Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 06.08.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1.703,93 HRK (234,71 EUR)
  (Uredski inventar:)
 • Stečajni dužnik: VON RIPP D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 16.08.2022.
 • Datum dražbe: 06.09.2022.
 • Vrijednost: 367.328,78 HRK (50.597,64 EUR)
  (Neizgrađeno građevinsko zemljište )
 • Stečajni dužnik: Likvidacijska masa SREBRNI OTOK d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 24.07.2022.
 • Datum dražbe: 28.07.2022.
 • Vrijednost: 25.152,19 HRK (3.464,58 EUR)
  (1/5 dijela šumskog zemljišta )
 • Stečajni dužnik: AM-GRAD d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 11.07.2022.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 21.421,59 HRK (2.950,71 EUR)
  (Gotovi hrastov i bukov LAM PARKET (bez pera i utora) sveukupno 924,54 m2 po cijeni 23,17 kn/m2 prema oglasu o prodaji u prilogu)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza ACENTRIO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 19.07.2022.
 • Datum dražbe: 22.07.2022.
 • Vrijednost: 5.000,00 HRK (688,72 EUR)
  (Elektronička oprema)
 • Stečajni dužnik: REGNUM REA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu - Stalna služba u Dubrovniku
više >>
 • Rok za ponudu: 19.07.2022.
 • Datum dražbe: 25.07.2022.
 • Vrijednost: 87.175,00 HRK (12.007,91 EUR)
  (Automatska tunelska praonica)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza AUTO LUKA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 26.08.2022.
 • Datum dražbe: 01.09.2022.
 • Vrijednost: 79.394,08 HRK (10.936,12 EUR)
  (Pašnjak)
 • Stečajni dužnik: METRANS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 26.08.2022.
 • Datum dražbe: 01.09.2022.
 • Vrijednost: 10.366,21 HRK (1.427,89 EUR)
  (Knjige)
 • Stečajni dužnik: MASMEDIA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 26.08.2022.
 • Datum dražbe: 01.09.2022.
 • Vrijednost: 11.846,57 HRK (1.631,80 EUR)
  (Put)
 • Stečajni dužnik: DISPLAY ECHO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 26.08.2022.
 • Datum dražbe: 01.09.2022.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Umjetničke slike OD 168,94 kn DO 3.378,81 kn)
 • Stečajni dužnik: HTP Matija Gubec d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Splitu - Stalna služba u Dubrovniku
više >>