Judge details:
  

Damir Vinketa

  • Court
  • Municipal court of Rijeka (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođen 1959, Pravni fakultet završio je u Rijeci 1986. Nakon fakulteta radi u RZ ZS "Punat" općina Punat u svojstvu referenta organa uprave od 1987. Nakon pravosudnog ispita zapošljava se u "Modest" Rijeka na poslovima rukovoditelja kadrovskih i općoh poslova 1990. Na poslovima radnog mjesta sudskog savjetnika radi u Općinskom sudu u Krku od 1993. U Gradu Opatija zapošljava se 1995 kao srtučni suradnik. Imenovana za suca Općinskog suda u Rijeci 11.7.1996. te radi na građanskim, radnim i ostavinskim predmetima.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name