One stop za stečajeve

Sudac Visokog trgovačog suda Mario Vukelić prije šest godina predstavio je svoju ideju, stvaranje web stranice, na kojoj bi bili svi podaci o stečajevima, uključujući i imovinu koja se nudi na prodaju. Samo je hrvatskim prilikama slično da punih šest godina ta ideja ne bude realizirana, iako nije riječ o velikom novcu, a realizacijene bi bilo ni sada, da nije bilo međunarodnih donacija koje je prikupio Dražen Komarica iz Sudačke mreže.

manager_hr_07022006.jpgSudac Vukelić autor je i urednik stranice, na kojoj se može naći puno podataka o stečajevima, stečajnim upraviteljima, a tu su i podaci o nekretninama i opremi koja se nudi na prodaju.

70 oglasa

Na webu je već 70 oglasa, sa svih strana Hrvatske. Medu njima, primjerice, oglašena je i prodaja zemljišta u vlasništvu Agan Kamena u Splitu, što će se obaviti do kraja veljače.
- Web omogućuje sveobuhvatan pregled imovine koja se prodaje u svim stečajnim postupcima u Hrvatskoj, sve na jednom mjestu, kao one stop web-shop. Rezultat bi trebala biti bolja prodaja, a time i veće namirenje vjerovnika - kaže sudac Vukelić.
Dodaje kako kupci mogu odmah, i to besplatno, provjeriti podatke o imovini koja se nudi jer je svaki oglas linkovima povezan s gruntovnicom, katastrom, sudskim registrom, te vlastitom bazom podataka o stečajnim upraviteljima i sudu koji vodi postupak. - Uz oglase želimo objavljivati i niz priloga, kao što su izvaci iz zemljišnih knjiga i katastra, nacrte,    fotografije, procjene    vrijednosti, vještačke nalaze i slično – objašnjava naš sugovornik, ističući kako je objava oglasa besplatna. Ubuduće bi i vjerovnici, koji su često sumnjali u stečajne upravitelje, mogli birati s liste na kojoj nisu samo gola imena, nego i svi podaci koje sam upravitelj da o sebi, od školovanja do rada i vođenja stečajnih postupaka. Stečajne upravitelje i po novom
Stečajnom zakonu, naime, bira stečajni sudac, ali skupština vjerovnika može, ali to čini rijetko, izabrati nekog drugoga, pa i nekoga koga nemana listi.

Cjeloviti pregled

Na stranici, koju možete pronaći preko Sudačke mreže, objavljen je i sistematizirani, cjeloviti pregled sudske prakse Visokog trgovačkog suda u stečajnim postupcima od 1994. godine do danas.- Objava sudske prakse na internetu jedan je od temelja pravne sigurnosti, jer daje informaciju kako je o pojedinim pravnim pitanjima već suđeno u drugim predmetima – ističe Vukelić.
Dio ovog weba već se prevodi na engleski, a u planu je suradnja sa stručnjacima Međunarodnog stečajnog instituta, Svjetske banke i drugim institucijama povezanim sa stečajevima.
 

Svađe o postignutoj cijeni

- Mnogi prigovori, ponekad i opravdani, upućeni su na postupak prodaje stečajne mase. Pri tome je obrazac gotovo tipičan: prodavatelju i vjero vnicima je postignuta cijena preniska, a kupcu previsoka. Razlika između procijenjene vrijednosti i cijene postignute prodajom, često je točka prijepora između vjerovnika i stečajnog upravi telja. Postignuta cijena može biti viša, što je rjeđe, ili niža ,što je nažalost češći slučaj, u odnosu na procijenjenu vrijednost. Zato vjerovnici ponekad sumnjaju i u regularnost prodaje.
Neovisno o svim metodama procjene vrijednosti imovine : knjigovodstvenim, financijskim, matematičkim, dinamičkim ili drugim, tržna vrijednost neke imovine je cijena koja je postignuta prodajom stvari na tržištu, a nju ne određuje Stečajni zakon nego zakon ponude i potražnje - kaže sudac Vukelić.


SUDAC MARIO VUKELIC

ledan je od sudačkih pionira informatizacije Kreirao je i vveb Visokog trgovačkog suda, ali je uz pohvale bilo i nerazumijevanja zašto se kao sudac uopće bavi informatikom. U kreiranju informatičkih programa za sudove, kaže, uz informatičare odlučnu ulogu moraju imati upravo suci, jer najbolje poznaju probleme sudova. Sudjeluje i u projektu Integriranog upravljanja sudskim predmetima, koji bi trebao donijeti revoluciju u upravljanju sudskim predmetima u Hrvatskoj. Surađuje u projektima Svjetske banke. Komisije Vijeća Europe za efikasnost pravosuđa, član je Međunarodnog stečajnog instituta.

manager.hr, 07.02.2007.

Preuzmi članak
Pošalji prijatelju
Arhiva >>>
Komentari
  Prijavite se ili registrirajte
 

Naši donatori

postanite donator >>>

Kalendar

Kako vam se sviđa novi WEB?