Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u BjelovaruBroj postupka
Stečajni dužnikINAGRO d.o.o. - Paška ulica 15, KriževciStečajni upraviteljZoran Bogojević - Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 10, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu10.10.2022.Datum dražbe12.10.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost10.935,00 HRK (1.506,24 EUR)
(Motorno vozilo M1, marke RENAULT CLIO 1,5 DCI, godina proizvodnje 2004, broj šasije VFIBB07CF31058567, registarske oznake KŽ 324 AF, datum odjave 03.05.2019)
  
Oglas:

 
U stečajnom postupku nad dužnikom INAGRO d.o.o. u stečaju, OIB: 97768400261, Križevci, Paška ulica 15, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod posl.br. St-430/2021, stečajni upravitelj na temelju odluke Skupštine vjerovnika od dana 26. svibnja 2022.g., oglašava
 
 
PRODAJU POKRETNINA-VOZILA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
- treća dražba-
 
 
 I.) PREDMET PRODAJE:
 
Motorno vozilo M1, marke RENAULT CLIO 1,5 DCI, godina proizvodnje 2004, broj šasije VFIBB07CF31058567, registarske oznake KŽ 324 AF, datum odjave 03.05.2019,  po početnoj cijeni od 10.935,00 kn, uvećano za PDV.
 
II.) UVJETI PRODAJE 

1. Vozilo pod točkom I.)  prodaje se  po načelu najpovoljnije ponude.
2. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu Stečajni upravitelj Zoran Bogojević, Zagreb, ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 10, s naznakom "Ponuda za kupnju INAGRO - ne otvarati."
3. Rok za dostavu ponuda je zaključno do 10. listopada 2022. godine
.
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime, prezime, adresa/sjedište, OIB, broj žiro ili drugog računa).
5. Za vozilo pod točkom I.) ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene, na žiro račun stečajnog dužnika, IBAN: HR19 2400 0081 1105 15564 kod Karlovačke banke d.d., najkasnije sedam dana prije otvaranja ponuda. Dokaz o uplati jamčevine potrebno je dostaviti stečajnom upravitelju.
6. Javno otvaranje ponuda održati će se dana 12. listopada  2022.g. u 13.00 h u uredu stečajnog upravitelja na adresi ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 10, Zagreb, o kojoj će se radnji sastaviti zapisnik.
7. O rezultatima prodaje, ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude.
8. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju vozila koje je predmet prodaje, ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
9. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana po odabiru najpovoljnije ponude.
10. Ponuditelj čija ponuda bude najpovoljnija dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu iz ponude u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa.
11. Prodaja vozila se obavlja po načelu viđeno - kupljeno. Prodavatelj ne odgovara za materijalne  i pravne nedostatke stvari.
12. Poreze, pristojbe i sve druge troškove u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
13. Vozilo koje je predmet prodaje nalazi se u Križevcima, Široko Brezje 81.  Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku u roku od 8 dana izvršiti transport vozila.
14. Za sve obavijesti kao i dogovor o razgledavanju vozila možete dobiti na e-mail stecajni.upravitelj@nip.hr  ili na broj mob. 098 168 9899..
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
102.09.2022INAGRO d.o.o. , KriževciZoran BogojevićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
229.07.2022INAGRO d.o.o. , KriževciZoran BogojevićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
301.07.2022INAGRO d.o.o. , KriževciZoran BogojevićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 3 (50/3)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status