Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of RijekaProcedure Number
Bankruptcy debtorULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. - Flaciusova 1, PulaBankruptcy trusteeAna Glavan - Užarska 17/II, Rijeka
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline23.11.2020.Auction date24.11.2020.
New date for bidsNew auction date
Value15.433.192,50 HRK (2.125.842,65 EUR)
(STROJEVI, MATERIJALI, VOZILA, ALATI, NAMJEŠTAJ, INFORMATIČKA OPREMA)
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. u stečaju
Flaciusova 1
Pula                                       
 
OIB: 35951488983
Stečajni upravitelj: Ana Glavan Dukić
 
Na temelju odluke Skupštine vjerovnika od 05. studenog 2020. godine društvo ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. u stečaju, Pula, zastupano po stečajnom upravitelju Ani Glavan Dukić
 
OGLAŠAVA
javnu prodaju pokretnina stečajnog dužnika prihvaćanjem najpovoljnije pismene ponude
 
I. Predmeti prodaje su:
 
- proizvodna sredstva ( A1 procjene ) procijenjene vrijednosti  14.870.150,00 kn;
- osobna i radna vozila ( A2 procjene ) procijenjene vrijednosti 330.600,00 kn,
- zaliha proizvodne opreme procijenjene vrijednosti ( Gl. skl. ) ( A3 procjene ) 5.376.840,00 kn,
odnosno pokretnine ukupne procijenjene vrijednosti   20.577.590,00 kn,
 
koje se nalaze na lokaciji u Puli na adresi Pula, Flaciusova 1.
 
Procjene vrijednosti pokretnina po sudskom vještaku mogu se pogledati na www.sudacka-mreza.hr/web-stecaj.aspx.
 
Sve pokretnine prodaju se kao cjelina po cijeni od 75%  procijenjene vrijednosti, odnosno po cijeni od 15.433.192,50 kn.
 
Iz prodaje je izuzet stroj rabljena glodalica marke HGB FERMAT procijenjene vrijednosti 1.278.650,00 kn, koji je naveden u procjeni.
 
II. Navedene pokretnine prodaju se kao cjelina po početnoj cijeni od 15.433.192,50 kn.
 
III. Navedene pokretnine prodaju se prikupljanjem pismenih ponuda s tim da početna cijena, koja je bez PDV - a ne može biti manja od gore navedene.
 
Pisane ponude moraju sadržavati bankovnu garanciju banke koja posluje u RH kao dokaz o osiguranju plaćanja.
 
IV. Ponude za kupnju dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU IMOVINE (POKRETNINE) ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. u stečaju – NE OTVARATI“ na adresu: Stečajni upravitelj Ana Glavan Dukić, Brca 18, 51000 Rijeka.
 
V. Rok za prikupljanje pisanih ponuda je zaključno do 23. 11. 2020. godine do kada ponuda treba biti uručena stečajnom upravitelju. Ponude koje pristignu stečajnom upravitelju nakon  23. 11. 2020. godine neće se uzeti u obzir.
 
VI. Javno otvaranje ponuda od strane komisije imenovane od strane stečajnog upravitelja bit će u prostorijama Uljanika Strojogradnje Diesel d.d. u stečaju, Pula, Flaciusova 1,  dana  24. 11. 2020. godine u 11,00 sati.
 
Zbog situacije sa korona virusom javno otvaranje ponuda na navedenoj adresi održat će se u slučaju da pristignu ponude ili barem jedna ponuda.
 
VII. Bene Trade – u d.o.o. priznaje se pravo prvokupa u slučaju pristizanja ponuda. Bene – Trade d.o.o. dužan je u roku od 3 dana očitovati se da li će ostvariti pravo na prvokup, a sve obzirom je ponuda Bene – Trade - a d.o.o. javno objavljena.
 
VIII. Prodaja se vrši po načelu viđeno – kupljeno, te se naknadne pritužbe isključuju.
 
IX. PDV za pokretnine plaća kupac.
 
X. U slučaju jednakih ponuda prednost kupovine imat će onaj kupac koji kupuje istovremeno veću vrijednost.
 
XI. Odabrani kupac sa najpovoljnijom ponudom dužan je platiti pokretnine u roku od 8 dana od prihvaćanja ponude na račun: IBAN: HR3724840081135117933.
 
XII. Po uplati iznosa za pokretnine kupcu će biti izdan račun, a isti će moći preuzeti pokretnine u roku od 8 dana o svom trošku. Kupac snosi sve troškove kao što su troškovi izmještenja, demontaže, prijevoza pokretnina kao i sve eventualne druge troškove.
 
XIII. U slučaju neplaćanja u roku iz točke XI. pokretnine će biti prodane sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.
 
XIV. Zainteresirane osobe mogu razgledati pokretnine u vrijeme dogovoreno na mob.: 098 236 392.
 
XV. Prodaja se smatra valjanom ako pristigne i jedna ponuda.
 
XVI. Ovaj oglas bit će objavljen na web stranici sudačka mreža – web stečaj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
File
(A+B) NASLOV ukupne procj. pokretnina USGD Pu+Ri, str.1-2.pdf
A.1 NASLOV proc. PROIZ. SREDSTVA, (Lok. SGD Pu), str.1-64.pdf
A.2 - PROCJENA.xlsx
A.3 NASLOV proc. ZALIHA PR.OP. (Gl.skl.), SDG-Lok. SDG Pu, str.1-167.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
122.03.2024ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
222.09.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
301.09.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
421.07.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
526.06.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
619.05.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
721.04.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
824.03.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
917.02.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
1010.12.2020ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
1121.07.2020ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
12ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
13ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
14ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
15ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
16ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
17ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
18ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
19ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
20ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
21ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
22ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
23ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
24ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
25ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
26ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
27ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
28ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
29ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
30ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
31ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
32ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
33ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
34ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
35ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
36ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
37ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
38ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
39ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
40ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
41ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
42ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
43ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
44ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
45ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
46ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
47ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
48ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
49ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
50ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
 # 50 (50/62)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status