Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of SplitProcedure Number
Bankruptcy debtorStečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. - Matice hrvatske 10, SplitBankruptcy trustee - ,
Assets categoryImmovableType of assets
Bid deadline21.09.2020.Auction date22.09.2020.
New date for bidsNew auction date
Value104.203,00 HRK (14.353,43 EUR)
(Poslovni prostor)
  
Ad:

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. u stečaju Split, Matice hrvatske 10, OIB 16021867941, sukladno odluci skupštine vjerovnika od 22. kolovoza 2019.g., stečajna upraviteljica dana 28. srpnja 2020.g. objavljuje
                                                                                                                
OGLAS
O PRODAJI IMOVINE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
(ŠESTI PUT)
 
 
 
I. PREDMET PRODAJE
 
Nekretnina upisana kod Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Makarska, čest.zgr. 1194, zk.ul. 3023, k.o. Makarska – Makar označena kao:
 
31. Suvlasnički dio: 21/5624 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-31), 1. Poslovni prostor oznake 35 na nivou "A" u površini 20,93 čm, u etažnom elaboratu označeno tirkizno plavom bojom
 
Procijenjena vrijednost nekretnina prema procjeni sudskog vještaka za procjenu nekretnina iznosi 318.000,00 kn (slovima: tristo osamnaest tisuća kuna).
 
II. NAČIN I UVJETI PRODAJE
 
1. Predmet prodaje unovčava se prikupljanjem pisanih ponuda.
2. Početna prodajna cijena predmeta prodaje iznosi 104.203,00 kn i predstavlja najnižu početnu vrijednost ispod koje se ne može prodati.
3. Stjecatelj nekretnine plaća porez na promet nekretnina.
4. Rok za dostavu ponuda je 21. rujna 2020. godine. Ponude koje zaključno s tim danom ne zaprimi stečajni upravitelj neće se uzimati u obzir.
5. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.500,00 kn na žiro račun broj HR3025000091301187299 otvoren u Addiko banci d.d. Jamčevina koja zaključno s danom 18. rujna 2020.g. ne prispije na označeni račun smatrat će se da nije plaćena.
Dokaz o uplati jamčevine potrebno je priložiti uz ponudu.
6. Ponuditelj koji ne uplati jamčevinu u ostavljenom roku nema pravo podnošenja ponude.
7. Potvrdu o uplaćenoj jamčevini zajedno sa ponudom koja osobito sadrži podatke o ponuditelju (presliku osobne iskaznice ili upisa u nadležni registar), naznaku imovine i ponuđenu cijenu potrebno je dostaviti na adresu stečajnog upravitelja: Ada Rajković, Matice hrvatske 10, 21 000 Split, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda CONSTRATUM-INVEST (E-31) - ne otvarati." 
8. Ponude će se otvarati dana 22. rujna 2020. godine u 11,00 sati, na adresi Ante Starčevića 32, Makarska.
9. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu provest će se usmena javna dražba po načelu “tko da više”.
10. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od dana prihvaćanja najpovoljnije ponude sklopiti ugovor o kupoprodaji i isti u potpisu ovjeriti kod javnog bilježnika jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
11.  Kupac je dužan u roku od 8 dana od sklapanja ugovora platiti iznos kupovnine umanjen za uplaćenu jamčevinu, u protivnom se smatra da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
12.  Ako ponuditelj koji je stavio najpovoljniju ponudu ne položi kupovinu u cijelosti u roku iz ovog oglasa, imovina će se prodati kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili.
13.  Ako kupac ili svaki slijedeći ponuditelj ne položi kupovinu u cijelosti u određenom roku, ili odustane od svoje ponude smatra se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
14.  Ponuditeljima kojima ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od uplate kupovnine, bez kamata.
15.  Zainteresirani ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
16.  Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
17.  Prikupljanje pisanih ponuda bit će valjano ako sudjeluje i samo jedan ponuditelj.
18.  Pravo sudjelovanja imaju sve domaće i inozemne pravne i fizičke osobe koje temeljem važećih propisa u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo predmetu prodaje te koji su uplatili jamčevinu.
19.  Sve poreze, pristojbe, trošak sastavljanja ugovora o prodaji i druge troškove u svezi s prodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac o dospjelosti.
20.  Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, bez obrazloženja.
21.  Prodaja predmeta prodaje se obavlja po načelu viđeno – kupljeno pa su isključeni svi naknadni prigovori kupca. Prodavatelj ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke stvari.
22.  Sve ostale obavijesti i dogovor za razgledavanje nekretnine može se kontaktirati stečajni upravitelj na mob. 098 233 473 ili na mail rajkovic.ada@gmail.com. Razgledavanje imovine moguće je uz prethodnu najavu i u dogovoru sa stečajnom upraviteljem u zavisnosti od slobodnih termina stečajnog upravitelja.
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
105.03.2021Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
205.03.2021Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
305.03.2021Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
405.03.2021Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
505.03.2021Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
605.03.2021Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
705.03.2021Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
805.03.2021Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
905.03.2021Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1005.03.2021Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1123.12.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1223.12.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1323.12.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1423.12.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1523.12.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1623.12.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1723.12.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1823.12.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1923.12.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2023.12.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2123.12.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2222.09.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2322.09.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2422.09.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2522.09.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2622.09.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2722.09.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2822.09.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2922.09.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3022.09.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3122.09.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3222.09.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3320.07.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3420.07.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3520.07.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3620.07.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3720.07.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3820.07.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3920.07.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4020.07.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4120.07.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4220.07.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4320.07.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4420.07.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4503.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4603.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4703.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4803.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4903.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
5003.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
 # 50 (50/104)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status