Detalji ponude:
NazivProdaja pokretne imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikHORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. - D. Cesarića 17, ČakovecStečajni upraviteljKatarina Conar-Brod - Križanićeva 92 , Varaždin
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe22.10.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost1.200.000,00 HRK (165.293,81 EUR)
(Poslovni prostor i parkiralište)
  
Oglas:

Trgovački sud u Varaždinu temeljem Zaključka o prodaji broj: 5 St-58/10-181 od 13. rujna 2018. godine u stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom Horvat trgovina Export-import d.o.o. u stečaju iz Čakovca, D. Cesarića 17, OIB: 56429917706, u ime i za račun razlučnih vjerovnika radi prodaje nekretnina, objavljuje  

OGLAS

o prodaji imovine stečajnog dužnika
Horvat trgovina Export-import d.o.o. u stečaju, Čakovec


11. javna dražba
 
Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika, i to:
 
- čk.br. 4638 robna kuća u Vojniću, sa 348 čhv, upisana u zk.ul. br. 1275 k.o. Vojnić, suvlasnički dio 186/200, kod Općinskog suda u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Vojnić, prema starom zemljišno-knjižnom stanju, što je identično novom stanju:
 
- čk.br. 4638 robna kuća, kuća i dvorište sa 1252 m2 upisana u zk.ul. 6075, etažno vlasništvo, k.o. Vojnić,
I. etaža 93/100  
1. temeljem zapisnika broj Z-9994/2010/6075 prenosi se slijedeći upis:
POSEBNI DIO ZGRADE – POSLOVNI PROSTOR A -
- poslovni prostor u prizemlju koji se sastoji od prodajnog prostora od 432,68 m2, prodajnog prostora od 36,00 m2, izloga od 119,04 m2, kotlovnice od 100,46 m2, skladišta od 127,05 m2, sanitarija od 40,32 m2, frižidera od 11,12 m2, hodnika od 19,71 m2, kontrolora od 6,74 m2, glavnog stepeništa od 34,50 m2, pomoćnog stepeništa od 9,75 m2, ulaznog trijema od 111,20 m2, istovarne rampe od 16,95 m2, dizala od 10,08 m2, ukupne površine od 1075,60 m2
- poslovni prostor u mezaninu  koji se sastoji od hodnika, podesta od 47,78 m2, kancelarije od 20,97 m2, kancelarije od 12,80 m2, kancelarije od 20,97 m2, kancelarije od 14,95 m2, kancelarije od 14,95 m2, sobe za sastanke od 23,52 m2, kancelarije od 16,39 m2, kancelarije od 16,68 m2, sanitarija od 5,46 m2, pomoćnog stepeništa od 9,76 m2, garderobe od 5,77 m2, razglasa od 5,00 m2, loggie od 6,09 m2, ukupne površine od 237,48 m2,
- poslovni prostor na 1. katu koji se sastoji od prodajnog prostora od 805,21 m2, skladišta od 148,80 m2, sobe za odmor od 13,73 m2, hodnika od 7,80 m2, glavnog stepeništa od 43,68 m2, pomoćnog stepeništa od 9,76 m2, dizala od 10,08 m2, ukupne površine 1039,06 m2,
- poslovni prostor na 2. katu koji se sastoji od prodajnog prostora od 370,19 m2, skladišta od 59,43 m2, radionice od 5,39 m2, hodnika od 11,44 m2, glavnog stepeništa od 31,90 m2, pomoćnog stepeništa 9,76 m2, dizala od 7,59 m2, prohodne terase od 169,37 m2, ukupne površine od 665,07 m2,
- poslovni prostor na krovnoj terasi koji se sastoji od strojarnice dizala od 32,39 m2, podrane dijelova od 7,88 m2, hodnika i pomoćnog stubišta od 20,32 m2, ukupne površine 60,59 m2
sve u iskazu površina označeno 2.4.1., a u diobnom nacrtu označeno crvenom bojom, ukupne površine od 3077,80 m2
- čk.br. 4641/1 u mjestu, parkiralište sa 1396 m2, upisana u zk.ul. 6097 k.o. Vojnić.
           
Na navedenim nekretninama upisano je založno pravo u korist razlučnih vjerovnika H-ABDUCO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 13667298928, ranije Addiko bank d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6 i Banka Kovanica d.d. Varaždin, P. Preradovića 29.
           
Početna cijena za obje nekretnine koje su predmet prodaje kao cjelina iznosi 1.200.000,00 kn.
Ročište za prodaju nekretnina održat će se na Trgovačkom sudu u Varaždinu, soba broj 232/II, dana 22. listopada 2018. godine u 8,00 sati.
Pravo sudjelovanja na dražbi imaju oni kupci koji su tri dana prije održavanja javne dražbe uplatili osiguranje u visini 10% vrijednosti nekretnina na račun  Trgovačkog suda u Varaždinu koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke Zagreb d.d., broj IBAN: HR4023900011300002754, model: 02, uz naznaku "jamčevina" i broj predmeta St-58/10.
Kupac je dužan kupovninu platiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi, s time da će se uplaćeno osiguranje uračunati u kupovninu. Ukoliko kupac ne uplati u ovome roku kupovninu, smatrat će se da je odustao od kupnje, čime gubi pravo na povrat jamčevine, a nekretnina će se dosuditi kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji će im za to biti određen.
Nekretnina se prodaje po načelu "viđeno-kupljeno", te se time isključuju svi prigovori glede nedostataka kupljene nekretnine. 
Obavijesti vezane uz prodaju predmetne nekretnine mogu se dobiti kod stečajnog upravitelja Katarine Conar-Brod, na broj telefona 098/493-383, svakog radnog dana od 8 do 15 sati.
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
114.02.2019HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
214.01.2019HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
312.12.2018HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
413.11.2018HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
513.09.2018HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
609.08.2018HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
727.06.2018HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
822.05.2018HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
916.04.2018HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1022.03.2018HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1128.02.2018HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1222.01.2018HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1315.12.2017HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1417.11.2017HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1522.02.2013HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1629.01.2013HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1713.12.2012HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1822.10.2012HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1902.10.2012HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2004.09.2012HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2118.06.2012HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2224.04.2012HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2322.03.2012HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2403.10.2011HORVAT TRGOVINA EXPORT-IMPORT D.O.O. , ČakovecKatarina Conar-Brod Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 24 (50/24)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status