Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikDELTA NEKRETNINE d.o.o. - III Pile 29, ZagrebStečajni upraviteljMirjana Zuzija - Slavka Kolara 25, Velika Gorica
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe14.06.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:

Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, po sucu Vesna Fundurulić Perišin, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad dužnikom DELTA NEKRETNINE d.o.o. u stečaju, Zagreb, III Pile 29, OIB:81317357717, 10. svibnja 2019.,
 
 z a k lj u č i o    j e
 
I. Rješenjem o prodaji St-242/2014 od 11. veljače 2016. određena je prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika DELTA NEKRETNINE d.o.o. u stečaju, Zagreb, III Pile 29, OIB:81317357717, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to:
 
1.-kčbr. 1435-kuća br.22a i zgrada površine 118 čm i dvorište površine 831 čm,
ukupne površine 949 m2, upisana u zk.ul. 3235, k.o. 9996 Blato Novo, Zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb.
 
Na opisanoj nekretnini upisano je razlučno pravo REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, OIB: 18683136487.
 
2.-kčbr. 516/3 – Lazina, oranica Lazina, u površini od 1195 čhv, upisana u zk.ul. 12, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica.
 
Na opisanoj nekretnini upisano je razlučno pravo MAĐER JOSIP, Zagreb, Remetinečki gaj 27a, OIB: 81760014433 i REPUBLIKA HRVATSKA - Ministarstvo financija.
 
3.-kčbr. 517/1 – Lazina u selu, oranica Lazina u selu, u površini od 908 m2, upisana u zk.ul. 532, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica.
 
Na opisanoj nekretnini upisano je razlučno pravo MAĐER JOSIP, Zagreb, Remetinečki gaj 27a, OIB: 81760014433 i REPUBLIKA HRVATSKA - Ministarstvo financija.
 
4.-kčbr. 517/2 – Čret, oranica Čret, u površini od 3870 m2, upisana u zk.ul. 532, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica.
 
Na opisanoj nekretnini upisano je razlučno pravo MAĐER JOSIP, Zagreb, Remetinečki gaj 27a, OIB: 81760014433 i REPUBLIKA HRVATSKA - Ministarstvo financija.
 
5.-kčbr. 568/4 – Kolosjek, oranica Kolosjek, u površini od 1047 čhv, upisana u zk.ul. 289, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica.
 
Na opisanoj nekretnini upisano je razlučno pravo REPUBLIKA HRVATSKA - Ministarstvo financija.
 
6.-kčbr. 619, Gmanja, oranica Gmanja, u površini od 77 čhv, upisana u zk.ul. 688, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica.
 
Na opisanoj nekretnini upisano je razlučno pravo MAĐER JOSIP, Zagreb, Remetinečki gaj 27a, OIB: 81760014433 i REPUBLIKA HRVATSKA - Ministarstvo financija.
 
7.-kčbr. 620, Gmanja, oranica Gmanja, u površini od 160 čhv, upisana u zk.ul. 688, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica.
 
Na opisanoj nekretnini upisano je razlučno pravo MAĐER JOSIP, Zagreb, Remetinečki gaj 27a, OIB: 81760014433 i REPUBLIKA HRVATSKA - Ministarstvo financija.
 
8.-kčbr. 621, Gmanja, oranica Gmanja, u površini od 1 jutra i 287 čhv, upisana u zk.ul. 688, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica.
 
Na opisanoj nekretnini upisano je razlučno pravo MAĐER JOSIP, Zagreb, Remetinečki gaj 27a, OIB: 81760014433 i REPUBLIKA HRVATSKA - Ministarstvo financija.
 
9.-kčbr. 1255, šuma krč, put, u površini od 6545 m2, upisana u zk.ul. 2901, k.o. 325139, Rakitje, Zemljišnoknjižni odjel Samobor.
 
Na opisanoj nekretnini upisano je razlučno pravo REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, OIB: 18683136487.
 
10.-kčbr. 1256, oranica krč, u površini od 639 m2, upisana u zk.ul. 2901, k.o. 325139, Rakitje, Zemljišnoknjižni odjel Samobor.
 
Na opisanoj nekretnini upisano je razlučno pravo REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, OIB: 18683136487.
 
II. UTVRĐENA VRIJEDNOST nekretnina iz točke I ovog zaključka
 
1.-kčbr. 1435-kuća br.22a i zgrada površine 118 čm i dvorište površine 831 čm,
ukupne površine 949 m2, upisana u zk.ul. 3235, k.o. 9996 Blato Novo, Zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb  u iznosu od 955.000,00 kn.
 
2.-kčbr. 516/3 – Lazina, oranica Lazina, u površini od 1195 čhv, upisana u zk.ul. 12, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 255.000,00 kn.
 
3.-kčbr. 517/1 – Lazina u selu, oranica Lazina u selu, u površini od 908 m2, upisana u zk.ul. 532, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 131.000,00 kn.
 
4.-kčbr. 517/2 – Čret, oranica Čret, u površini od 3870 m2, upisana u zk.ul. 532, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 147.000,00 kn.
 
5.-kčbr. 568/4 – Kolosjek, oranica Kolosjek, u površini od 1047 čhv, upisana u zk.ul. 289, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 223.000,00 kn.
 
6.-kčbr. 619, Gmanja, oranica Gmanja, u površini od 77 čhv, upisana u zk.ul. 688, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 39.900,00 kn.
 
7.-kčbr. 620, Gmanja, oranica Gmanja, u površini od 160 čhv, upisana u zk.ul. 688, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 82.900,00 kn.
 
8.-kčbr. 621, Gmanja, oranica Gmanja, u površini od 1 jutra i 287 čhv, upisana u zk.ul. 688, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 402.000,00 kn.
 
9.-kčbr. 1255, šuma krč, put, u površini od 6545 m2, upisana u zk.ul. 2901, k.o. 325139, Rakitje, Zemljišnoknjižni odjel Samobor u iznosu od 298.000,00 kn.
 
10.-kčbr. 1256, oranica krč, u površini od 639 m2, upisana u zk.ul. 2901, k.o. 325139, Rakitje, Zemljišnoknjižni odjel Samobor u iznosu od 92.000,00 kn.
 
III.  NAČIN PRODAJE:
Nekretnina iz točke I ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku sedmom usmenom javnom dražbom.
 
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u Trgovačkom sudu u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 1/II, soba broj 205, dana 14. lipnja 2019. u 12,00 sati.
 
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
IV. Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e-Oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu i pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te na internet stranicama Visokog trgovačkog suda u Zagrebu.
 
Rok od objave zaključka o prodaji nekretnina na oglasnoj ploči do prodaje iznosi najmanje 15 dana.
 
V.  UVJETI PRODAJE

1. Prodaju se nekretnine navedene u točki I. ovog zaključka.

2. Utvrđena vrijednost svake nekretnine posebno je naznačena u točki II. ovog zaključka.

3. Nekretnine iz točke I. ovog zaključka prodavat će se na sedmom ročištu za dražbu po početnoj cijeni kako slijedi:
 
3.1.-kčbr. 1435-kuća br.22a i zgrada površine 118 čm i dvorište površine 831 čm,
ukupne površine 949 m2, upisana u zk.ul. 3235, k.o. 9996 Blato Novo, Zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb u iznosu od 485.000,00 kn.
 
3.2.-kčbr. 516/3 – Lazina, oranica Lazina, u površini od 1195 čhv, upisana u zk.ul. 12, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 90.000,00 kn.
 
3.3.-kčbr. 517/1 – Lazina u selu, oranica Lazina u selu, u površini od 908 m2, upisana u zk.ul. 532, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 45.000,00 kn.
 
3.4.-kčbr. 517/2 – Čret, oranica Čret, u površini od 3870 m2, upisana u zk.ul. 532, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 54.000,00 kn.
 
3.5.-kčbr. 568/4 – Kolosjek, oranica Kolosjek, u površini od 1047 čhv, upisana u zk.ul. 289, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 81.000,00 kn.
 
3.6.-kčbr. 619, Gmanja, oranica Gmanja, u površini od 77 čhv, upisana u zk.ul. 688, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 15.300,00 kn.
 
3.7.-kčbr. 620, Gmanja, oranica Gmanja, u površini od 160 čhv, upisana u zk.ul. 688, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 31.500,00 kn.
 
3.8.-kčbr. 621, Gmanja, oranica Gmanja, u površini od 1 jutra i 287 čhv, upisana u zk.ul. 688, k.o. 331449, Buševec, Zemljišnoknjižni odjel Velika Gorica u iznosu od 162.000,00 kn.
 
3.9.-kčbr. 1255, šuma krč, put, u površini od 6545 m2, upisana u zk.ul. 2901, k.o. 325139, Rakitje, Zemljišnoknjižni odjel Samobor u iznosu od 117.000,00 kn.
 
3.10.-kčbr. 1256, oranica krč, u površini od 639 m2, upisana u zk.ul. 2901, k.o. 325139, Rakitje, Zemljišnoknjižni odjel Samobor u iznosu od 35.100,00 kn.
 
4. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnine snosi kupac.
 
5. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplatile osiguranje u iznosu od 10% od vrijednosti nekretnina naznačenih u točki V. zaključka, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu (OIB: 37388188772) kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, (OIB: 87939104217), IBAN: HR9223900011300000460 model broj 24214 i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe.
 
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju, osiguranje će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.
 
6. Kupac je dužan uplatiti razliku između osiguranja i postignute kupoprodajne cijene u roku od trideset dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignutoj na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji (čl.100.st.2. i 3. OZ-a).
 
7. Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili i nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke V. 6. (čl.93.st.3. OZ-a).
 
8. Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa upisano u zemljišnim knjigama ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da nekretninu kupuje uz iste uvjete.
 
9. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da će se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upisati u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i tereti na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.
 
10. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
 
11. Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi, te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati i založno pravo na nekretninama radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
U slučaju osiguranja kredita prijenosom vlasništva na nekretninama sud će u rješenju o dosudi odrediti da će se u zemljišnim knjigama nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama najprije upisati pravo vlasništva kupca, a zatim prijenos vlasništva na davatelja kredita uz zabilježbu da se prijenos obavlja radi osiguranja.
 
12. Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje svake naknadne prigovore kupca.
Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezane uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Mirjana Zuzija na broj 0981301186.
 
Obrazloženje
 
Rješenjem ovog suda posl.br. St-242/2014 od 16. svibnja 2014. otvoren je stečajni postupak nad imovinom dužnika DELTA NEKRETNINE d.o.o. u stečaju, Zagreb, III Pile 29, OIB:81317357717, a stečajnu masu čine i nekretnine koje su predmet ove prodaje, a na kojima je upisano razlučno pravo kao je to navedeno pod toč. I. izreke rješenja.
 
Stečajni upravitelj je podnio prijedlog da se nekretnine opisane u toč. 1. ovog zaključka, na kojima postoji razlučno pravo prodaju u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, sukladno čl. 164. st. 1. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj  44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12- dalje SZ-a ).
 
Budući nekretnine navedene pod toč. I.2. do I.10. nisu prodane na šestom ročištu za prodaju po naznačenoj vrijednosti to je predloženo da se na narednom ročištu nekretnine prodaju za cijenu koja je umanjena za 10% od zadnje prodajne cijene, a što je prihvatio i stečajni sudac. U odnosu na nekretninu navedenu pod toč. I.1., a za koju nekretninu je Visoki trgovački sud Republike Hrvatske pod poslovnim brojem Pž-8328/2016 od 27. siječnja 2017. ukinuo rješenje o dosudi ovog suda poslovni broj St-242/2014 od 12. rujna 2016. ovaj sud je odlučio da se ista na sedmoj dražbi prodaje za zadnju prodajnu cijenu određenu za prodaju na petoj javnoj dražbi.
 
O uvjetima i načinu prodaje odlučeno je temeljem odredbe čl. 92., 93., 94., 95., 98. 100., 100a, i 101. a. OZ-a u vezi s čl. 164. SZ-a.
Datoteka
Delta (1).zip
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
118.10.2016DELTA NEKRETNINE d.o.o., ZagrebMirjana ZuzijaProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
218.10.2016DELTA NEKRETNINE d.o.o., ZagrebMirjana ZuzijaProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
306.09.2016DELTA NEKRETNINE d.o.o., ZagrebMirjana ZuzijaProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
406.09.2016DELTA NEKRETNINE d.o.o., ZagrebMirjana ZuzijaProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
505.07.2016DELTA NEKRETNINE d.o.o., ZagrebMirjana ZuzijaProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
605.07.2016DELTA NEKRETNINE d.o.o., ZagrebMirjana ZuzijaProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
724.05.2016DELTA NEKRETNINE d.o.o., ZagrebMirjana ZuzijaProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
824.05.2016DELTA NEKRETNINE d.o.o., ZagrebMirjana ZuzijaProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
921.04.2016DELTA NEKRETNINE d.o.o., ZagrebMirjana ZuzijaProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1021.04.2016DELTA NEKRETNINE d.o.o., ZagrebMirjana ZuzijaProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1117.03.2016DELTA NEKRETNINE d.o.o., ZagrebMirjana ZuzijaProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1217.03.2016DELTA NEKRETNINE d.o.o., ZagrebMirjana ZuzijaProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 12 (50/12)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status