Predstavljen projekt 'web stečajevi'

jutarnji_list_20012007.jpgZAGREB - U Vladi je jučer predstavIjen projekt  "Visoki trgovački sud RH - web stečajevi", koji bi trebao osigu­rati punu transparentnost stečajnih postupaka, a potencijalnim kupcima u Hr­vatskoj i inozemstvu omogu­ćiti jednostavan pristup po­dacima o stečajnoj imovini koja se prodaje.

Riječ je o specijaliziranoj dvojezičnoj (hrvatski i engleski) internetskoj stranici, koja prati stečajne postupke što se vode pred svim trgovačkim sudovima u zemlji.

Stranica, medu ostalim, nu­di pregled stečajnih propisa, podatke o stečajnim sucima i upraviteljima, te fotografije, zemljišne izvatke i procjenu imo­vine koja se prodaje u stečajnim postupcima.

Ministrica pravosuđa Ana Lovrin ocijenila je da je riječ o još jednom koraku u reformi pravosuđa i prevenciji korupcije kroz stvaranje učinkovitije i transparenlnije javne uprave.

Naglasila je daje projekt na­stao u suradnji Ministarstva i nevladine udruge Sudačka mreža, te da nije opteretio drža­vni proračun budući da su troškovi u cijelosti pokriveni inozemnim donacijama.

Predsjednik Visokoga trgo­vačkog suda RH Srdan Simac naglasio je daje riječ o  "u svije­tu jedinstvenom projektu, koji je u potpunosti osmislila i provela domaća pamet". Šimac očekuje da će predstavljena stranica olakšati prodaju stečajne imovi­ne, za koju će se, drži, ubuduće javljati više potencijalnih kupa­ca nego do sada.

Idejni tvorac projekta je su­dac Visokog trgovačkog suda Mario Vukelić, a tehnički ga je provela Sudačka mreža.

Jutarnji list, 20.10.2007.
Preuzmi članak
Pošalji prijatelju
Arhiva >>>
 
 

Naši donatori

postanite donator >>>

Kalendar

Kako vam se sviđa novi WEB?