Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikBEKO d.o.o. - Varaždinska 13, NedeljanecStečajni upraviteljInes Mošmondor - Ulica Kralja Tomislava 2/1, Čakovec
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu02.10.2020.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(MERCEDES ATEGO 816 ……………………………… 41.358,00 kn RENAULT MIDLUM 180.08 ……………………………… 1.500,00 kn )
  
Oglas:

U stečajnom postupku nad dužnikom BEKO d.o.o. u stečaju, Varaždinska 13, Nedeljanec, OIB: 15854918998, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj St-211/2019, stečajni upravitelj objavljuje
 
 
OGLAS O PRODAJI POKRETNINE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 
I. PREDMET PRODAJE
 
VOZILA
 
1. MERCEDES ATEGO 816  ………………………………   41.358,00 kn
2. RENAULT MIDLUM 180.08  ………………………………  1.500,00 kn
 
II. UVJETI PRODAJE
 
1. Navedena vrijednost predstavljaju početnu cijenu ispod koje se predmet ne može prodati. Utvrđene vrijednosti uključuju porezna davanja na eventualni promet prodaje – PDV i sl.

2. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće fizičke i pravne osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Ines Mošmondor, Kralja Tomislava 2/1, 40 000 Čakovec, s naznakom „Ponuda za pokretnine St-211/2019--ne otvaraj“. Ponuda se mora dostaviti na navedenu adresu stečajnog upravitelja, zaključno do 02.listopada 2020. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
3. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju, naziv/ime, OIB i adresu, presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini od 10% procijenjene vrijednosti, te uplatni račun na koji se može izvršiti povrat jamčevine. Ponude u kojima je iznos kupovnine manji od istaknute početne vrijednosti neće se razmatrati.
 
4. Jamčevina iznosi 10% početne cijene za pokretninu na koju se dostavlja ponuda i uplaćuje se u korist računa stečajnog dužnika IBAN HR0524840081135170695 otvoren kod Raiffeisenbank d.d., uz opis plaćanja „Jamčevina St-211/2019,“ te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponude, bez kamata.
 
5. O rezultatu će ponuđači biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
6. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude u roku od 8 dana od ispostave predračuna. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te će se predračun ispostaviti slijedećem ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz oglasa. Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati R1 račun o prodaji pokretnina te predati sve dokumente.
 
7. Ponuditelj koji ponudu povuče prije otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
8. Sve dodatne informacije u vezane uz imovinu mogu se dobiti putem maila odvj.mosmondor@gmail.com.
 
9. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ te prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke. Kupac pokretnina smatra se upoznatim s činjenicama navedenim u ovom oglasu i nema pravo pozivati se na bilo kakve pravne nedostatke vezane uz kupljene pokretnine.
 
10. Sve dodatne troškove vezane uz prodaju pokretnina (sastavljanje ugovora, ovjera potpisa, utovar, odvoz, špedicija i dr.) snosi kupac.
 
 
Datoteka
BEKO d.o.o..docx
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1BEKO d.o.o. , NedeljanecInes MošmondorPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 1 (50/1)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status