Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u RijeciBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza TAXI ISTRA j.d.o.o. - Mirka Jengića 33, RijekaStečajni upraviteljNada Barišić - M. Jengića 33 , Rijeka
Kategorija imovineProdaja udjela u kapitalu društvaVrsta imovine
Rok za ponudu09.03.2024.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost647,68 EUR (4.702,03 HRK)
(Poslovni udio)
  
NapomenaRok za prikupljanje ponuda je do 09.03.2024. Nada Barišić, Mirka Jengića 33, Rijeka 098/ 92 38 069, nadabarisic50@net.hr
Oglas:

 
Stečajna masa iza TAXI ISTRA j.d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge, u stečaju, Mirka Jengića 33, iz Rijeke, OIB  43777669532, zastupana po stečajnoj upraviteljici Nadi Barišić, Mirka Jengića 33, iz Rijeke,  objavljuje
 
Oglas za prodaju poslovnog udjela
prikupljanjem pisanih ponuda
 
1. Prodaje se 100%- tni udio koji  Stečajna masa iza TAXI ISTRA j.d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge, u stečaju,  Mirka Jengića 33, iz Rijeke, OIB  43777669532 ima  u  društvu TAXI TAXI j.d.o.o.,za prijevoz i usluge sa sjedištem u Močići (Općina Konavle) Dobrota 10, OIB 66193345329.
Utvrđena vrijednost poslovnog udjela je 1.581,00EUR.
Početna prodajna cijena iznosi 647,68 EUR.
 
2. Pisane ponude se dostavljaju  na adresu stečajne upraviteljice: Nada Barišić, Mirka Jengića 33, 51000 Rijeka,   s naznakom ''Ponuda za prodaju poslovnog udjela  – St-511/2021– NE OTVARATI''. 

3. Rok za dostavu ponuda je do 09. ožujka 2024.g.,  te  bez obzira na način dostave, do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene na navedenoj adresi . Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravovremenim i neće se razmatrati. Stečajna upraviteljica će naknadno obavijestiti ponuditelje o mjestu i vremenu otvaranja ponuda.
 
4. Ponuđena cijena ne može biti manja od utvrđene početne prodajne cijene. Poslovni udio  prodat će se ponuditelju koji ponudi najveći iznos u odnosu na utvrđenu početnu  cijenu. Ukoliko dva ponuditelja ponude istu cijenu, bit će prihvaćena ponuda koja je prije primljena.

5.Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o prihvaćanju njegove ponude uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti. Nakon što se u cijelosti uplati kupoprodajna cijena, u  daljnjem roku od 8 dana zaključit će se kupoprodajni ugovor,

6.  Ako ponuditelj koji je stavio najpovoljniju ponudu ne položi kupovinu u cijelosti u roku iz ovog oglasa, poslovni udio će se prodati kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili.

7. Sve poreze, pristojbe i druge troškove u svezi s prodajom ( troškove sastava kupoprodajnog  ugovora, troškove javnog bilježnika i sl.) snosi kupac.

8.  Ponuda mora sadržavati kupoprodajnu cijenu  te sve podatke o ponuditelju (ime, prezime, adresu, OIB i potpis za fizičke osobe, odnosno, za pravne osobe: tvrtku/naziv, sjedište, OIB, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom)

9. Za sve informacije zainteresirane osobe  mogu se obratiti  stečajnom upravitelju na broj mob. telefona: 098/923 80 69 ili email: nadabarisic50@net.hr.
 
 
 
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1Stečajna masa iza TAXI ISTRA j.d.o.o. , RijekaNada Barišić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2Stečajna masa iza TAXI ISTRA j.d.o.o. , RijekaNada Barišić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3Stečajna masa iza TAXI ISTRA j.d.o.o. , RijekaNada Barišić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4Stečajna masa iza TAXI ISTRA j.d.o.o. , RijekaNada Barišić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5Stečajna masa iza TAXI ISTRA j.d.o.o. , RijekaNada Barišić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 5 (50/5)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status