Sudska praksa


48uep6bbphidvals|381
48uep6bbph|2030E0C0CMS_dokumenti|Text0
Objava sudske prakse općinskih i županijskih sudova je temeljni projekt Sudačke mreže započet 2001. godine. Putem ovog projekta Sudačka mreža sudjeluje u implementaciji i provedbi Vladinih reformi vezanima uz strategiju borbe protiv korupcije i jačanja transparentnosti sudske prakse općinskih i županijskih sudova. Važnost projekta prepoznata je od strane Ministarstva pravosuđa, potpisom Ugovora o ustupanju projekta 2005.g..
 
Objavljivanje sudskih odluka na internetskim stranicama omogućio je brz pristup sudskoj praksi, konkretan uvid u tijek postupaka, te kontrolu i neposredno sudjelovanje  javnosti u rad sudova.

Konačni cilj je povećanje dosljednosti sudske prakse, uvođenje mehanizama pojačane kontrole uz smanjenje zaostataka broja gotovih postupaka, te uvid u sam proces bez potrebe odlaska na mnogobrojna ročišta.

U izvedbi projekta su sudjelovali studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu. Prikupljene odluke su skenirali, prenosili u digitalni zapis te obradili u skladu sa zadanim pravilima obrade, što se pokazalo kao odlično sredstvo i način edukacije.

Prije same objave, odluke su pregledane i nadopunjene parametrima od strane sudaca.

U suradnji  sa sucima općinskih i županijskih sudova baza će se nadalje ažurirati.

Trenutni podaci u bazi su:
  • Ukupni broj objavljenih sudskih odluka u Hrvatskoj - 9,879
  • Ukupan broj navedenih Zakona i članaka,  koji su vezani linkom za tekst odluke - 5,646
  • Ukupan broj registriranih korisnika - 7,855

 
 

Pretraga odluka

U tekstu
Sud

Napredna pretraga

Ključna riječ
Oznaka 
- / -
Vrsta odluke
Status odluke
Sudac
Pravni učinak
Propis
Članak

48uep6bbphidvals|410
48uep6bbph|2030E0C0CMS_dokumenti|Text0
NAPOMENA: Radi velike količine obrađenih podataka postoji mogućnost da pojedini podaci u ovoj bazi ne odgovaraju izvornim dokumentima. Isti ne predstavljaju pouzdan izvor materijalnog prava, te otklanjamo svaku odgovornost za pravne posljedice radnji poduzetih od strane korisnika ove mreže na temelju tih dokumenata.