Judge details:
  

Višnja Seršić Gržetić

  • Court
  • Municipal court of Rijeka (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođena je 1955, Pravni fakultet završila je u Rijeci 1978. Nakon završenog fakulteta zapošljava se u tvornici Rade Končar u Rijeci 1978.u svojstvu pravnog referenta. Od 1981. tajnik je Narodnog sveučilišta Rijeka. Nakon položenog pravosudnog ispita i dalje obavlja poslove tajnika. Od 1996. obavlja poslove sudskog savjetnika Općinskog suda u Rijeci. Imenovana je za suca Općinskog suda u Rijeci 22.05.1998. te radi na građanskim, radnim i ostavinskim predmetima.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name