Povezivanjem do efikasnijeg rada pravosuđa i smanjenja broja neriješenih predmeta

glasslavonije_06052000.jpgZAGREB (Hina) - Ministar­stvo pravosuđa, uprave i lo­kalne- samouprave dogovori­lo je jučer suradnju s Udru­gom sudačke mreže oko uvođenja novih informatičkih tehnologija na pet sudova na područjima koja su bila zah­vaćena ratom. Kako je poja­snio predsjednik Udruge su­ci, u kc nm/i' Dražen Koma­rica,   projektom   je   pred­viđeno da se sudovi u Vuko­varu, Vinkovcima, Belom Ma­nastiru. Sisku i Glini Informa­tički povežu, i da se napravi baza podataka radi jednostav­nijeg pregleda sudske prakse. Time bi se omogućilo brže i kvalitetnije rješavanje sud­skih predmeta. Navedeni su­dovi izabrani su zbog speci­fičnih sudskih predmeta veza­nih uz povratak prognanika i izbjeglica. Projekt sudačke mreže, koji bi trebao trajati 18 mjeseci, dobio je potporu američkog Kongresa i USAID-a, koji je s 250.000 američkih dolara financirao nabavu informatičke opreme i edukaciju sudaca. Pomoćnik ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Božidar Rumenjak ocijenio je kako bi projekt trebao pomoći efi­kasnijem radu pravosuđa i smanjenju broja neriješenih predmeta. Prema njegovim ri­ječima, radi se o uvođenju nove informatičke opreme u svakodnevni rad sudaca. Ako se projektom ostvari učinko­vitiji rad navedenih sudova, projekt će se primijeniti i na ostale hrvatske sudove.

Glas Slavonije, 06.05.2000.

Pošalji prijatelju
Arhiva >>>
 
 

Naši donatori

postanite donator >>>

Kalendar

Kako vam se sviđa novi WEB?