Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikPANPRODUKT d.o.o. - Nikole Tesle 51, KriževciStečajni upraviteljMilan Bariša Obradović - Srebrnjak 20B, Sveta Nedjelja
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu29.02.2020.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Teretna vozila Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
NapomenaOglašava se prodaja 3 vozila u iznosu 45.000,00 kn ukupno, pojedinačna prodaja.  Pokretnine će se prodavati po prvom oglasu za prikupljanje ponuda za kupnju. Ponude po 1. Oglasu za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnina primaju se poštom na adresu stečajnog upravitelja zaključno sa 29.02.2020. godine. Milan Bariša Obradović, 10431 Sveta Nedelja, Srebrnjak 20B Informacije na broj 091/3733-365
Oglas:

 
Stečajni upravitelj temeljem odluke Skupštine vjerovnika u stečajnom postupku posl.broj St-170/2017 nad dužnikom PANPRODUKT d.o.o. u stečaju, Križevci, Nikole Tesle 51, OIB:55669698654 održane na Trgovačkom sudu u Varaždinu dana 18. prosinca 2019. godine, objavljuje:
 
1. OGLAS
 
za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnina stečajnog dužnika i to:
 
1. N1, marka RENAULT tip 1.5 DCI EXPRESS, 2002.g. broj šasije: VC1FC07AF27997293, boja bijela, nije odjavljen, neispitan, nalazi se na lokaciji Križevci, prodajna cijena 15.000,00 kn.
 
2. N2, marka MERCEDES, tip UNIMOG 421, 1974. g. broj šasije 42114110009593, odjavljen 2010.g., neispravan, nalazi na lokaciji Križevci, prodajna cijena 25.000,00 kn.
 
3. N1 marka MERCEDES C-72603, 1989.g. broj šasije WDB6013621P020066 odjavljen 2009., neispravan, boja plava, nalazi se na lokaciji Križevci, prodajna cijena 5.000,00 kn.
 
 
UVJETI PRODAJE: 
 
1. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, e-mail, puno ime i prezime ponuditelja i/ili ovlaštene osobe u pravnoj osobi;
2. Ponuditelj je dužan u ponudi navesti  broj pokretnine i ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od navedene prodajne cijene, s napomenom da se ponuđena cijena uvećava za 25% PDV-a.  
3. Ponude koje nisu pristigle u roku i ukoliko ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati;
4. U slučaju ponude iste cijene više ponuđača prednost ima ponuđač koji je ponudio kupnju većeg broja pokretnina, a ako su ukupno isti iznosi ponuda, onaj ponuditelj čija je ponuda pristigla prva.
5.  Predmetnu kupovninu, kupac je dužan uplatiti u roku od 7 dana od dana obavijesti o prihvatu ponude stečajnog dužnika, na račun stečajnog dužnika kod Karlovačke banke d.d. Karlovac, IBAN:HR342400081110438276        u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje.
6. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana preuzeti kupljenu pokretninu.
7. Razgledavanje  predmeta prodaje moguće je uz prethodni dogovor na tel: 091/3733 365.
8. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO KUPLJENO“ (isključenje odgovornosti prodavatelja za nedostatke) i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
9. Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici s naznakom PONUDA ZA KUPNJU St-170/2017“ - NE OTVARATI, i to na adresu: Stečajni upravitelj Milan Bariša Obradović, Srebrnjak 20b, 10431 Sveta Nedelja. Uzeti će se u razmatranje samo one ponude koje pristignu najkasnije do 29.02.2020. godine.

                                                                                                                                                                                           
Datoteka
Fotografije vozila1.docx
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša ObradovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša ObradovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša ObradovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša ObradovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša ObradovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša ObradovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7PANPRODUKT d.o.o. , KriževciMilan Bariša ObradovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 7 (50/7)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status