Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. - Naselje Vukšinec 105, Donja StubicaStečajni upraviteljFrano Bazina - Kralja Držislava 14, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu20.10.2022.Datum dražbe27.10.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost6.192,00 HRK (852,92 EUR)
(motorno vozilo i to; vozila M1, marka MAZDA 626 2.0 VOJAGER, godina proizvodnje 1999., broj šasije JMZGW19S201131587, reg. oznaka KR 893 KG, datum odjave 24.09.2021.)
  
NapomenaFrano Bazina – Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

OGLAS
 
Stečajni upravitelj u postupku posl.br. St-490/2021 nad dužnikom ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. u stečaju, Naselje Vukšinec 105, 49240 Donja Stubica, OIB: 40881585232, temeljem Odluke Skupštine vjerovnika od dana 12. srpnja 2022. godine oglašava
 
 
TREĆU PRODAJU POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
Predmet prodaje:
 
Prodaje se pokretnina u vlasništvu dužnika:
 
- motorno vozilo i to; vozila M1, marka MAZDA 626 2.0 VOJAGER, godina proizvodnje 1999., broj šasije JMZGW19S201131587, reg. oznaka KR 893 KG, datum odjave 24.09.2021.
 
ukupne utvrđene vrijednosti u iznosu od 6.192,00 kn.
 
Uvjeti prodaje:
 
I. Pokretnina se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda koje se dostavljaju na adresu stečajnog upravitelja: Odvjetnički ured Frano Bazina, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU MAZDA ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. u stečaju – NE OTVARATI”.
 
II. Pošiljka u kojoj se šalje ponuda treba biti upućena preporučeno sa povratnicom te kuverta odgovarajuće zalijepljena i zapečaćena, a ponuda treba sadržavati:

a) podatke o ponuditelju: ime i prezime/ naziv ponuditelja, prebivalište/sjedište i adresu ponuditelja, OIB, te podatke za kontakt (broj telefona/mobitela; e-mail adresa, broj bankovnog računa ponuditelja),
b) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, koja ne smije biti manja od početne cijene, 
c) potpis ponuditelja,
d) dokaz o uplati jamčevine.
 
III. Pokretnina se prodaje po početnoj cijeni u iznosu od 3.715,20 kn.
 
Porezi nisu uračunati u cijenu, kupac plaća poreze i sve troškove prijenosa pokretnine na svoje ime.
 
IV. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene pokretnine, odnosno iznos od 619,20kn na žiro račun ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. u stečaju, Naselje Vukšinec 105, 49240 Donja Stubica, OIB: 40881585232;  IBAN HR HR6923900011101333622 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., opis plaćanja: jamčevina u predmetu St-490/2021– uz upis OIB-a ponuditelja u pozivu na broj. Model plaćanja 00 ili po izboru.
 
Dokaz o uplati jamčevine je potrebno dostaviti uz ponudu.
 
V. Rok za dostavu ponuda je 20.10.2022. (datum predaje preporučene pošiljke smatra se danom primitka ponude).
 
Ponude koje nisu pristigle u roku, za koje se utvrdi da nije uplaćena jamčevina ili ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa neće se razmatrati.
 
Pokretnina će se prodati ako pristigne i samo jedna ponuda koja udovoljava svim elementima oglasa.
 
VI. Ponuditelj koji ne uplati u cijelosti kupoprodajnu cijenu u roku 30 dana od prihvata ponude, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.
 
U slučaju odustanka, ako je ponudu dostavilo više ponuditelja, prihvatit će se sljedeća najpovoljnija ponuda na način da će sljedećem najpovoljnijem ponuditelju stečajni upravitelj dostaviti prihvat ponude zajedno sa predugovorom na potpis.
 
Najpovoljnijom pisanom ponudom smatra se ona ponuda u kojoj je ponuđena najviša kupoprodajna cijena, a koja nikako ne smije biti manja od početne cijene u iznosu od 3.715,20 kn.
 
VII. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima ponuditeljima će biti vraćena u roku 8 dana od prihvaćanja najpovoljnije ponude.
 
VIII. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je u roku od 30 dana od dana prihvaćanja ponude, na isti žiro račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok se smatra bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.
 
IX. Otvaranje ponuda izvršit će se dana 27.10.2022. godine u 13,30 h u odvjetničkom uredu Frano Bazina, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb.
 
Svi ponuditelji zajedno sa svojim punomoćnicima imaju pravo prisustvovati otvaranju ponuda.
 
Odmah prilikom otvaranja ponuda zapisnikom će se utvrditi najpovoljnija ponuda te će se odmah najpovoljnijem ponuditelju i u pisanom obliku izdati prihvat ponude zajedno sa predugovorom u skladu s uvjetima iz ovog oglasa.
 
Otvaranju ponuda i potpisivanju zapisnika prisustvovat će dvoje nepristranih svjedoka koji nisu ni na koji način uključeni u predmetni stečajni postupak ili nadmetanje za kupnju predmetne pokretnine.
 
Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda tada će se između tih ponuditelja koji su ponudili identične iznose održati usmeno nadmetanje po načelu « tko da više », u uredu stečajnog upravitelja uz sastavljanje zapisnika o usmenom nadmetanju i prisustvo dvojice svjedoka. Usmeno nadmetanje će se održati na dan otvaranja ponuda.
 
X. U roku 8 dana od uplate cjelokupne kupoprodajne cijene sastavit će se kupoprodajni ugovor, o trošku kupca, a stečajni upravitelj će izdati račun za kupljene pokretnine.
 
XI. Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno" te naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
 
XII. Razgledavanje pokretnine moguće je uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem putem mob. 091/1777-704.
 
Ovaj oglas objavit će se na mrežnim stranicama Web-stečaj - Sudačka mreža.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
126.01.2023ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. , Donja StubicaFrano BazinaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
226.01.2023ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. , Donja StubicaFrano BazinaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
301.12.2022ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. , Donja StubicaFrano BazinaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
401.12.2022ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. , Donja StubicaFrano BazinaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
527.10.2022ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. , Donja StubicaFrano BazinaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
623.09.2022ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. , Donja StubicaFrano BazinaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
723.09.2022ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. , Donja StubicaFrano BazinaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
825.08.2022ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. , Donja StubicaFrano BazinaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
925.08.2022ŠUL-MONTAŽA j.d.o.o. , Donja StubicaFrano BazinaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 9 (50/9)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status