Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza Lumi d.o.o. - Tome Masaryka 21 , VaraždinStečajni upraviteljAnita Velić Fabijanić - Dubrava 116, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu01.06.2022.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost343.200,00 HRK (47.274,03 EUR)
(Montažno demontažna hala za dva tenis igrališta u kojoj su smješteni: dva tenis igrališta,sanitarni čvorovi,tuševi,svlačione,smještene u Varaždinu,Zagrebačka bb, izgrađenoj na parceli koja se sastoji od kč.br.3928/1 i kč.br.3928/5, k.o. Varaždin. Građevina se sastoji od poslovne dvorane sa dva tenis terena, tlocrtne površine 35,80 puta 32,90 m, aneks 5.00 puta 32,90 m, visine do vijenca 4,00 m, a sljemena 9,18 m, krovište dvostrešno sa padom istok-zapad. )
  
Oglas:

Stečajni dužnik Stečajna masa iza Lumi d.o.o , Varaždin, Tome Masaryka 21 , OIB: 49796315605 u stečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Varaždinu, pod posl. br.: St-321/2018  zastupan po stečajnom upravitelju Anita Velić Fabijanić
 
OGLAŠAVA
 
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA


I. Predmet prodaje


Montažno demontažna hala za dva tenis igrališta u kojoj su smješteni: dva tenis igrališta,sanitarni čvorovi,tuševi,svlačione,smještene u Varaždinu,Zagrebačka bb, izgrađenoj na parceli koja se sastoji od kč.br.3928/1 i kč.br.3928/5, k.o. Varaždin. Građevina se sastoji od poslovne dvorane sa dva tenis terena, tlocrtne površine 35,80 puta 32,90 m, aneks 5.00 puta 32,90 m, visine do vijenca 4,00 m, a sljemena 9,18 m, krovište dvostrešno sa padom istok-zapad.

II. Uvjeti prodaje
 
1.  Montažno demontažna hala iz točke I. se prodaje po početno utvrđenoj cijeni od 343.200,00 kn + PDV.
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se pokretnina ne može prodati. Sve poreze u vezi prodaje snosi kupac.
 
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju poštanskim putem preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja:
 
STEČAJNI UPRAVITELJ Anita Velić Fabijanić, Dubrava 116, 10000 Zagreb, p.p.94
s naznakom na omotnici «Ponuda za montažno demontažnu halu u stečajnom postupku nad „Stečajna masa iza Lumi d.o.o“.
 
Ponuda se dostavlja stečajnom upravitelju do zaključno 01.06.2022. godine.
Ponuda je pravodobna ako je dostavljena stečajnom upravitelju najkasnije na dan u kojem ističe rok za dostavu ponuda te ako je ponuditelj uplatio 10% oglašene cijene kao jamčevinu (34.320,00 kn) na IBAN stečajnog dužnika Stečajna masa iza Lumi d.o.o,  HR6123900011101203107, opis plaćanja „jamčevina“.
Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
   
5. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu.  
 
6.  Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena, dužan je u roku 8 dana platiti iznos kupoprodajne cijene. Uplaćena jamčevina će mu se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.
 
7. Ponuditelj ne može odustati od ponude ili povući ponudu. Prodavatelj zadržava pravo da bez daljeg obrazloženja i odgovornosti  ne prihvati bilo koju pristiglu ponudu.      
 
8. Ukoliko kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od obavijesti o prihvatu ponude  smatrat će se da je odustao od kupnje. U tom slučaju  jamčevinu zadržava prodavatelj.
 
9. Troškove izrade ugovora, sklapanja i ovjere te sve  poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je u cijelosti platiti kupac, kao i troškove preuzimanja u posjed obzirom stečajna upraviteljica nije u posjedu hale.   
 
10. Prodaja se obavlja po načelu ″VIĐENO KUPLJENO″  i naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti odnosno isključuju se svi naknadni prigovori kupca.
 
11. Sve ostale informacije mogu se dobiti na  broj mobitela stečajne upraviteljice 099/5050174
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1Stečajna masa iza Lumi d.o.o., VaraždinAnita Velić FabijanićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 1 (50/1)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status