Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikINFINITUM USLUGE d.o.o. - Gradišćanska 36, ZagrebStečajni upraviteljMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Kategorija imovineProdaja udjela u kapitalu društvaVrsta imovine
Rok za ponudu31.03.2021.Datum dražbe12.04.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost215.013,60 HRK (29.617,01 EUR)
(Obveznice i depozitarne potvrde izdane od strane Fortenova group TopCo B.V.)
  
NapomenaRok za dostavu ponuda 31.03.2021.g.
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

 
Temeljem odluke skupštine vjerovnika stečajnog dužnika INFINITUM USLUGE d.o.o. u stečaju, Zagreb, Gradišćanska 36 , OIB: 68578627732,  u stečajnom postupku St-2819/17, od 21.10.2020. godine, stečajni upravitelj objavljuje.
 
                                                                                                 
ČETVRTI  OGLAS
za unovčenje stečajne mase (vrijednosnih papira)
stečajnog dužnika  INFINITUM USLUGE d.o.o. u stečaju, i to za:
 
I.                    Predmet prodaje
 

Red. broj

Vrijednosni papiri

Vrijednost
imovine

1

Obveznice i depozitarne potvrda izdane od strane Fortenova group TopCo B.V. – broj kompleta 19,164 ( 76,656 Prava iz obveznica i 19,164 Depozitarnih potvrda), sukladno odredbama 19. Postupka izdavanja novih instrumenata Nagodbe u postupku izvanredne uprave nad Agrokor d.d. i dr., sklopljenoj pred Trgovačkim sudom u Zagrebu poslovni broj 47. St-1138/17, dana 20. lipnja 2018. godine. Paket se sastoji od 4 Obveznice (zamjenjive obveznice, Convertible bonds ili CB) i 1 Depozitarne potvrde (depository receipt ili DR), nominalne vrijednosti 95.804,77 EUR-a odnosno 716.712,00 kuna.
 

 
215.013,60

 
 
II.Uvjeti prodaje
 
2. Vrijednosni papiri iz točke I. ovoga oglasa, se prodaju kao cjelina po utvrđenoj cijeni od 215.013,60 kn (30 % od nominalne vrijednosti),
 
3. Naveden vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se vrijednosti papiri ne mogu prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac,
 
4. Pravo podnijetu pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetom određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da se uplati jamčevina. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnoga dužnika poštanskim putem preoručeno na adresu stečajnoga upravitelja Mato Čičak, 10412 Donja Lomnica, II odv. Deverićeve 5, sa sa naznakom „ St–2819/17 - Ponuda  za Infinitum usluge u stečaju za 4. oglas – ne otvaraj“.
 
5. Ponude se dostavjaju stečajnom upravitelju zaključno sa 31. ožujak 2021.g. kao posljednjeg dana roka predaje ponuda poštanskom uredu preoručeno, kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravdobnim i neće se uzeti u obzir.
 
6. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime fizičke osobe/naziv pravne osobe, adresa/sjedište, OIB, kontakt – telefon ili e-pošta, broj računa), ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznaka visine cijene koja se nudi za paket vrijednosnih papira, izvadak iz nadležnoga registra, te dokaz o uplati jamčevini u privitku ponude,
 
7. Jamčevina iznosi 10% od početne cijene naznačene u točki 1., odnosno 21.501,36 kuna i uplaćuje se  na račun stečajnog dužnika INFINITUM USLUGE  d.o.o. broj IBAN-a: HR80 2484 0081 1350 8883 5  otvorenkodRAIFFEISENBANK AUSTRIA  d.d. Zagreb, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-2819/17 za 4. oglas“, te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 31. ožujak 2021.godine,
 
8. Kupcu plaćena jamčevina će se uračunati u cijenu kupoprodaje vrijednosnih papira, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvranja ponuda, bez kamata,
 
9. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnoga otvranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, ili da ponudu nižu cijenu od utvrđene kao početne, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema prava na povrat jamčevine po bilo kojoj osnovi,
 
10. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispije dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po naćelu „tko da više“,
 
11. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punmoć,
 
12. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 20. travnja 2021.godine, na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno - kupljeno» u trenutku davanja ponude, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i privatne nedostatke kupljenih vrijednosnih papira po bilo kojoj osnovi,
 
13. Sve troškove sastavljanja, sklapanja po odvjetniku stečajnoga dužnika, ovjere po javnom bilježniku i provedbe ugovora kod nadležnih institucija, pribavljanja dokumentacije te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac,
 
14. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu odnosno odustati od prodaje ukoliko je isto povoljnjije za stečajnu masu,
 
15. Javno otvranje ponuda zakazuje se za dana 12. travnja 2021.godine, u 11,00 sati u prostorijama Javnoga bilježnika Jasna Žitko, Zagreb, Amruševa 7. Javno otvranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj,
 
16. Sve dodatne informacije vezano za oglašenu prodaju, mogu se dobiti radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, na telefon 009 229 4488.
 
 
 
Datoteka
Potvrda o vlas. vrij. pap. - Fortnenova group.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
129.01.2021INFINITUM USLUGE d.o.o. , ZagrebMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
216.12.2020INFINITUM USLUGE d.o.o. , ZagrebMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
319.11.2020INFINITUM USLUGE d.o.o. , ZagrebMato ČičakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
416.04.2019INFINITUM USLUGE d.o.o. , ZagrebMato ČičakProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 4 (50/4)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status