Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of RijekaProcedure Number
Bankruptcy debtorULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. - Flaciusova 1, PulaBankruptcy trusteeAna Glavan - Užarska 17/II, Rijeka
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline10.02.2023.Auction date17.02.2023.
New date for bidsNew auction date
Value1.790.696,13 EUR (13.000.095,76 HRK)
(DIJELOVI MOTORA ZA BROD 526)
  
Ad:

ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. u stečaju
Flaciusova 1
Pula                                       
 
OIB: 35951488983
Stečajni upravitelj: Ana Glavan Dukić
 
Na temelju odluke Skupštine vjerovnika od 05. prosinca 2022. godine društvo ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. u stečaju, Pula, zastupano po stečajnom upravitelju Ani Glavan Dukić
 
OGLAŠAVA
javnu prodaju pokretnina stečajnog dužnika prihvaćanjem najpovoljnije pismene ponude
 
I. Predmet prodaje su:
 
- dijelovi motora za brod 526 „ Stočar ” ( A4 procjene )  procijenjene vrijednosti 2.238.370,16 EUR ( 16.865.000,00 kn ),
 
koji se nalaze na lokaciji u Puli na adresi Pula, Flaciusova 1.
 
Procjene vrijednosti pokretnina po sudskom vještaku mogu se pogledati na www.sudacka-mreza.hr/web-stecaj.aspx.
 
II. Navedene pokretnine prodaju se kao cjelina po početnoj cijeni - procijenjenoj vrijednosti umanjenoj za 20% odnosno po početnoj cijeni od 1.790.696,13 EUR.
 
III. Navedene pokretnine prodaju se prikupljanjem pismenih ponuda s tim da početna cijena, koja je bez PDV - a ne može biti manja od gore navedene.
 
IV. Ponude za kupnju dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU DIJELOVA MOTORA 526 ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. u stečaju – NE OTVARATI“ na adresu: Stečajni upravitelj Ana Glavan Dukić, Brca 18, 51000 Rijeka.
 
V. Rok za prikupljanje pisanih ponuda je zaključno do 10. 02. 2023. godine. Ponude koje budu poslane stečajnom upravitelju nakon 10. 02. 2023. godine neće se uzeti u obzir.
 
VI. Javno otvaranje ponuda od strane komisije imenovane od strane stečajnog upravitelja bit će u prostorijama stečajnog upravitelja Ane Glavan Dukić na adresi Jedrarska 7, Rijeka,  dana  17. 02. 2023. godine u 10,00 sati.
 
Zbog situacije sa korona virusom javno otvaranje ponuda na navedenoj adresi održat će se u slučaju da pristignu ponude ili barem jedna ponuda.
 
VII. Prodaja se vrši po načelu viđeno – kupljeno, te se naknadne pritužbe isključuju.
 
VIII. PDV za pokretnine kao i druge troškove plaća kupac, s time da se na navedene cijene dodaje još i PDV te troškovi unutarnje proizvodnje u iznosu od 366.342,86 EUR ( 2.760.210,29 kn ) ukoliko kupac bude sa područja Europske unije.
 
IX. U slučaju jednakih ponuda prednost kupovine imat će onaj kupac koji kupuje istovremeno veću vrijednost.
 
X. Odabrani kupac sa najpovoljnijom ponudom dužan je platiti pokretnine u roku od 8 dana od prihvaćanja ponude na račun: IBAN: HR3724840081135117933.
 
XI. Po uplati iznosa za pokretnine kupcu će biti izdan račun, a isti će moći preuzeti pokretnine u roku od 8 dana o svom trošku. Kupac snosi sve troškove kao što su troškovi izmještenja, demontaže, prijevoza pokretnina kao i sve eventualne druge troškove.
 
XII. U slučaju neplaćanja u roku iz točke X. pokretnine će biti prodane sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.
 
XIII. Zainteresirane osobe mogu razgledati pokretnine u vrijeme dogovoreno na mob.: 098 236 392.
 
XIV. Stečajni upravitelj pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
 
XV. Prodaja se smatra valjanom ako pristigne i jedna ponuda.
 
XVI. Ovaj oglas bit će objavljen na web stranici sudačka mreža – web stečaj.
 
 
 
 
 
 
File
Procjena dijelovi motora.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
126.06.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
219.05.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
321.04.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
424.03.2023ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
510.12.2020ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
624.11.2020ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
721.07.2020ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
8ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
9ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
10ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
11ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
12ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
13ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
14ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
15ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
16ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
17ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
18ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
19ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
20ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
21ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
22ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
23ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
24ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
25ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
26ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
27ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
28ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
29ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
30ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
31ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
32ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
33ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
34ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
35ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
36ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
37ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
38ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
39ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
40ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
41ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
42ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
43ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
44ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
45ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
46ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
47ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
48ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
49ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
50ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d. , PulaAna Glavandetails 
 # 50 (50/58)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status