Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u RijeciBroj postupka
Stečajni dužnikMAGROS d.o.o. - Ulica Vladimira Nazora 3, OpatijaStečajni upraviteljZdravko Ružić - Čavle 43, Čavle
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu27.06.2016.Datum dražbe27.06.2016.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost773.015,00 HRK (106.478,83 EUR)
(ZEMLJIŠTE)
  
Oglas:

U stečajnom postupku koji se vodi kod Trgovačkog suda u Rijeci pod poslovnim brojem 14 St-186/2016 nad dužnikom MAGROS d.o.o. u stečaju, Opatija, Ulica Vladimira Nazora 3, temeljem Odluke Skupštine vjerovnika od 24.05.2016. godine stečajni upravitelj dana 07.06.2016. godine
 
                                                                  
O G L A Š A V A
                                               
prodaju dijela imovine stečajnog dužnika
prikupljanjem ponuda
                                                          
I Predmet prodaje je nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Pag u z.k.ul. 6167, k.o. 321532, Pag, na z.k.č. 1096/2 ZGR., pašnjak „Sv. Martin“, površine 1819 m2, u cijelosti (broj katastarske čestice 8691/3)
 
II Navedena nekretnina prodaje se s istaknutom početnom prodajnom cijenom u iznosu od 773.015, 00 kune.
 
III Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Javnobilježnički ured Zoran Vrsalović, Korzo 40, 51000 Rijeka, s naznakom „Ponuda za nekretninu – MAGROS d.o.o., ne otvoriti“.
Gore navedene ponude bit će važeće te sa pravom sudjelovanja u prodaji, isključivo i samo, ako budu neposredno zaprimljene u uredu javnog bilježnika Zorana Vrsalovića iz Rijeke do dana 27.06.2016. godine do 10,30 sati.
Pravo prisustvovanja otvaranju ponuda imaju samo podnositelji ponuda. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
IV Javno otvaranje ponuda održat će se dana 27.06.2016. godine u 11,00 sati u prostorijama Javnobilježničkog ureda Zoran Vrsalović na adresi Korzo 40 u Rijeci.
 
V Ponuđena cijena za predmetnu nekretninu ne može biti manja od utvrđene početne prodajne cijene. Oglašena imovina prodat će se ponuđaču koji ponudi najveći iznos u odnosu na početnu prodajnu cijenu. Ako jedan od ponuđača dostavi više ponuda priznaje mu se ona najviša. Ako više ponuditelja ponude istu cijenu priznaje se ona ponuda koja je prije zaprimljena u ured javnog bilježnika.
U ponudi je potrebno napisati ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu ponuditelja, te ponuđenu cijenu za navedenu nekretninu. Uz ponudu ponuđač je obvezan dostaviti i presliku Potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB), te potvrdu o uplaćenoj jamčevini.
Jamčevina za podnositelje ponude je 20% od početne prodajne cijene, uplaćuje se na transakcijski račun dužnika broj HR9524120091142003271 i mora biti uplaćena do 24.06.2016. godine.
Kupcu se uplaćena jamčevina uračunava u prodajnu cijenu, a ostalim ponuđačima se vraća.
Kupac je dužan s Prodavateljem sklopiti pisani ugovor o prodaji imovine u roku od 8 (osam) dana od dana pisane odluke stečajnog upravitelja, te u daljnjem roku od 30 (trideset) dana platiti kupovnu cijenu, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje, a jamčevinu će zadržati Stečajni dužnik.
 
VI Prodaja se vrši po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
 
VII Sve troškove prodaje, zaključenja ugovora o prodaji i provedbe istoga te porez i ostale pristojbe plaća kupac.
 
VIII Ostale informacije te razgled predmeta prodaje moguće je obaviti od 13.06. do 24.06.2016. godine uz prethodni dogovor na telefon 099/33-99-449.
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
124.01.2019MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
222.11.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
320.04.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
407.02.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićFINA - elektronička dražbaopširnije 
526.01.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
604.01.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićFINA - elektronička dražbaopširnije 
728.12.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
830.11.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
902.11.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponuda,opširnije 
1002.11.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponuda,opširnije 
1104.10.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponuda,opširnije 
1203.10.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponuda, FINA - elektronička dražbaopširnije 
1320.07.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1420.07.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1511.07.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićFINA - elektronička dražbaopširnije 
1604.05.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1724.04.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1824.04.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1916.03.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2016.02.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2116.02.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2219.01.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2322.12.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2403.11.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2503.11.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2613.10.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2721.09.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2801.09.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2923.06.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
30MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
31MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićFINA - elektronička dražbaopširnije 
32MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 32 (50/32)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status