Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikASFALTI ZAGORIJE d.o.o. - ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaStečajni upraviteljMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe17.01.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost400.000,00 HRK (55.097,94 EUR)
(Građevinsko zemljište površine 5295 m²)
  
NapomenaElaborat procjene sudskog vještaka dostupan na upit.
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Trgovački sud u Zagrebu, po sudcu Mihaelu Kovačiću, u stečajnom postupku nad dužnikom ASFALTI ZAGORJE d.o.o. – u stečaju, Krapina, Zagrebačka cesta 47, OIB: 82262893736, 7. prosinca 2017.
 
z a k l j u č i o   j e
 
I.Određuje se 7. javna dražba radi prodaje nekretnine stečajnog dužnika ASFALTI ZAGORJE d.o.o. – u stečaju, Krapina, Zagrebačka cesta 47, OIB: 82262893736, upisane u zk. ul. 7957 k.o. Krapina, čkbr. 6912, 6913/1 i 6913/2.
 
II. Nekretnina se prodaje na usmenoj javnoj dražbi koja će se održati: 
 
17. siječnja 2018. u 10,55 sati
na Trgovačkom sudu u Zagrebu, Petrinjska 8
sudnica 100 (Velika dvorana)


III.
Na ovom ročištu za dražbu nekretnina se ne može prodati ispod cijene od 400.000,00 kuna.  

IV. Dražbi može pristupiti samo kupac koji najkasnije tri dana prije dražbe uplati jamčevinu u iznosu od 50.000,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje na račun ovoga suda IBAN: HR92 2390 0011 3000 0046 0, poziv na broj: 110314, s naznakom: "Jamčevina za dražbu St-1103/14". Dokaz o uplati svaki kupac dužan je predočiti sudu prije početka dražbe.

V. Kupac je dužan položiti kupovninu na račun suda u roku 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.

VI. Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen ovim zaključkom.

VII. Ukoliko razlučni vjerovnik preuzima nekretninu pod dug, dužan je u roku za uplatu kupovnine uplatiti paušalne odnosno stvarne troškove koji terete prodanu nekretninu sukladno članku 170. stavak 1. i 2. Stečajnog zakona, a koji će biti određeni rješenjem o dosudi, u protivnom ne može steći vlasništvo nekretnine.  
VIII. Sve poreze i pristojbe u svezi kupljene nekretnine plaća kupac. Kupac stječe nekretninu slobodnu od svih tereta i zabilježbi.  

IX. Nekretnina se kupuje po načelu "viđeno-kupljeno" te su isključeni svi naknadni prigovori pravne ili činjenične naravi.

X. Ovlašćuju se razlučni vjerovnici da na vlastiti trošak ovaj zaključak o prodaji objave u sredstvima javnog priopćavanja i drugim pogodim oblicima javnog oglašavanja odnosno prodaje.

XI. Nekretnine se mogu razgledati u prethodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem pozivom na broj telefona: 099/22 94 488  i uz uplatu naknade troškova od 500,00 kn u korist stečajne mase.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
114.11.2018ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
219.02.2018ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
316.11.2017ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
429.03.2017ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
501.02.2017ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
629.11.2016ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
719.10.2016ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
814.09.2016ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 8 (50/8)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status