Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorASFALTI ZAGORIJE d.o.o. - ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaBankruptcy trusteeMato Čičak - II. odvojak Deverićeve 5, Donja Lomnica (Velika Gorica)
Assets categoryImmovableType of assets
Bid deadlineAuction date14.09.2016.
New date for bidsNew auction date
Value1.940.916,20 HRK (267.351,19 EUR)
(Građevinsko zemljište površine 5295 m²)
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0
Trgovački sud u Zagrebu, po sudcu Mihaelu Kovačiću, u stečajnom postupku nad dužnikom ASFALTI ZAGORJE d.o.o. – u stečaju, Krapina, Zagrebačka cesta 47, OIB: 82262893736, 4. srpnja 2016.
 
z a k l j u č i o   j e
 
I Određuje se 1. javna dražba radi prodaje nekretnine stečajnog dužnikaASFALTI ZAGORJE d.o.o. – u stečaju, Krapina, Zagrebačka cesta 47, OIB: 82262893736, upisane u zk. ul. 7957 k.o. Krapina, čkbr. 6912, 6913/1 i 6913/2.
 
II Vrijednost nekretnine iz toč. I. ovog zaključka utvrđuje se u iznosu od 1.940.916,20 kuna, u koju vrijednost je uključen i PDV u iznosu od 388.183,24 kune.
 
III Nekretnina se prodajena usmenoj javnoj dražbi koja će se održati:
 
14. rujna 2016. u 10.50 sati
na Trgovačkom sudu u Zagrebu, Petrinjska 8
sudnica96/II (Mala dvorana)


IV Na ovom ročištu za dražbu nekretnina se ne može prodati ispod cijene kako je utvrđena u toč. I. zaključka.

V Dražbi može pristupiti samo kupac koji najkasnije tri dana prije dražbe uplati jamčevinu u iznosu od 50.000,00kuna. Jamčevina se uplaćuje na račun Trgovačkog suda u Zagrebu, broj: HR92 2390 0011 3000 0046 0, poziv na broj: s naznakom: "Jamčevina za dražbu St-1103/14". Dokaz o uplati svaki kupac dužan je predočiti sudu prije početka dražbe.

VI Kupac je dužan položiti kupovninu na račun suda u roku 30 dana od dana dosude.

VII Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen ovim zaključkom.

VIII Ukoliko razlučni vjerovnik preuzima nekretninu pod dug, dužan je u roku za uplatu kupovnine uplatiti paušalne odnosno stvarne troškove koji terete prodanu nekretnine sukladno članku 170. stavak 1. i 2. Stečajnog zakona, a koji će biti određeni rješenjem o dosudi, u protivnom ne može steći vlasništvo nekretnine.

IX Sve poreze i pristojbe u svezi kupljenih nekretnina plaća kupac.Kupac stječe nekretninu slobodnu od svih tereta i zabilježbi.

X Nekretnine se kupuju po načelu "viđeno-kupljeno" te su isključeni svi naknadni prigovori pravne ili činjenične naravi.

XI Ovlašćuju se razlučni vjerovnici da na vlastiti trošak ovaj zaključak o prodaji objave u sredstvima javnog priopćavanja i drugim pogodim oblicima javnog oglašavanja odnosno prodaje putem ovlaštenih agencija za prodaju nekretnina.

XII Nekretnine se mogu razgledati u prethodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem na broj telefona: 099/22 94 488  i uz uplatu naknade troškova od 500,00 kn u korist stečajne mase.

XIII Ovaj zaključak objavit će se na e-Oglasnoj ploči suda a stečajni upravitelj se upućuje da isti dostavi Hrvatskoj gopodarskoj komori radi uvođenja u Očevidnik nekretnina i pokretnina sukladno članku 158. stavak  4. Stečajnog zakona.             
File
St-1103-14 Asfalti zagorije -elaborat procijene sudakoga vještaka.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
114.11.2018ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato Čičakdetails 
219.02.2018ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato Čičakdetails 
317.01.2018ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato Čičakdetails 
416.11.2017ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato Čičakdetails 
529.03.2017ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato Čičakdetails 
601.02.2017ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato Čičakdetails 
729.11.2016ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato Čičakdetails 
819.10.2016ASFALTI ZAGORIJE d.o.o., KrapinaMato Čičakdetails 
 # 8 (50/8)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status