Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom BroduBroj postupka
Stečajni dužnikDENTAL-ANT d.o.o. - Vukovarska gospodarska zona 15, VukovarStečajni upraviteljJulka Bandić - Ilirska ulica br 11, Osijek
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu15.03.2024.Datum dražbe15.03.2024.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost24.346,05 EUR (176.747,45 HRK)
(Čista soba, komora za klimatizaciju i filtraciju zraka, dinamična komora za prolaz, komora s laminiranim strujanjem zraka, ormar za odjeću - 3 vrata, limeni, ormar za odjeću – 4 vrata, limeni. )
  
Oglas:
Stečajna upraviteljica, objavljuje 4. oglas za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju imovine dužnika, koja se prodaje kao jedna cjelina.
U cijenu je uračunat PDV.

- Pisane ponude potrebno je dostaviti  na adresu ureda odvjetnice Biljane Bandić Lutonski,  31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 5., u zatvorenoj omotnici, s naznakom 7/St-816/2022, „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ DENTAL-ANT d.o.o. u stečaju“, najkasnije do 15.03.2024. god., u 12 sati.
Otvaranje ponuda obavit će se dana 15.03.2024. god., početkom u 12 sati, u uredu odvjetnice Biljane Bandić Lutonski,  31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 5.
Ponude koje ne stignu u roku, koje nude niži iznos od početne cijene, odnosno, ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati.
- Najniža početna cijena za pokretnine koje su predmet prodaje u cijelosti, iznosi =24.346,05 eur, sa uračunatim PDV-om.
- Pisana ponuda mora sadržavati točan naziv ponuđača, OIB i adresu,  naziv predmeta kupovine = pokretnine u cijelosti, iznos kupovnine koja se nudi.
- Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti ponuđenu cijenu u roku od 8 dana od dana prihvaćanja ponude, na račun stečajnog dužnika.
Ako ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana, od dana otvaranja i prihvaćanja ponude, smatrat će se da je odustao
od kupnje.
-Nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti, stečajna upraviteljica izdat će kupcu račun za kupnju pokretnina.
- Nakon uplate kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 dana, preuzeti i odvesti kupljene stvari. U protivnom, protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
 U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u predviđenom roku, predmeti prodaje će se moći prodati drugom najpovoljnijem ponuđaču.
- Zadržava se pravo ne prihvaćanja najpovoljnije ponude, ako bi ista po procjeni štetila općem interesu prodavatelja ili se procjeni da ponuđena cijena nije zadovoljavajuća, te prodavatelj nije obvezan navesti razloge neprihvaćanja ponude.
- Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 091/201 5067.
- Prodaja se obavlja prema načelu "viđeno-kupljeno" te se isključuju svi eventualni naknadni prigovori na pravne i materijalne nedostatke stvari.
- Sve troškove i porezne obveze plaća kupac.

Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
124.04.2024DENTAL-ANT d.o.o., VukovarJulka Bandić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
202.02.2024DENTAL-ANT d.o.o., VukovarJulka Bandić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
308.01.2024DENTAL-ANT d.o.o., VukovarJulka Bandić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
424.11.2023DENTAL-ANT d.o.o., VukovarJulka Bandić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 4 (50/4)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status