Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u BjelovaruBroj postupka
Stečajni dužnikLIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o. - Kajgana 46, KajganaStečajni upraviteljZoran Bogojević - Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 10, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu10.10.2022.Datum dražbe13.10.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost364.500,00 HRK (50.207,99 EUR)
(LINIJA ZA PAKIRANJE STOČNE HRANE, Concetti 550, koja se sastoji od: automatske vage NET-N, serijski broj 18200, god. proizv. 2010, paletizer vreća PS/2, serijski broj 3147, god. proizv. 2010. i šivalice vreća serijski broj 3147, god. proizv. 2010. ( Linija za pakiranje stočne hrane prodaje se u neispravnom stanju, automatska vaga ne dozira vreće pravilno), )
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0
U stečajnom postupku nad dužnikom LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o. u stečaju, Kajgana, Kajgana 46, OIB: 52820400991, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod posl.br. St-449/2021, stečajni upravitelj na temelju odluke Skupštine vjerovnika od dana 25. svibnja 2022.g., oglašava
 
 
PRODAJU POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
- četvrta dražba-
 
 
 
I.) PREDMET PRODAJE:

 
1.LINIJA ZA PAKIRANJE STOČNE HRANE, Concetti 550, koja se sastoji od:
automatske vage NET-N, serijski broj 18200, god. proizv. 2010, paletizer vreća PS/2, serijski broj 3147, god. proizv. 2010. i šivalice vreća serijski broj 3147, god. proizv. 2010. ( Linija za pakiranje stočne hrane prodaje se u neispravnom stanju, automatska vaga ne dozira vreće pravilno),
 
po početnoj cijeni od 364.500,00 kn uvećano za PDV.
 
II.) UVJETI PRODAJE 

1.Pokretnina pod točkom I.)  prodaje se po načelu najpovoljnije ponude.
2. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu Stečajni upravitelj Zoran Bogojević, Zagreb, ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 10, s naznakom "Ponuda za kupnju LIPAK- ne otvarati."
3. Rok za dostavu ponuda je zaključno do 10. listopada 2022. godine
.
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime, prezime, adresa/sjedište, OIB, broj žiro ili drugog računa).
5. Za pokretninu pod točkom I.) ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene, na žiro račun stečajnog dužnika, IBAN: HR53 2400 0081 1105 21257 kod Karlovačke banke d.d., najkasnije do roka za dostavu ponuda. Dokaz o uplati jamčevine potrebno je dostaviti stečajnom upravitelju.
6. Javno otvaranje ponuda održati će se dana 13. listopada 2022.g. u 10,00 h u uredu stečajnog upravitelja na adresi ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 10, Zagreb, o kojoj će se radnji sastaviti zapisnik.
7. O rezultatima prodaje, ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude.
8. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina koje su predmet prodaje, ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
9. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana po odabiru najpovoljnije ponude.
10. Ponuditelj čija ponuda bude najpovoljnija dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu iz ponude u roku od 8 dana od dana ispostavljanja računa.
11. Prodaja pokretnina se obavlja po načelu viđeno - kupljeno. Prodavatelj ne odgovara za materijalne  i pravne nedostatke stvari.
12. Poreze, pristojbe i sve druge troškove u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
13. Pokretnina koje je predmet prodaje nalazi se u Bjelovaru, na adresi Antuna Mihanovića 10 (kod društva Sedlić d.o.o.). Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku u roku od 8 dana izvršiti transport pokretnina.
14. Za sve obavijesti kao i dogovor o razgledavanju pokretnina možete dobiti na e-mail  stecajni.upravitelj@nip.hr  ili na broj mob.tel. 098 168 9899.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
102.09.2022LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o. , KajganaZoran BogojevićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
214.07.2022LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o. , KajganaZoran BogojevićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
323.06.2022LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o. , KajganaZoran BogojevićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 3 (50/3)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status