Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u RijeciBroj postupka
Stečajni dužnikMAGROS d.o.o. - Ulica Vladimira Nazora 3, OpatijaStečajni upraviteljZdravko Ružić - Čavle 43, Čavle
Kategorija imovinePravaVrsta imovine
Rok za ponudu04.05.2017.Datum dražbe04.05.2017.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost563.696,00 HRK (77.646,22 EUR)
(Potraživanje nominalnog iznosa 563.695,59 kuna prema trgovačkom društvu C.T.R. ugostiteljstvo d.o.o. u stečaju osigurano pravom zaloga)
  
Oglas:

U stečajnom postupku koji se vodi kod Trgovačkog suda u Rijeci pod posl.brojem 14 St-186/2016 nad dužnikom MAGROS d.o.o. u stečaju Opatija, Ulica Vladimira Nazora 3, temeljem utvrđene vrijednosti na skupštini vjerovnika od 24.05.2016. godine stečajni upravitelj dana 14.04.2017. godine
 
 
O G L A Š A V A
prodaju dijela imovine stečajnog dužnika
prikupljanjem pisanih ponuda
 
                                                          
I.Predmet  prodaje je potraživanje – tražbina stečajnog dužnika prema trgovačkom društvu C.T.R. ugostiteljstvo d.o.o. u stečaju, Opatija, Emila Bošnjaka 8, MBS 040163975, OIB 47638823379 u iznosu od 563.695,59 kuna, uvećano za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu i troškove namirenja tražbine. Navedena tražbina je osigurana pravom zaloga temeljem Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 07.04.2005. godine broj OU-168/05, u iznosu od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju Raiffeisenbank Austria d.d. na dan plaćanja sa kamatom po stopi od 15% godišnje koji teče od dospjelosti do plaćanja, uvećano za iznos pripadajućih kamata i troškova koji mogu nastati u svezi namirenja te tražbine, na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišno knjižni odjel Opatija i to na 1/6 dijela nekretnine grč. 18 zgrada sa 177 m2 na etažnom dijelu pod rednim brojem 3 – stanu na I. katu s konobom, dva spremišta i WC-om u prizemlju sve u nacrtu označeno žutom bojom, upisanom u zk.ul. broj 1524/poduložak br. 3 k.o. Volosko. Stečajni dužnik je pokrenuo ovršni postupak za naplatu predmetnog potraživanja prodajom nekretnine na kojoj je upisano založno pravo,  koji postupak se vodi na Općinskom sudu u Rijeci pod poslovnim brojem Ovr-2940/2015.  Pred Trgovačkim sudom u Rijeci, dužnik tražbine pokrenuo je postupak radi utvrđenja ovršne isprave-Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 07.04.2005.g. broj OU-168/05, ništetnim (P-211/2015), a koji postupak nije pravomoćno okončan.
 
II.Potraživanje se prodaje u cijelosti po početnoj prodajnoj cijeni od 563.696,00  kuna.
 
III.Jamčevina za podnositelje ponude je 10% od početne prodajne cijene, i ista se uplaćuje na transakcijski račun dužnika broj HR9524120091142003271 i mora biti uplaćena do 03.05.2017. godine. Kupcu se uplaćena jamčevina uračunava u prodajnu cijenu, a ostalim ponuđačima se vraća.
 
IV.Potraživanje iz točke I ovog oglasa prodaje se prikupljanjem pisanih ponuda. U ponudi su ponuditelji dužni osim predmeta prodaje i ponuđene cijene navesti ime ili naziv ponuditelja, presliku osobne iskaznice/izvatka iz nadležnog registra, podatke za kontakt, te priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini.
 
V.Ponude se šalju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu odvjetničkog ureda Nenada Nedeljkovića na adresi Dolac 8/I, 51000 Rijeka, s naznakom „ponuda po oglasu za prodaju potraživanja MAGROS d.o.o. – ne otvarati“. Ponuda se mora dostaviti na naznačenu adresu do zaključno 04.05.2017. godine u 14,00 sati. Kasnije pristigle ponude neće se uzeti u obzir.
 
VI.Pravo sudjelovanja u davanju ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe.
 
VII.Prodaja se obavlja po načelu viđeno – kupljeno, isključeni su svi prigovori zbog nedostatka.
 
VIII.Javno otvaranje ponuda provest će se dana 04.05.2017. godine u 14,00 sati, u prostorijama Odvjetničkog ureda Nedeljković, na adresi Dolac 8/I, Rijeka.
 
IX.Potraživanje će se prodati ponuditelju koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu koja nije niža od početne prodajne cijene.
 
X.Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu, u kojem slučaju se sve uplaćene jamčevine vraćaju.
 
XI.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati podnositelji ponuda, odnosno njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji moraju prije otvaranja ponuda predočiti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu odnosno predati urednu punomoć.
 
XII.Najpovoljniji ponuditelj utvrdit će se u roku od 7 dana od otvaranja ponuda, osim u slučaju više istovjetnih ponuda, kada će se dati dodatni rok od 3 dana za dostavu novih ponuda.
 
XIII.Najpovoljniji ponuditelj kao kupac dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji potraživanja – tražbine u roku od 20 dana od dostave pisane obavijesti. Bitna odredba ugovora o kupoprodaji je da se potpisom ugovora kupac odriče prava pozivanja na bilo kakve nedostatke vezane za kupljeno potraživanje - tražbinu.
 
XIV.Najpovoljniji ponuditelj kao kupac dužan je platiti kupoprodajnu cijenu umanjenu za uplaćenu jamčevinu na transakcijski račun prodavatelja u roku od 15 dana od potpisa Ugovora o kupoprodaji potraživanja - tražbine, u protivnom se smatra da je kupac odustao od kupnje potraživanja - tražbine pa Ugovor o kupoprodaji potraživanja - tražbine ne proizvodi nikakve pravne učinke, a ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine.
 
XV.Sve troškove ovjere ugovora, te druge eventualne troškove i javna davanja u vezi ugovora o kupoprodaji potraživanja - tražbine snosi kupac.
 
XVI.Uvid u dokumentaciju o prodaji potraživanja te ostale dodatne informacije možete dobiti radnim danom u vremenu od 09,00 do 16,00 sati  uz prethodni dogovor na telefon 099/33-99-449.              
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
124.01.2019MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
222.11.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
320.04.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
407.02.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićFINA - elektronička dražbaopširnije 
526.01.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
604.01.2018MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićFINA - elektronička dražbaopširnije 
728.12.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
830.11.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
902.11.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponuda,opširnije 
1002.11.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponuda,opširnije 
1104.10.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponuda,opširnije 
1203.10.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponuda, FINA - elektronička dražbaopširnije 
1320.07.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1420.07.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1511.07.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićFINA - elektronička dražbaopširnije 
1624.04.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1724.04.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1816.03.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1916.02.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2016.02.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2119.01.2017MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2222.12.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2303.11.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2403.11.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2513.10.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2621.09.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2701.09.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2827.06.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2923.06.2016MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
30MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
31MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićFINA - elektronička dražbaopširnije 
32MAGROS d.o.o. , OpatijaZdravko RužićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 32 (50/32)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status