Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikEUROCABLE d.o.o - Ilica 1a, ZagrebStečajni upraviteljTomislav Đuričin - Dravska Poljana 1, Varaždin
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu16.11.2018.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost15.000,00 HRK (2.066,17 EUR)
(Stroj motalica za rezanje kablova C.E.F. W1000)
  
NapomenaTomislav Đuričin, detalji na tomislav.duricin@cotrugli.eu Prikupljanje ponuda za kupnju imovine traje zaključno sa 16. studenog 2018. godine.
Oglas:

Stečajni upravitelj društva EUROCABLE d.o.o. u stečaju, Ilica 1a, Zagreb  OIB: 32181224307, dana 09. studenog 2018
 
OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
 
 
1) Prodaje se stroj motalica za rezanje kablova C.E.F. W1000 u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Procijenjena vrijednost stroja iznosi 20.000,00 kn, dok početna cijena po kojoj se stroj prodaje iznosi 15.000,00 kn.
 
2) Vrijednost stroja je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Stroj se prodajepo principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.
 
3) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 16. studenim 2018 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od početne cijene, zadnji dan za uplatu jamčevine je 16. studenog 2018. godine. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR4523860021119021627. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj EUROCABLE d.o.o. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju imovine EUROCABLE d.o.o. u stečaju “.
 
4) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 27. studenog 2018.  godine.
 
5) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail tomislav.duricin@cotrugli.eu.
 
Datoteka
20181017_Elaborat procjene vrijednosti motalice kablova.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1EUROCABLE d.o.o, ZagrebTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2EUROCABLE d.o.o, ZagrebTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3EUROCABLE d.o.o, ZagrebTomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 3 (50/3)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status