Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of BjelovarProcedure Number
Bankruptcy debtorGordan d.o.o. - Rudolfa Kolibaše 37, SlatinaBankruptcy trustee - ,
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline07.02.2022.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value10.004,00 HRK (1.378,00 EUR)
(Vozil0)
  
Ad:

Stečajni upravitelj u stečajnom postupku koji se vodi nad dužnikom GORDAN d.o.o. u stečaju OIB:07457693719 kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod posl.br. St-668/2020 objavljuje:
 
OGLAS
 
za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnina (vozila) stečajnog dužnika GORDAN d.o.o. u stečaju OIB:07457693719 i to:
 
 

R.b.

Podaci o vozilu:

 

Procijenjena vrijednost s PDV-om (kn)

2.

Vrsta vozila:

osobni automobil

 

 

Marka i tip vozila:

Renault Clio 1,5 DCI

 

 

Godina proizvodnje:

2006

 

 

Datum prve registracije:

23.06.2006.

 

 

Broj šasije:

VF1BRCFOH36081605

 

 

Radni obujam motora:

1461

 

 

Vrsta motora:

dizel

 

 

Prijeđeni kilometri

cca 222.000,00

 

 

Vozilo nije registrirano

 

 

 

Vrijednost:

 

10.004,00

 
Pokretnina se prodaje prihvatom najpovoljnije ponude.
 
UVJETI PRODAJE:  

1. Ponuditelj je dužan navesti ponudu s istaknutom sveukupnom cijenom s uključenim PDV-om. 
2. Pokretnine se ne mogu prodati ispod navedene utvrđene vrijednosti. 
3. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, puno ime i prezime, te (ukoliko je ponuditelj pravna osoba), funkciju ovlaštene osobe u pravnoj osobi s potpisom i pečatom). 
4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% (desetposto) od utvrđene vrijednosti pokretnine na broj računa prodavatelja IBAN: HR9323860021119038320 otvoren kod Podravske banke uz opis plaćanja: „jamčevina St-668/2020, GORDAN d.o.o. u stečaju“ te uz upis OIB-a u pozivu na odobrenje. Jamčevina koja zaključno s 07.02.2022. godine  ne prispije na navedeni račun smatrati će se da nije plaćena. Dokaz o uplati jamčevine sastavni je dio ponude. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena jamčevina će se uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 (osam) dana od dana otvaranja ponuda bez kamata. 
5. Ponude koje nisu pristigle u roku i ukoliko ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati. 
6. Nakon što se utvrdi ponuđena kupovina pozvati će se ponuditelj na uplatu preostalog iznosa kupovine  u roku od 8 (osam) dana. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
7. Ponuditelju čija će ponuda biti prihvaćena, stečajni upravitelj izdat će račun za kupnju pokretnine po uplati kupovine. Najpovoljnija ponuda smatra se ona ponuda u kojoj je ponuđena najviša cijena. Ponude koje prispiju u roku razmotrit će stečajni upravitelj, te će u roku od 10 (deset) dana obavijestiti ponuditelje o odluci. 
8. Razgledavanje pokretnine održat će se dana 31.01.2022. godine od 10.00 do 11.00 sati na adresi: Ladovići 11, Kalinovica, 10436 Rakov Potok. Za informacije kontaktirati na email:ibrebric@gmail.com.
9. Ponude se dostavljaju stečajnom upravitelju preporučenom poštom u zapečaćenoj omotnici s naznakom PONUDA ZA KUPNJU  „GORDAN d.o.o. u stečaju“ - na adresu stečajnog upravitelja Ivana Brebrić, Palinovečka 19P, 10000 Zagreb, a u obzir će se uzeti samo one ponude koje pristignu na adresu stečajnog upravitelja najkasnije do 07.02.2022. godine. 
10. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“ i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti. Prodavatelj ne odgovara za bilo kakve eventualne materijalne nedostatke, te se odriče bilo kakvih naknadnih prigovora u vezi s predmetom ponude.
 
 
 
 
File
Clio 1.jpg
Clio 2.jpg
Clio 3.jpg
Clio 4.jpg
Clio 5.jpg
Clio 6.jpg
Clio 7.jpg
Clio 8.jpg
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1Gordan d.o.o., Slatina details 
2Gordan d.o.o., Slatina details 
3Gordan d.o.o., Slatina details 
 # 3 (50/3)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status