Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikMAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o. - Bukovačka 51, ZagrebStečajni upraviteljMartina Grgec - Bukovačka cesta 51, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu20.03.2024.Datum dražbe27.03.2024.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost21.746,00 EUR (157.871,61 HRK)
(pašnjak - zkčbr. 4432/3 k.o. Nin-Zaton Utvrđena vrijednosti: 21.746,00 EUR Početna vrijednost za ovu prodaju: 21.746,00 kn )
  
NapomenaRok za dostavu pisanih ponuda je 20.03.2024. god. Otvaranje pisanih ponuda će se održati dana 27.03.2024. u 15.30 sati u uredu stečajnog upravitelja na adresi Zagreb, Bukovačka cesta 51
Oglas:

Stečajni upravitelj u stečajnom postupku Stečajna masa iza MAT-GRAĐENJE-PROMET d.o.o. -u stečaju
ZAGREB, Bukovačka cesta 51,  OIB:27659342101 (u nastavu: stečajni dužnik), koji se vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem St-475/2024, temeljem odluke Skupštine vjerovnika od 11.01.2024., sukladno odredbama Stečajnog zakona, oglašava
 
1. PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
 
I. PREDMET PRODAJE
1.Prodaje se nekretnina:
   -zkčbr. 4432/3 VRULJA , PAŠNJAK površine 131 m2, upisana u z.k.ul. 323 k.o. 336726, NIN-ZATON
2. Početna cijena: 21.746,00 EUR
 
II. UVJETI I NAČIN PRODAJE
1. Prodaja se obavlja po načelu ''viđeno-kupljeno'' u postojećem stvarnom i pravnom stanju, što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije kupca.
2. Rok za dostavu pisanih ponuda i uplatu jamčevine je 20.03.2024.godine.
3. Podnositelji pisanih ponuda dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene  na račun stečajnog dužnika broj IBAN HR0423600001103114659 otvoren kod ZAGREBAČKE BANKE d.d. sa svrhom uplate: „Jamčevina za nekretninu, St-475/2024“ te uz upis OIB-a ponuditelja u pozivu na broj odobrenja.
4. Ponuda treba sadržavati:
a) podatke o ponuditelju: ime i prezime/ naziv ponuditelja, prebivalište/sjedište i adresu ponuditelja, OIB, te podatke za kontakt (broj telefona/mobitela i e-mail adresa), broj bankovnog računa ponuditelja (ako se jamčevina ne vraća na isti račun s kojeg je uplaćena, i dokaz da je ponuditelj vlasnik bankovnog računa),
b) oznaku/naznaku predmeta na koju se ponuda odnosi
c) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, koja ne smije biti manja od početne cijene
d) puno ime i prezime ponuditelja/ovlaštene osobe ponuditelja
e) potpis ponuditelja i
f) dokaz o uplati jamčevine.
5. Prednosti pri kupnji ima ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete prodaje.
6. Pisane ponude sa svim gore navedenim podacima i prilozima (točka 4. uvjeta prodaje) dostavljaju se preporučenom poštom stečajnom upravitelju Martini Grgec, Bukovačka cesta 51, 10000 ZAGREB,  s naznakom  ''Ponuda St-475/2024-ne otvarati''.
7. Neće se razmatrati nepotpune i nepotpisane ponude, ponude čiji iznos je manji od početne cijene, ponude bez dokaza o plaćenoj jamčevini, ponude za koje plaćanje jamčevine nije evidentirano na računu stečajnog dužnika naznačenom pod toč. 3 najkasnije na zadnji dan roka za plaćanje jamčevine, ponude poslane nakon roka za dostavu ponuda kao niti ponude koje ne stignu do dana otvaranja ponuda.
8. Dužnici stečajnog dužnika dužni su prethodno u cijelosti podmiriti svoje dospjele obveze prema stečajnom dužniku, jer se u protivnom uplata jamčevine smatra podmirenjem dospjelog duga.
9. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalim ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene jamčevina će biti vraćena bez kamata u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.
10. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, uplatiti cjelokupni preostali iznos ponuđene cijene.
11.Sve porezne obveze u vezi s kupoprodajom, kao i troškove preuzimanja u posjed snosi ponuditelj (kupac).
12. S ponuditeljem čija ponuda bude prihvaćena, stečajni dužnik će po uplati ostatka kupoprodajne cijene sklopiti ugovor o kupoprodaji, potpisu kojega je ponuditelj dužan pristupiti po pozivu stečajnog upravitelja odnosno najkasnije u roku od 8 dana od dana od uplate razlike kupoprodajne cijene.
13. Kupac je dužan u roku od 8 dana od dana izvršene uplate punog iznosa cijene odnosno najkasnije u roku 8 dana po sklapanju ugovora preuzeti nekretninu u posjed.
14. Ponuditelj koji nakon otvaranja ponuda odustane od ponude ili u roku ne isplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu, nema pravo na povrat jamčevine.
15. Prodaja se može obaviti ako sudjeluje i samo jedan ponuditelj.
16.Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se u uredu stečajnog upravitelja u roku najviše 8 od dana od isteka roka za  ponude održati usmeno nadmetanje po načelu «tko da više».
17. Stečajni dužnik poslat će obavijesti o (ne)prihvaćanju ponude e-mailom, na adresu koju ponuditelj navede u ponudi, najkasnije u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.
18. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obveze obrazloženja i naknade bilo kakve štete ponuditeljima, ukoliko ocijeni da prihvaćanje ponude ne bi bilo u skladu s interesima stečajnog dužnika.
19. Dokumentacija o nekretnini može se dobiti e-mailom ili na uvid u uredu stečajnog upravitelja.
20. Ponuditelji su u mogućnosti sami razgledati nekretninu, a razgledavanje nekretnine uz sudjelovanje stečajnog upravitelja moguće je samo na zahtjev ponuditelja uz prethodni dogovor na mob (091) 46-55-550 ili na mail: stecaj.grgec@gmail.com i uplatu troškova razgledavanja u iznosu od  425,00 EUR (340,00 EUR + PDV 25%)  na račun stečajnog dužnika naznačen pod toč. 3 uvjeta prodaje, najkasnije dva dana prije dana dogovorenog termina razgledavanja.
21. Javno otvaranje ponuda biti će dana 27.03.2024. godine u 15:30 sati u uredu stečajnog upravitelja Martine Grgec, Bukovačka cesta 51, 10000 ZAGREB.
22. Ponude koje ne stignu do navedenog vremena neće se razmatrati.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
120.06.2016MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
203.06.2016MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
303.06.2016MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
420.04.2016MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
518.03.2016MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
622.02.2016MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
727.01.2016MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
831.12.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
915.12.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1030.10.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1130.09.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1231.08.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1301.07.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1409.06.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1504.05.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1613.04.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1713.03.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1813.03.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1916.02.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2015.01.2015MAT-GRAĐENJE PROMET d.o.o., ZagrebMartina GrgecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 20 (50/20)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status