Besplatni pravni savjeti

ulicne_svjetiljke_14102009.jpg

PITANJE: Što učiniti kad trebam pokrenuti neki sudski spor a nemam novaca za platiti odvjetnika? 

SAVJET: Novim zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći možete otići u ured državne uprave i tražiti uputnicu za besplatnu pravnu pomoć i s tom uputnicom otići do odvjetnika kojeg odaberete. 

Tko može dobiti besplatnu pravnu pomoć? 
  •  korisnik nekog oblika socijalne skrbi 
  •  korisnik opskrbnine (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata) 
  • građani slabijeg imovnog stanja 
  • djeca u postupcima za uzdržavanje 
  • žrtve kažnjivih djela 
  • azilanti i druge osobe pod zaštitom 

Iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći NN62/08: 
 (1) Postupak za odobravanje pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva uredu. 
 (2) Postupak za odobravanje primarne pravne pomoći može se pokrenuti i izravnim podnošenjem zahtjeva ovlaštenim udrugama, sindikatima i pravnim klinikama. 

 1. Zahtjev za odobravanje pravne pomoći 

Članak 16.

(1) Zahtjev se uredu podnosi na propisanom obrascu uz koji se prilaže pisana izjava podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva o imovini te pisana izjava podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o imovini i dohotku. 
 (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka žrtve obiteljskog nasilja izjave iz stavka 1. ovoga članka podnose samo za sebe. 
(3) Azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, stranci pod privremenom zaštitom te žrtve trgovanja ljudima, uz zahtjev prilažu potvrdu nadležnog tijela o svom statusu. 
(4) Iznimno, ako osoba podnosi zahtjev izravno ovlaštenim pružateljima iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona uz propisani obrazac prilaže potvrdu porezne uprave o visini dohotka podnositelja zahtjeva i članova kućanstva kao i izjave podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva o imovini. 
(5) Podnositelj zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka koji je korisnik nekog od prava iz sustava socijalne skrbi i drugih oblika pomoći podnosi uz zahtjev potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb o vrsti i visini primljene pomoći u posljednjih dvanaest mjeseci ili je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, podnosi uz zahtjev potvrdu ili presliku rješenja o opskrbnini. 

Udruga Sudačka mreža ovlaštena je za pružanje primarne besplatne pravne pomoći na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Krapinsko-zagorske županije. 
Prijave za pružanje besplatne pravne pomoći odvijaju se isključivo putem telefona ili e-mail adrese od 8:30 do 13:00 sati. 
Adresa: Preobraženska 2/III, 10 000 Zagreb 
Telefon: 01 4830 546 
E-mail: bpp@judges-web.org

Ulične svjetiljke, listopad 2009.

Pošalji prijatelju
Arhiva >>>
Komentari
  Prijavite se ili registrirajte
 

Naši donatori

postanite donator >>>

Kalendar

Kako vam se sviđa novi WEB?