Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorGRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o. - Grabušićeva 22, Andraševec (Grad Oroslavje)Bankruptcy trustee - ,
Assets categoryImmovableType of assets
Bid deadline24.07.2020.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value21.369,60 HRK (2.943,55 EUR)
(Imovina stečajnog dužnika i to nekretnina označena kao:- zk.č.br. 228/1, imanje, livada, upisana u zk.ul. br. 3825, koji se vodi kod Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, k.o. Oroslavje, ukupne površine 300 m2)
  
Note• predmet prodaje: nekretnina • način prodaje: pismeno • ponudu dostaviti: Anamarija Murtezani, Sunčane Škrinjarić 1, 10000 Zagreb • rok za slanje ponude: 24.07.2020 • vrste imovina: imanje, livada • uvjeti prodaje: Viđeno-kupljeno Anamarija Murtezani, email: anamarija@murtezani.com
Ad:
Stečajna upraviteljica u stečajnom postupku nad GRABUŠIĆ NEKRETNINE  j. d.o.o. u stečaju ,Andraševec, (Grad Oroslavje), Grabušićeva 22, OIB: 06092110624, St-2480/19 objavljuje:

I. OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE STEČAJNOG DUŽNIKA

I Određuje se prodaja, u stečajnom postupku, nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika GRABUŠIĆ NEKRETNINE  j. d.o.o. u stečaju ,Andraševec, (Grad Oroslavje), Grabušićeva 22, OIB: 06092110624 i to:
rd.br.     Nekretnina / Elaborat     
1.Imovina stečajnog dužnika i to nekretnina označena kao:- zk.č.br. 228/1, imanje, livada, upisana u zk.ul. br. 3825, koji se vodi kod Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, k.o. Oroslavje, ukupne površine 300 m2

Prodaje se prikupljanjem pisanih ponuda po procijenjenoj vrijednosti od 21.369,60 kn.
Procijenjena vrijednost 21.369,60 HRK

II Nekretnina iz točke I ovog oglasa ne može se prodati ispod procijenjene vrijednosti.

III NAČIN PRODAJE:

Nekretnina iz točke I. ovog Oglasa prodavat će se u stečajnom postupku PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
Rok za dostavu ponude je do dana 24.07.2020.
Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije do 24.07.2020. dostavile ponudu uz opis plaćanja „Ponuda St-2480/19“ te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja.

IV UVJETI PRODAJE:
      
1. Nekretnina iz točke I. ovog Oglasa je vlasništvo stečajnog dužnika.
2. Prodaja se obavlja prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca.
3. Nekretnina iz točke I ovog oglasa prodavat će se prikupljanjem pisanih ponuda.
4. Ponuđač je dužan navesti ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene procijenjene vrijednosti.
5. Stečajni upravitelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu ako procjeni kako ona nije u interesu stečajne mase.
6. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnine snosi kupac.
7. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije do 24.07.2020. dostavile ponudu uz opis plaćanja „Ponuda St-2480/19“ te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja.
8. Najbolji ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana po obavijesti o prihvaćanju ponude položiti ukupan iznos kupovnine.
9. Ponude se imaju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Anamarija Murtezani, Sunčane Škrinjarić 1, 10000 Zagreb, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za predmet St-2480/19„ do 24.07.2020.
10. Zainteresirani mogu dobiti detaljnije informacije ISKLJUČIVO putem maila anamarija@murtezani.com.

Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o. , Andraševec (Grad Oroslavje) details 
2GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o. , Andraševec (Grad Oroslavje) details 
3GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o. , Andraševec (Grad Oroslavje) details 
4GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o. , Andraševec (Grad Oroslavje) details 
5GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o. , Andraševec (Grad Oroslavje) details 
6GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o. , Andraševec (Grad Oroslavje) details 
7GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o. , Andraševec (Grad Oroslavje) details 
8GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o. , Andraševec (Grad Oroslavje) details 
9GRABUŠIĆ NEKRETNINE j. d.o.o. , Andraševec (Grad Oroslavje) details 
 # 9 (50/9)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status