Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u RijeciBroj postupka
Stečajni dužnikULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. - Flaciusova 1, PulaStečajni upraviteljAna Glavan - Užarska 17/II, Rijeka
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu05.03.2021.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost700.000,00 HRK (96.421,39 EUR)
(STROJ)
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. u stečaju
Flaciusova 1
Pula                                       
 
OIB: 35951488983
Stečajni upravitelj: Ana Glavan Dukić
 
Na temelju prijedloga razlučnog vjerovnika Plinara d.o.o. Pula od 19. veljače 2021. godine društvo ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. u stečaju, Pula, zastupano po stečajnom upravitelju Ani Glavan Dukić
 
OGLAŠAVA
javnu prodaju pokretnina stečajnog dužnika prihvaćanjem najpovoljnije pismene ponude
 
I. Predmet prodaje je:
 
-  stroj rabljena glodalica marke HGB FERMAT procijenjene vrijednosti                         1.278.650,00 kn
            koji se nalazi na lokaciji u Puli na adresi Pula, Flaciusova 1.
 
           
Procjena vrijednosti pokretnina po sudskom vještaku može se pogledati na www.sudacka-mreza.hr/web-stecaj.aspx.
           
II. Navedena pokretnina prodaje se po početnoj cijeni od 700.000,00 kn. Na navedenu cijenu obračunava se PDV.
 
III.Navedena pokretnina prodaje se prikupljanjem pismenih ponuda s tim da početna cijena, koja je bez PDV - a ne može biti manja od gore navedene.
 
IV.Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 50.000,00 knuplatom iznosa na račun stečajnog dužnika Uljanik Strojogradnja Diesel d.d. u stečaju IBAN: HR3724840081135117933 kod Raiffeisenbank Austria d.d.  te dokaz o tome priložiti pisanoj ponudi.
 
Ako ponuditelj ne dostavi odgovarajući dokaz o uplaćenoj jamčevini uz ponudu,   ponuda se neće uzeti u obzir.
 
Ako ponuditelj odustane od ponude, gubi pravo na povrat jamčevine te će ju stečajni dužnik zadržati u cijelosti.
 
Ponuditeljima koji nisu odabrani vratit će se jamčevina, dok će se odabranom ponuditelju jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
 
V. Ponude za kupnju dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU POKRETNINE – FERMAT, ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. u stečaju – NE OTVARATI“ na adresu: Stečajni upravitelj Ana Glavan Dukić, Brca 18, 51000 Rijeka.
 
VI. Rok za prikupljanje pisanih ponuda  ( predaju na pošti ) je zaključno do 01. 03. 2021. godine.
 
VII. Javno otvaranje ponuda od strane komisije imenovane od strane stečajnog upravitelja bit će u prostorijama Uljanika Strojogradnje Diesel d.d. u stečaju, Pula, Flaciusova 1,  dana  05. 03. 2021. godine u 11,00 sati.
 
Zbog situacije sa korona virusom javno otvaranje ponuda na navedenoj adresi održat će se u slučaju da pristignu ponude ili barem jedna ponuda.
 
VIII. Prodaja se vrši po načelu viđeno – kupljeno, te se naknadne pritužbe isključuju.
 
IX. PDV za pokretninu plaća kupac.
 
X. U slučaju jednakih ponuda prednost kupovine imat će onaj kupac koji kupuje istovremeno veću vrijednost.
 
XI. Odabrani kupac sa najpovoljnijom ponudom dužan je platiti pokretninu u roku od 5 dana od dostave mu zapisnika o otvaranju ponuda na račun: IBAN: HR3724840081135117933.
 
XII. Po uplati iznosa za pokretninu kupcu će biti izdan račun, a isti će moći preuzeti pokretninu u roku od 8 dana o svom trošku. Kupac snosi sve troškove kao što su troškovi izmještenja, demontaže, prijevoza pokretnine kao i sve eventualne druge troškove.
 
XIII. U slučaju neplaćanja u roku iz točke XI. pokretnine će biti prodane sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.
 
XIV. Zainteresirane osobe mogu razgledati pokretnine u vrijeme dogovoreno na mob.: 098 236 392.
 
XV. Prodaja se smatra valjanom ako pristigne i jedna ponuda.
 
XVI. Ovaj oglas bit će objavljen na web stranici sudačka mreža – web stečaj.
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
Datoteka
A.1 - PROCJENA vrijed. P.S. (Lok. SGD Pu), bstr.39.xlsx
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
122.03.2024ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
222.09.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
301.09.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
421.07.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
526.06.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
619.05.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
721.04.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
824.03.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
917.02.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1010.12.2020ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1124.11.2020ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1221.07.2020ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
14ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
26ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
27ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
28ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
29ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
30ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
31ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
32ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
33ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
34ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
35ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
36ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
37ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
38ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
39ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
40ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
41ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
42ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
43ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
44ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
45ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
46ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
47ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
48ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
49ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
50ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna GlavanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 50 (50/64)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status