Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikASFALTI ZAGORIJE d.o.o. - ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaStečajni upraviteljMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe19.10.2016.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost1.940.916,20 HRK (267.351,19 EUR)
(Građevinsko zemljište površine 5295 m²)
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Trgovački sud u Zagrebu, po sudcu Mihaelu Kovačiću, u stečajnom postupku nad dužnikom ASFALTI ZAGORJE d.o.o. – u stečaju, Krapina, Zagrebačka cesta 47, OIB: 82262893736, 3. listopada 2016.
 
z a k l j u č i o   j e
 
I Određuje se 2. javna dražba radi prodaje nekretnine stečajnog dužnikaASFALTI ZAGORJE d.o.o. – u stečaju, Krapina, Zagrebačka cesta 47, OIB: 82262893736, upisane u zk. ul. 7957 k.o. Krapina, čkbr. 6912, 6913/1 i 6913/2.
 
II Vrijednost nekretnine iz toč. I. ovog zaključka utvrđena je u iznosu od 1.940.916,20 kuna.
 
III Nekretnina se prodajena usmenoj javnoj dražbi koja će se održati:
 
19. listopada2016. u 13.20 sati
na Trgovačkom sudu u Zagrebu, Petrinjska 8
sudnica96/II (Mala dvorana)


IV Na ovom ročištu za dražbu nekretnina se ne može prodati ispod cijene kako je utvrđena u toč. II. zaključka.

V Dražbi može pristupiti samo kupac koji najkasnije tri dana prije dražbe uplati jamčevinu u iznosu od 50.000,00kuna. Jamčevina se uplaćuje na račun Trgovačkog suda u Zagrebu, broj: HR92 2390 0011 3000 0046 0, poziv na broj: s naznakom: "Jamčevina za dražbu St-1103/14". Dokaz o uplati svaki kupac dužan je predočiti sudu prije početka dražbe.

VI Kupac je dužan položiti kupovninu na račun suda u roku 30 dana od dana dosude.

VII Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen ovim zaključkom.

VIII Ukoliko razlučni vjerovnik preuzima nekretninu pod dug, dužan je u roku za uplatu kupovnine uplatiti paušalne odnosno stvarne troškove koji terete prodanu nekretnine sukladno članku 170. stavak 1. i 2. Stečajnog zakona, a koji će biti određeni rješenjem o dosudi, u protivnom ne može steći vlasništvo nekretnine.

IX Sve poreze i pristojbe u svezi kupljenih nekretnina plaća kupac.Kupac stječe nekretninu slobodnu od svih tereta i zabilježbi.

X Nekretnine se kupuju po načelu "viđeno-kupljeno" te su isključeni svi naknadni prigovori pravne ili činjenične naravi.

XI Ovlašćuju se razlučni vjerovnici da na vlastiti trošak ovaj zaključak o prodaji objave u sredstvima javnog priopćavanja i drugim pogodim oblicima javnog oglašavanja odnosno prodaje putem ovlaštenih agencija za prodaju nekretnina.

XII Nekretnine se mogu razgledati u prethodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem na broj telefona: 099/22 94 488  i uz uplatu naknade troškova od 500,00 kn u korist stečajne mase.

XIII Ovaj zaključak objavit će se na e-Oglasnoj ploči suda a stečajni upravitelj se upućuje da isti dostavi Hrvatskoj gopodarskoj komori radi uvođenja u Očevidnik nekretnina i pokretnina sukladno članku 158. stavak  4. Stečajnog zakona.             
Datoteka
St-1103-14 Asfalti zagorije -elaborat procijene sudakoga vještaka.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
114.11.2018ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
219.02.2018ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
317.01.2018ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
416.11.2017ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
529.03.2017ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
601.02.2017ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
729.11.2016ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
814.09.2016ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 8 (50/8)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status