Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u RijeciBroj postupka
Stečajni dužnikMAGROS d.o.o. - Ulica Vladimira Nazora 3, OpatijaStečajni upraviteljZdravko Ružić - Čavle 43, Čavle
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu28.12.2017.Datum dražbe28.12.2017.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost193.253,75 HRK (26.619,71 EUR)
(ZEMLJIŠTE)
  
Napomena
Oglas:

U stečajnom postupku koji se vodi kod Trgovačkog suda u Rijeci pod poslovnim brojem 14 St-186/2016 nad dužnikom MAGROS d.o.o. u stečaju, Opatija, Ulica Vladimira Nazora 3, temeljem Odluke Skupštine vjerovnika od 04.09.2017. godine stečajni upravitelj dana 01.12.2017. godine
 
                                                                   O G L A Š A V A
                                                prodaju dijela imovine stečajnog dužnika
                                                              prikupljanjem ponuda
                                                          
I. Predmet prodaje je nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Pag u z.k.ul. 6167, k.o. 321532, Pag, na z.k.č. 1096/2 ZGR., pašnjak „Sv. Martin“, površine 1772 m2, u cijelosti (broj katastarske čestice 8691/3)
 
II. Navedena nekretnina prodaje se s istaknutom početnom prodajnom cijenom u iznosu od 193.253,75 kuna.
 
III. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Odvjetnički ured Nenad Nedeljković, Dolac 8/I, 51000 Rijeka, s naznakom „Ponuda za nekretninu – MAGROS d.o.o., ne otvoriti“.
Gore navedene ponude bit će važeće te sa pravom sudjelovanja u prodaji, isključivo i samo, ako budu neposredno zaprimljene u Odvjetničkom uredu Nenada Nedeljkovića iz Rijeke do dana 28.12.2017. godine do 14,00 sati.
Pravo prisustvovanja otvaranju ponuda imaju samo podnositelji ponuda. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
IV. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 28.12.2017. godine u 14,00 sati u prostorijama Odvjetničkog ureda Nenad Nedeljković na adresi Dolac 8/I u Rijeci.
 
V.  Ponuđena cijena za predmetnu nekretninu ne može biti manja od utvrđene početne prodajne cijene. Oglašena imovina prodat će se ponuđaču koji ponudi najveći iznos u odnosu na početnu prodajnu cijenu. Ako jedan od ponuđača dostavi više ponuda priznaje mu se ona najviša. Ako više ponuditelja ponude istu cijenu priznaje se ona ponuda koja je prije zaprimljena u odvjetnički ured.
U ponudi je potrebno napisati ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu ponuditelja, te ponuđenu cijenu za navedenu nekretninu. Uz ponudu ponuđač je obvezan dostaviti i presliku Potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB), te potvrdu o uplaćenoj jamčevini.
Strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati uz uvjet uzajamnosti s time da umjesto preslike Potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB) strane pravne osobe moraju priložiti u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici izvod iz registra nadležnog tijela ne stariji od 30 dana i ovjerovljeni prijevod istoga, a strane fizičke osobe ovjerovljenu presliku dokaza o identitetu i ovjerovljeni prijevod istog.
Jamčevina za podnositelje ponude je 20% od početne prodajne cijene, uplaćuje se na transakcijski račun dužnika broj HR9524120091142003271 i mora biti uplaćena do 27.12.2017. godine.
Kupcu se uplaćena jamčevina uračunava u prodajnu cijenu, a ostalim ponuđačima se vraća.
Kupac je dužan s Prodavateljem sklopiti pisani ugovor o prodaji imovine u roku od 8 (osam) dana od dana pisane odluke stečajnog upravitelja, te u daljnjem roku od 30 (trideset) dana platiti kupovnu cijenu, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje, a jamčevinu će zadržati Stečajni dužnik.
 
VI. Prodaja se vrši po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
 
VII. Sve troškove prodaje, zaključenja ugovora o prodaji i provedbe istoga te porez i ostale pristojbe plaća kupac.
 
VIII. Ostale informacije te razgled predmeta prodaje moguće je obaviti od 18.12. do 22.12.2017. godine uz prethodni dogovor na telefon 099/33-99-449.
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
124.01.2019MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
222.11.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
320.04.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
407.02.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićFINA - elektronička dražbaopširnije 
526.01.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
604.01.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićFINA - elektronička dražbaopširnije 
730.11.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
802.11.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponuda,opširnije 
902.11.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponuda,opširnije 
1004.10.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponuda,opširnije 
1103.10.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponuda, FINA - elektronička dražbaopširnije 
1220.07.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1320.07.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1411.07.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićFINA - elektronička dražbaopširnije 
1504.05.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1624.04.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1724.04.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1816.03.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1916.02.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2016.02.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2119.01.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2222.12.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2303.11.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2403.11.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2513.10.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2621.09.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2701.09.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2827.06.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2923.06.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
30MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
31MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićFINA - elektronička dražbaopširnije 
32MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 32 (50/32)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status