Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikVelagos d.o.o. - Havidićeva 28/C, ZagrebStečajni upraviteljDuško Koruga - Ilica 129, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu12.02.2021.Datum dražbe18.02.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost465.197,04 HRK (64.078,49 EUR)
(zemljište)
  
Napomenarok za podnošenje pisanih ponuda 12. veljače 2021.
Oglas:

VELAGOS d.o.o. u stečaju iz Zagreba, Havidićeva 28/C, OIB: 11687999556, po stečajnom upravitelju, a na temelju odluke skupštine vjerovnika od 26. listopada 2016 u stečajnom postupku pod posl. br. St-283/2016 koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu
 
OGLAŠAVA
PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
I Predmet kupoprodaje je nekretnina stečajnog dužnika upisanau zemljišne knjige Općinskog suda u Novom Zagrebu zk. ul. 2043. i to k.č.br. 250/2 k.o. Jakuševec označena kao Oranica, Jakuševečka površine 2292 m2.
 
II Nekretnina će se prodati prikupljanjem pisanih ponuda najboljem ponuđaču s time da prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ako ocijeni da ista nije prihvatljiva.
 
III Početna cijena iznosi: 465.197,04 kn
 
IV Ponude u pisanom obliku mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje imaju pravo stjecanja nekretnina u Republici Hrvatskoj, a treba ih dostaviti na adresu stečajnog upravitelja: stečajni upravitelj Duško Koruga, Ilica 129, 10000 Zagreb najkasnije do 12. veljače 2021. god. (zadnji dan predaje preporučene pošiljke na poštu) s naznakom "NE OTVARATI".
 
Javno otvaranje ponuda zakazuje se za 18. veljače 2021. godine, u 10,00 h u prostorijama Javnog bilježnika Bože Miletića na adresi Tuškanova 39,Zagreb.
 
Ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji na način da ponudi najveću kupoprodajnu cijenu, odnosno kupac, dužan je u roku od 8 (osam) dana platiti razliku između kupovnine i jamčevine. U protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupnje i neće mu biti vraćena jamčevina.
 
V Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% (deset posto) od početne cijene za nekretninu do 12. veljače 2021. god. na žiro račun stečajnog dužnika otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. broj računa: HR4023400091190025967, uzopis plaćanja: "jamčevina za nekretninu" te uz upis vlastitog OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 12. veljače 2021. godine.
 
Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 8 (osam) dana od obavijesti o prihvatu ponude uplatiti razliku između kupovnine i jamčevine. Za slučaj da to ponuditelj ne učini nema pravo na povrat jamčevine.
 
Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, vratit će se uplaćeni iznos jamčevine bez kamata nakon prihvaćanja najpovoljnije ponude, u roku od 8 dana, i to isključivo doznakom na račun.
 
VISve poreze i troškove kupoprodaje plaća kupac. Prodavatelj nije obveznik PDV-a.
 
VII Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno", pa su isključeni svi naknadni prigovori. Obilazak nekretnine kao i sve ostale informacije uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na telefon 098/35 82 35.
 
Datoteka
velagos_procjena.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
109.03.2021Velagos d.o.o., ZagrebDuško KorugaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
221.01.2021Velagos d.o.o., ZagrebDuško KorugaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
330.12.2020Velagos d.o.o., ZagrebDuško KorugaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
414.12.2020Velagos d.o.o., ZagrebDuško KorugaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
524.11.2020Velagos d.o.o., ZagrebDuško KorugaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
627.10.2020Velagos d.o.o., ZagrebDuško KorugaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 6 (50/6)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status