum dražbe31.03.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost766,19 HRK (105,54 EUR)
(Mazda 6 reg.oznake VŽ 215-HF)
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

U stečajnom postupku nad dužnikom M-AUTOSTART d.o.o., Braće Radića 69, Mala Subotica, OIB: 25841265191, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu, posl. Br. 4 St-15/2020-6, stečajni upravitelj objavljuje
 
 
9.   O G L A S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
I. PREDMET PRODAJE
 
Osobna vozila procijenjene i prodajne vrijednosti s PDV-om:  
 

Zaliha neupotrebljivih vozila i rabljenih vozila za prodaju

Procijenjena vrijednostu u kn

Prodajna vrijendost u kn (- 70% )

1.

Mazda 6 reg.oznake VŽ 215-HF, broj šasije: JMZGG12T661646979

godina proizvodnje: 2006.

2.553,96

766,19


 
II. UVJETI PRODAJE
 
1. Vozila se prodaju prema procijenjenoj vrijednosti, umanjenoj za 70%, odnosno prodajnoj vrijednosti navedenoj u tablici.
 
2. Navedena vrijednost predstavljaju početnu cijenu ispod koje se predmet ne može prodati. U cijenu je uračunat PDV.
 
3. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće fizičke i pravne osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Dragan Čemerin, Vukovarska 3, 40000 Čakovec, s naznakom „Ponuda za za vozilo St-15/2020-ne otvaraj (naznačiti u ponudi redni broj vozila)“. Ponuda se mora dostaviti na navedenu adresu stečajnog upravitelja, zaključno do 29. ožujka 2021. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir. Otvaranje ponuda je 31. ožujka 2021. godine u prostorijama stečajnog dužnika M-Autostart d.o.o. u stečaju, ul.Zelena 1, Čakovec u 12 sati.
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju, naziv/ime, OIB i adresu, presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini od 10% prodajne vrijednosti, te uplatni račun na koji se može izvršiti povrat jamčevine. Ponude u kojima je iznos kupovnine manji od istaknute početne vrijednosti neće se razmatrati.
 
5. Jamčevina iznosi 10% početne cijene za pokretninu na koju se dostavlja ponuda i uplaćuje se u korist računa stečajnog dužnika IBAN HR7723900011101115616 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., uz opis plaćanja „Jamčevina St-15/2020, M-AUTOSTART  d.o.o. u stečaju“ te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Posljednji dan uplate jamčevine je 29. ožujka 2021. godine. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponude, bez kamata.
 
6. O rezultatu će ponuđači biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
7. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude u roku od 8 dana od ispostave predračuna. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te će se predračun ispostaviti slijedećem ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz oglasa. Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati R1 račun o prodaji pokretnina te predati sve dokumente.
 
8. Ponuditelj koji ponudu povuče prije otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
9. Sve dodatne informacije u vezane uz imovinu mogu se dobiti radnim danom od 10-15 sati na telefon 099/2948655 ili putem maila stecajni.cemerin@gmail.com.
 
10. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ te prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke.
Datoteka
VŽ215HF MAZDA 6.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
117.03.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
204.03.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
318.02.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
404.02.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
519.01.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
629.12.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
710.12.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
812.08.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
915.07.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1015.07.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1123.06.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1223.06.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1303.06.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1428.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1528.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1628.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1727.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1820.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1905.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2021.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2116.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2216.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2316.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2416.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2502.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2631.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2731.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2831.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2910.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3010.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3110.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3210.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3326.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3426.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3526.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3626.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3711.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3811.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3911.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4011.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4128.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4228.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4328.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4428.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4514.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4614.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4714.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4814.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4923.12.2020M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5023.12.2020M-AUTOSTART d.o.o. , Mala SuboticaDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 50 (50/60)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status