PREZENTACIJA Suradnja MUP-a i udruge Sudačka mreža

Sudačka - prezentacija.jpgZAGREB - Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s nevladinom udrugom Sudačka mreža sačinilo je projekte »On line policijske postaje« i »Digitalizacija uputa i naputaka za rad policije«, čija je prezentacija održana u ponedjeljak u Ravnateljstvu policije.

Prvi će projekt omogućiti bolju komunikaciju s građanima, jer će se na internetskim stranicama (www.sudacka-mreza.hr) moći naći svi podaci o policijskim postajama, djelatnicima, kontakt-policajcima, kao i adresama te područjima djelovanja određene policijske postaje, kako bi građani, ako imaju kakvu prijavu ili trebaju policijskog službenika, mogli brže saznati koja je policijska postaja nadležna za njihovu adresu. Na aplikaciji se nalazi 139 policijskih postaja, 6 postaja aerodromske policije, 11 postaja granične policije, 6 postaja pomorske policije te 19 postaja Prometne policije i postaja Uprave policije.

Na istoj internetskoj adresi povezano je i pretraživanje svih sudova, državnih odvjetništva te vještaka tumača.

Cilj drugog projekta »Digitalizacija uputa i naputaka« je smanjenje administracije i poboljšanje učinkovitost policije. Riječ je o internom projektu koji će svim djelatnicima MUP-a brzo i jednostavno omogućiti pristup informacijama potrebnima za svakodnevno obavljanje rada. Naime, kako je rečeno, dosadašnja je praksa predviđala da se upute i napuci pismeno šalju na sve policijske uprave, postaje i policijskim službenicima, što je predviđalo gomile papira i sporost u provedbi. Digitalizacijom naputaka i uputa koje su stavljene na internet sve se može naći na jednom mjestu, pretraživanjem po raznim kriterijima.

Na stranici (www.sudacka-mreza.hr) nalaze se svi podaci o policijskim postajama, djelatnicima, kontakt-policajcima, kao i adresama te područjima djelovanja određene policijske postaje
Glavni ravnatelj policije Oliver Grbić istaknuo je da je realizacija projekta korak prema modernizaciji policije, učinkovitijem svakodnevnom radu te povećanju povjerenja građana u rad policije. To stoji, kako je rekao ravnatelj Grbić, i u sklopu prilagodbe MUP-a europskim standardima.

Izvedba projekata omogućena je zahvaljujući novčanoj potpori ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske, čime je MUP u trajno vlasništvo dobio računalnu opremu i softversko rješenje.

Nizozemska veleposlanica Stella Ronner-Grubačić istaknula je da je njezina zemlja bila vrlo kritična prema ulasku Hrvatske u EU, ali ne kako bi je zaustavila u europskim integracijama, nego zbog nastojanja da Hrvatska ispuni sve standarde. »Da je suprotno, ne bismo sada bili ovdje i ne bi bilo realizacije ovih projekata«, istaknula je veleposlanica.

 

Vjesnik on-line

Pošalji prijatelju
Arhiva >>>
Komentari
  Prijavite se ili registrirajte
 

Naši donatori

postanite donator >>>

Kalendar

Kako vam se sviđa novi WEB?