Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of VaraždinProcedure Number
Bankruptcy debtorM-AUTOSTART d.o.o. - Braće Radića 69, Mala SuboticaBankruptcy trustee - ,
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline09.02.2021.Auction date11.02.2021.
New date for bidsNew auction date
Value10.738,86 HRK (1.479,22 EUR)
(Zalihe robe (zaliha skladišta lakirnice) )
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

U stečajnom postupku nad dužnikom M-AUTOSTART d.o.o., Braće Radića 69, Mala Subotica, OIB: 25841265191, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu, posl. Br. 4 St-15/2020-6, stečajni upravitelj objavljuje
 
 
6.   O G L A S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I. PREDMET PRODAJE
 
Pokretnine odnosno roba na zalihi (skladišta lakirnice) prema knjigovodstvenoj vrijednosti na dan 19.11.2020. godine  (umanjenoj za 50%)  u iznosu od 10.738,86 kuna, uvećano za pripadajući iznos PDV-a.
 
Točan popis zaliha auto dijelova i dodatne auto opreme sa specificiranim cijenama nalazi se u privitku oglasa (ZALIHA SKLADIŠTA LAKIRNICE. Pdf).
 
II. UVJETI PRODAJE
 
1. Zalihe robe prodaju se kao cjelina, a sukladno inventurnim listama koje se nalaze u privitku oglasa.u "Zaliha skladišta lakirnice".
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se zalihe ne mogu prodati. U cijenu nije uračunat PDV.
 
3. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće fizičke i pravne osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Dragan Čemerin, Vukovarska 3, 40000 Čakovec, s naznakom „Ponuda za pokretnine St-15/2020-ne otvaraj (zaliha skl. lakirnice)“. Ponuda se mora dostaviti na navedenu adresu stečajnog upravitelja, zaključno do 09. veljače 2021. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir. Otvaranje ponuda je 11. veljače 2021. godine u prostorijama stečajnog dužnika M-Autostart d.o.o. u stečaju, ul.Zelena 1, Čakovec u 12 sati.
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju, naziv/ime, OIB i adresu, presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini od 10% procjenjene vrijednosti, te uplatni račun na koji se može izvršiti povrat jamčevine. Ponude u kojima je iznos kupovnine manji od istaknute početne vrijednosti neće se razmatrati.
 
5. Jamčevina iznosi 10% početne cijene za pokretninu na koju se dostavlja ponuda i uplaćuje se u korist računa stečajnog dužnika IBAN HR7723900011101115616 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., uz opis plaćanja „Jamčevina St-15/2020, M-AUTOSTART  d.o.o. u stečaju te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Posljednji dan uplate jamčevine je 09. veljače 2021.  godine. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponude, bez kamata.
 
6. O rezultatu će ponuđači biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
7. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude u roku od 8 dana od ispostave predračuna. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te će se predračun ispostaviti slijedećem ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz oglasa. Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati R1 račun o prodaji pokretnina te predati sve dokumente.
 
8. Ponuditelj koji ponudu povuče prije otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
9. Sve dodatne informacije u vezane uz imovinu mogu se dobiti radnim danom od 10-15 sati na telefon 099/2948655 ili putem maila stecajni.cemerin@gmail.com.
 
10. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ te prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke.
 
File
ZALIHA SKLADIŠTA LAKIRNICE.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
117.03.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
204.03.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
318.02.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
404.02.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
519.01.2022M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
629.12.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
710.12.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
812.08.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
915.07.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1015.07.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1123.06.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1223.06.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1303.06.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1428.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1528.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1628.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1727.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1820.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
1905.05.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2021.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2116.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2216.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2316.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2416.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2502.04.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2631.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2731.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2831.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
2931.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3010.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3110.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3210.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3310.03.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3426.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3526.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3626.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3726.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3811.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
3911.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4011.02.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4128.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4228.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4328.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4428.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4514.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4614.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4714.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4814.01.2021M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
4923.12.2020M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
5023.12.2020M-AUTOSTART d.o.o. , Mala Subotica details 
 # 50 (50/60)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status